ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

๕๖หืนพรืเ๗๕

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -๕๖หืนพรืเ๗๕-, *๕๖หืนพรืเ๗๕*

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snoring \Snor"ing\, n. (Physiol.)
   The act of respiring through the open mouth so that the
   currents of inspired and expired air cause a vibration of the
   uvula and soft palate, thus giving rise to a sound more or
   less harsh. It is usually unvoluntary, but may be produced
   voluntarily.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snore \Snore\ (sn[=o]r), v. i. [imp. & p. p. {Snored}
   (sn[=o]rd); p. pr. & vb. n. {Snoring}.] [OE. snoren, AS.
   snora a snoring; akin to LG. snoren, snorken, snurken, to
   snore, D. snorken, G. schnarchen to snore, schnarren to
   rattle, MHG. snarren, Sw. snarka to snore, Icel. snarka to
   sputter, fizzle. Cf. {Snarl} to growl, {Sneer}, {Snort}. See
   {Snoring}.]
   To breathe with a rough, hoarse, nasal voice in sleep.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

๕๖หืนพรืเ๗๕

 


  

  ๕๖หืนพรืเ๗๕
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top