ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

∮我要在你的心中游弋沉浮∮

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -∮我要在你的心中游弋沉浮∮-, *∮我要在你的心中游弋沉浮∮*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
## Swim in the soul of your eyes[CN] ∮我要在你的心中游弋沉浮∮ Phenomenon (1996)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我要 心中 游弋 沉浮

 


  

 
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
心中
 • (しんじゅう(P);しんぢゅう) (n,vs) double suicide; lovers suicide; (P) [EDICT]
 • (しんちゅう) (n) in one's heart; true motives; mind; (P) [EDICT]
 • (xīn zhōng, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ) central point; in one's thoughts; in one's heart [CE-DICT-Simplified]
 • (xīn zhōng, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ) central point; in one's thoughts; in one's heart [CE-DICT-Traditional]
游弋
 • (yóu yì, ㄧㄡˊ ㄧˋ) to cruise [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top