ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

๕พฟหൠำ๕

R AE1 S   
783 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -๕พฟหൠำ๕-, *๕พฟหൠำ๕*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ๕พฟหൠำ๕ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: %ras กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
abrasif (adj ) abrasive

English-Thai: Longdo Dictionary
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
procrastinator(n) คนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, S. Fat Tuesday,
brasserie(n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์
harassment(n) การข่มขู่, การทำให้ตื่นตระหนก เช่น Sexual harassment can present serious problems for a business owner. In addition to creating tension in the workplace and potential friction between employees, it can significantly cost you if an employee decides you haven't done enough to prevent it.
midrash(n) หนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. Exegesis, R. Talmud, Mikra, Masorah

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rash[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: ใจร้อน, ไม่รอบคอบ, ไม่ยั้งคิด, Syn. hasty, impulsive, Ant. careful
rash[ADJ] ผื่นคัน, Syn. eruption, prickly heat
rasp[N] ตะไบชนิดหนึ่ง, Syn. file
rasp[N] เสียงการถูด้วยตะไบที่หยาบ
rasp[VT] พูดด้วยเสียงห้าว, Syn. ululate
rasp[VT] ถูด้วยตะไบหยาบ, See also: ขูด, ครูด, Syn. grate, rub
arras[N] สิ่งทอสำหรับแขวนบนฝาผนัง
brass[N] ทองเหลือง
brass[N] แผ่นทองเหลืองที่จารึกนามหน้าประตู
brass[N] ความกล้า, See also: ความใจกล้า
brass[N] เครื่องเป่าทองเหลือง
brass[N] กลุ่มคนใหญ่คนโต
brass[SL] การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ
brass[SL] เงิน
crash[N] การชน, Syn. collision, accident, colliding
crash[N] การล้มละลาย
crash[VI] เกิดเสียงดัง
crash[VI] เคลื่อนที่อย่างเสียงดัง
crash[VI] ชนอย่างแรง
crash[VT] ชนอย่างแรง, Syn. collide with, strike, bump into
crash[ADJ] ซึ่งเร่งรัด
crash[VI] ตกอย่างรวดเร็ว, See also: เสื่อมอย่างรวดเร็ว
crash[VT] ทำให้เกิดเสียงดัง, Syn. clatter, bang
crash[VT] ทำให้เคลื่อนที่อย่างเสียงดัง
crash[VI] ล้มละลาย, Syn. fail, break down
crash[N] เสียงดังที่เกิดจากการชน, Syn. crashing sound, clatter, clash
crash[N] ผ้าเนื้อหยาบ
crash[SL] ยืม
crass[ADJ] งี่เง่า, Syn. stupid, dull
erase[VT] ลบ, See also: ลบออก, Syn. delete, obliterate, rub
erase[VT] ลบข้อมูลออกจากคอมพิวเตอร์, Syn. delete
grasp[VT] จับ, See also: กำ, ยึด, ฉวย, คว้า, Syn. grab, embrace, cuddle
grasp[VT] เข้าใจ, See also: รู้ซึ้ง, Syn. understand, apprehend, Ant. misunderstand
grasp[N] การจับ, See also: การคว้า, การไขว่คว้า
grasp[N] ความสามารถในการเข้าใจ, See also: การเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง
grass[N] หญ้า, See also: บริเวณที่มีหญ้า, ทุ่งหญ้า, Syn. grassland, meadow
grass[SL] ผู้ที่บอกข้อมูล
grass[SL] กัญชา
raspy[ADJ] เสียงแหบ
trash[N] ขยะ
trash[N] เรื่องเหลวไหล, See also: เรื่องไร้สาระ
trash[N] คนไร้ค่า, See also: เดนมนุษย์
trash[VT] โจมตี, See also: วิจารณ์(ในทางลบ), ประณาม
trash[VT] ทิ้ง, See also: โยนทิ้ง
trass[N] หินภูเขาไฟ
brassy[ADJ] ดังและแหบ
brassy[SL] อากาศที่หนาวเย็น
eraser[N] ยางลบ, See also: เครื่องลบ, แปรงลบ, ผ้าลบ, Syn. rubber
grassy[ADJ] ซึ่งปกคลุมด้วยหญ้า, Syn. leafy, shady, woody
grassy[ADJ] เขียวชอุ่ม, See also: ซึ่งเขียวขจี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrasion(อะเบร' เชิน) n. บริเวณถลอก, รอยถลอก, รอยขัด, รอยสึก, การถลอก (ขัด,สึก)
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
acetyltransferaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการย้าย acetyl group
afrasia(แอฟิกาเหนือและอาเซียตะวันตกเฉียงใต้ (N Africa)
amerasian(แอมมิเร' เชียน) n. ลูกผสมระหว่างชาวอเมริกันและเอเชีย
antiphrasis(แอนทิฟ' ฟระซิส) n. การใข้คำให้มีความหมายตรงข้ามกับความหมายเติม. -antiphrastic (al) adj.
arras(แอร์'รัส) n. พรมปัก,ม่านปัก,สิ่งปักที่แขวนกับผนัง, Syn. tapestry weave)
askrask(อาสคฺ) vt.,vi. ถาม,ถามข่าว,ขอร้อง,ขอ,เชื้อเชิญ,ซักถาม, Syn. entreat,crave)
blood dyscrasiasความผิดปกติทางเม็ดเลือด
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
brasil(บราซิล') n. ประเทศบราซิล
brasileinสีย้อมแดงชนิดหนึ่ง
brass(บราส) n. ทองเหลือง,ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง,เครื่องดนตรีประเภทTrumpet,ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,เงินทหารชั้นผู้ใหญ่ adj. เกี่ยวกับทองเหลือง, See also: brassish adj., Syn. effrontery
brassiere(บระเซียร์') n. ยกทรงสตรี
contrast(n. คอน'แทรสทฺ,คันแทรสทฺ') {contrasted,contrasting,contrasts} n. ความผิดแผกกัน,ความตรงกันข้าม,สิ่งหรือบุคคลที่ผิดแผกกันอย่างชัดเจน,ความแตกต่างระหว่างบริเวณดำและขาวในภาพถ่าย. -v. เปรียบเทียบความคิดแผกกัน., See also: contrastable adj. ดูcontrast
copperas(คอพ'เพอรัส) n. = copper sulfate
corrasion(คะเร'เชิน) n. การบวนการที่พื้นผิวโลกถูกซะออกโดยน้ำ ลมและอื่น ๆ, See also: corrasive adj.
crash(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
crasis(แคร'ซิส) n. ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ -pl. crases
crass(แครส) adj. หยาบ,เลอะเทอะ,หนา,โง่เง่า, See also: crassness n. ดูcrass, Syn. unrefined,coarse
crassitude(แครส'ซิทูด) n. ความโง่เง่า,ความหนา,ความหยาบ
cuirass(คิวแรส') n. เสื้อเกราะ,เกราะหุ้มหน้าอก,เสื้อยกทรง,เปลือกแข็งหนาที่หุ้มตัวสัตว์ vt. ใส่เสื้อเกราะ, Syn. corselet
cuirassier(คิวระเซียร์') n. ทหารม้าที่สวมเสื้อเกราะ
dermabrasion(เดอมะเบร'เชิน) n. ศัลยกรรมขัดผิวหนังเพื่อกำจัดแผลเป็น
disembarrassvt. ทำให้ไม่ลำบากใจ,บรรเทา,ขจัด
drastic(แครส'ทิค) adj. รุนแรงมาก,ดุเดือดมาก,อย่างสุดขีด, Syn. radical
electronically erasable pelectronically erasable programmable read only memory หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้าใช้ตัวย่อว่า EEPROM (อ่านว่าอีอีพร็อม หรือบางทีอ่านว่า อีพร็อมก็ได้) เป็นชิป (chip) ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามชื่อ ใช้เป็นหน่วยความจำ หากต้องการแก้ไข จะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าลบ แล้วบันทึกของใหม่ลงไป หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า
embarrass(เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ., See also: embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา
embrasuren. ช่องกำแพง,ช่องกำแพงสำหรับยิงปืน.
erasable storageหน่วยเก็บที่ลบได้ <คำแปล>หมายถึง สื่อเก็บข้อมูลที่สามารถบันทึกข้อมูลใหม่ทับข้อมูลเก่าได้ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือ จานบันทึก (diskette) เมื่อบันทึกข้อมูลใหม่ ข้อมูลเก่าจะถูกลบออกไปเอง ส่วนบัตร (card) เป็นหน่วยเก็บที่ลบไม่ได้ หมายความว่า ใช้ได้ครั้งเดียวก็ต้องโยนทิ้ง
erase(อีเรซฺ') vt.,vi. ลบออก,ขีดฆ่า,ถูออก, See also: erasable adj. ดูerase
erase headหัวลบเป็นกลไกส่วนหนึ่งในหน่วยบันทึกข้อมูล (drive) อยู่ติดกับก้านเข้าถึง (access arm) ใช้ลบข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลออกจากจานบันทึก ดู read/write head
eraser(อีเร'เซอะ) n. ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบ,เครื่องขูดลบ
erasion(อีเร'เชิน) n. การขูดออก,รอยขูด,การตัดข้อต่อออก
erasure(อีเร'เ?อะ) n. การลบออก,รอยลบ
girasoln. พลอยมุกดาที่สะท้อนแสงเป็นประกาย
girasolen. พลอยมุกดาที่สะท้อนแสงเป็นประกาย
grasp(กราสพฺ) vt.,vi.,n. (การ) ยึด,จับ,กำแน่น,คว้า,เข้าใจ,รู้ซึ้ง, See also: grasper n.
grasping(กราส'พิง) adj. โลภ,ตะกละ
grass(กราส) n. หญ้า,สนามหญ้า,ทุ่งหญ้า
grass bladeใบหญ้า
grass characterตัวอักษรที่เขียนหวัด
grass clothผ้าป่าน
grass hopper(กราส'ฮอพเพอะ) n. ตั๊กแตน
grass rootsสามัญชน,ตำแหน่งธรรมดา
grass widowหญิงที่แยกอยู่กับสามี,หญิงที่หย่ากับสามี., See also: grasswidowhood n.
grass widowerชายที่แยกอยู่กับภรรยา,ชายที่หย่ากับภรรยา
grasshopper(กราส'ฮอพเพอะ) n. ตั๊กแตน
grassland(กราส'แลนดฺ) n. ทุ่งหญ้า,ดินแดนที่มีทุ่งหญ้ามาก, Syn. pasture land

English-Thai: Nontri Dictionary
abrasion(n) รอยขูด,รอยสึก,รอยถลอก
abrasive(adj) ถลอก,ขูด
abrasive(n) สิ่งที่ใช้ขัดถู
arras(n) ม่านปัก,ม่านถัก
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
brasier(n) ช่างทำภาชนะทองเหลือง
brass(n) ทองเหลือง,เครื่องทองเหลือง,ความทะลึ่ง,ความไม่ละอาย
brassiere(n) เสื้อยกทรง,เสื้อชั้นในสตรี
brassy(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,อาจหาญ
contrast(n) การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง,ความแตกต่าง,ความตรงข้าม
contrast(vi) ตัดกัน,ผิดแผกกัน,แตกต่าง,ตรงกันข้าม
contrast(vt) เทียบเคียง,เปรียบ,เทียบ
crash(n) เสียงแตก,เสียงดังสนั่น,เสียงชนโครม,ความพังพินาศ
crash(vi) เกิดเสียงแตก,เกิดเสียงระเบิด,เกิดเสียงดังโครม
crash(vt) ลั่น,ล้ม,ตก,พัง,ชนโครม,ปะทะ
cuirass(n) เสื้อเกราะ,เสื้อยกทรง
drastic(adj) เข้มงวด,ดุเดือดมาก,รุนแรง,สุดขีด
embarrass(vt) ทำให้ลำบากใจ,ทำให้อึดอัดใจ,ทำให้กระดาก
embarrassment(n) ความยุ่งใจ,ความกระดาก,ความลำบากใจ,ความอึดอัดใจ
erase(vt) ขูดออก,ฆ่าออก,ขีดฆ่า,ถูออก,ลบทิ้ง
eraser(n) ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบเสียง,สิ่งที่ลบออก
forasmuch(con) เพราะว่า,เนื่องจาก,สาเหตุเพราะ,เนื่องด้วย
grasp(vt) ฉวย,คว้า,จับแน่น,เข้าใจ,กำ, รู้ซึ้ง
grass(n) หญ้า,สนามหญ้า,ทุ่งหญ้า
grasshopper(n) เรไร,ตั๊กแตน
grassy(adj) มีหญ้า,เขียวไปด้วยหญ้า,เต็มไปด้วยหญ้า
harass(vt) คอยรังควาน,ทำให้ลำบากใจ,ราวี,กวนใจ
idiosyncrasy(n) นิสัยแปลก,อัตสังขาร,คุณสมบัติเฉพาะ
irascible(adj) โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด
morass(n) ที่ชื้นแฉะ,ปลัก,ตม,หนอง
neurasthenia(n) โรคประสาทอ่อน
paraphrase(n) การแปลความ,การถ่ายความ,การถอดความ
paraphrase(vt) แปลความ,ถ่ายความ,ถอดความ
parasite(n) ปรสิต,กาฝาก,พยาธิ
parasitic(adj) เหมือนพยาธิ,เหมือนกาฝาก
parasol(n) ร่มกันแดด
periphrase(n) การพูดเลี่ยง,การพูดอ้อมค้อม,การพูดหลบหลีก
periphrase(vi) พูดหลบหลีก,พูดเลี่ยง,พูดอ้อมค้อม
phrase(n) วลี,กลุ่มคำ,สำนวน,โวหาร,คำคม
phrase(vt) ใช้ถ้อยคำ,ใช้โวหาร
phraseology(n) การใช้ถ้อยคำ,สำนวนโวหาร,ภาษาเฉพาะ
procrastinate(vt) รีรอ,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน
procrastination(n) การหน่วงเหนี่ยว,การผัดวันประกันพรุ่ง,การเลื่อน
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
rascality(n) การโกง,ความสารเลว,การทุจริต,ความพาล,ความเสเพล
rascally(adj) สารเลว,พาล,เสเพล,โกง,ทุจริต
rash(adj) ไม่รอบคอบ,ผลีผลาม,หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน
rash(n) ผื่น,การระบาด,ความแพร่หลาย
rasher(n) หมูชิ้นบางๆ
rashness(n) ความหุนหันพลันแล่น,ความไม่รอบคอบ,ความใจร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parasite fold; ongruent foldชั้นหินคดโค้งระนาบแกนร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parasite rateอัตราปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, accidentalตัวเบียนบังเอิญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, cytozoicปรสิตในเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, pathogenicปรสิตก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, periodicปรสิตครั้งคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, permanentปรสิตประจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, temporaryปรสิตบางระยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitemia; parasitaemiaภาวะเลือดมีปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitic-ปรสิต, -ตัวเบียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pythagoras'theoremทฤษฎีบทพีทาโกรัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polyparasitismการติดเชื้อปรสิตหลายชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parastratotypeชั้นหินแบบฉบับเสริม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parasympathetic๑. -พาราซิมพาเทติก๒. ประสาทพาราซิมพาเทติก [มีความหมายเหมือนกับ nerve, parasympathetic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasympathetic nerveประสาทพาราซิมพาเทติก [มีความหมายเหมือนกับ parasympathetic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasympatholytic๑. -สลายฤทธิ์พาราซิมพาเทติก, -ต้านฤทธิ์พาราซิมพาเทติก, -สกัดกั้นฤทธิ์พาราซิมพาเทติก๒. สารสลายฤทธิ์พาราซิมพาเทติก, สารต้านฤทธิ์พาราซิมพาเทติก, สารสกัดกั้นฤทธิ์พาราซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasympathomimetic; cholinergic๑. -เลียนพาราซิมพาเทติก๒. สารเลียนพาราซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
print contrast signal value; PCS valueค่าสัญญาณเปรียบต่างความเข้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parasitaemia; parasitemiaภาวะเลือดมีปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasiteปรสิต, ตัวเบียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasiteตัวเบียน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent parasiteปรสิตประจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periphrasisสำนวนอ้อมค้อม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCS value; print contrast signal valueค่าสัญญาณเปรียบต่างความเข้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parasitoidคล้ายปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitologistนักปรสิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitologyปรสิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitophobiaอาการกลัวปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitosisโรคเหตุปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitotrope; parasitotropic-ชอบปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitotropic; parasitotrope-ชอบปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasplenicข้างม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasporeพาราสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parasternalข้างกระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytoparasiteปรสิตพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
purpurascensเปลี่ยนเป็นสีม่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phase microscope; microscope, phase-contrast; microscope, phase-differenceกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phase-contrast microscope; microscope, phase; microscope, phase-differenceกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phase-difference microscope; microscope, phase; microscope, phase-contrastกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraphraseการถอดความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodic parasiteปรสิตครั้งคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasiticเบียน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parasitic plantพืชเบียน, กาฝาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parasiticidal-ฤทธิ์ฆ่าปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasiticide๑. ฆ่าปรสิต๒. สารฆ่าปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitiferตัวให้อาศัย [มีความหมายเหมือนกับ host ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitisation; parasitizationการติดเชื้อปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitismภาวะปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitismภาวะเบียน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parasitization; parasitisationการติดเชื้อปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parasiteปรสิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parasiologyปรสิตวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medical parasitologyปรสิตวิทยาทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary parasitologyปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polymerase chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ultrasonicsคลื่นเสียงความถี่สูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glutathione transferaseกลูตาไธโอนทรานสเฟอเรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Utrasonic imagingการดูภาพด้วยคลื่นเหนือเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diagnosis, Ultrasonicการวิเคราะห์ด้วยคลื่นเหนือเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polymerase chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส

เทคนิค PCR เป็นเทคนิคที่ทำได้ง่ายในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง โดยสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอให้เพียงพอต่อการนำไปศึกษาโดยใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง ปัจจุบันเทคนิค PCR เริ่มจากเตรียมส่วนผสมในหลอดทดลองให้ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักๆ คือ ดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) ไพรเมอร์ (primer) 2 สาย (ดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ 2 สาย สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสาย) ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส (DNA polymerase เป็นเอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นนำส่วนผสมไปควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา

แหล่งข้อมูล
1. สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 42-65. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
2. Promega. PCR Amplification. Retrieved May 24, 2012. from http://www.promega.com/resources/product-guides-and-selectors/protocols-and-applications-guide/pcr-amplification/
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Parasite antigenปรสิตแอนติเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parasiteพยาธิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Economic infrastructureโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Ultrasonic testingการทดสอบด้วยคลื่นเหนือเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ultrasonic wavesคลื่นเหนือเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
raster graphicsแรสเตอร์ กราฟิกส์
การแสดงภาพกราฟิกส์ทางจอภาพแบบแรสเตอร์ให้เป็นจุดภาพในแนวนอนและแนวตั้ง [คอมพิวเตอร์]
raster scanแรสเตอร์ สแกน
วิธีการแสดงจอภาพทางโทรทัศน์โดยสร้างเส้น (แรสเตอร์) ขึ้นบนจอภาพ โดยเริ่มต้นจากมุมซ้ายบนของจอ แล้วฉายกราดไปทางขวา พร้อมกับเลื่อนจากด้านบนของจอภาพ มาทางด้านล่างจนเกิดเป็นเส้นซิกแซกบนจอภาพ การกราดลำอิเล็กตรอนนี้ใช้วงจรควบคุมสองวงจร และมีวงจรที่สามสำหรับควบคุมกระแสของลำอิเล็กตรอนขณะที่กราดไปบนผิวของจอ ความเข้มของลำแสงทำให้เกิดเป็นภาพต่างๆ บนจอภาพ [คอมพิวเตอร์]
Brassesทองเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Grasslandทุ่งหญ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
eraseลบ ลบทิ้ง ลบออก [คอมพิวเตอร์]
Achras zapotoละมุดฝรั่ง [TU Subject Heading]
Algebras, Linearพีชคณิตเชิงเส้น [TU Subject Heading]
Amerasiansชาวอเมอเรเซียน [TU Subject Heading]
Apsarasesอัปสร [TU Subject Heading]
Aquilaria crassnaกฤษณา [TU Subject Heading]
Brassทองเหลือง [TU Subject Heading]
Brass band musicดนตรีบรรเลงแตรวง [TU Subject Heading]
Brassicaพืชตระกูลกะหล่ำ [TU Subject Heading]
Brassieresเสื้อยกทรง [TU Subject Heading]
Camerasกล้องถ่ายรูป [TU Subject Heading]
CCD camerasกล้องซีซีดี [TU Subject Heading]
Cholinesterasesโคลีนเอสเตอเรส [TU Subject Heading]
Citronella grassตะไคร้หอม [TU Subject Heading]
Cobrasงูเห่า [TU Subject Heading]
Conversation and phrase booksบทสนทนาและวลี [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for flight attendants)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for police)บทสนทนาและวลี (สำหรับตำรวจ) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books for mathematiciansบทสนทนาและวลี (สำหรับนักคณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for tourism industry employees)บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for restaurant and hotel personnel)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานภัตตาคารและโรงแรม) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for medical personnel)บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for secretaries)บทสนทนาและวลี (สำหรับเลขานุการ) [TU Subject Heading]
Crash injuriesบาดเจ็บจากการชน [TU Subject Heading]
Dane orchestrasวงดนตรีสำหรับเต้นรำ [TU Subject Heading]
Digital camerasกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Esterasesเอสเตอเรส [TU Subject Heading]
Extrasensory perceptionการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสพิเศษ [TU Subject Heading]
Filgrastimฟิลแกรสทิม [TU Subject Heading]
Foreign words and phrasesคำและวลีภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Gamma camerasเครื่องบันทึกภาพรังสีแกมมา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*egenwart {f}; Präsens {n} [gramm.] | erweitertes * (n vi vt modal ver) present continuous
abrasion (n) รอยขีด--ในการถ่ายรูป หมายถึง รอยถลอก ขีดข่วน หรือตำหนิ เกิดขึ้นโดยการสัมผัสบนผิวที่เคลือบด้วยน้ำยาหรือเนื้อแผ่นฟิล์ม
Brasilianischer Wassernabel {m} (Hydrocotyle leucocephala) (n ) ใบบัวบก
brass (slang ) พวกตำรวจหรือทหารยศสูงๆ
brass ring (n) โอกาสทอง
Carbonic Anhydrase Inhibitors (CAIs)เป็นชั้นของยาที่ระงับกิจกรรมของคาร์บอ ในทางการใช้ทางคลินิกได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของโรคต้อหิน, ยาขับปัสสาวะ, ยากันชัก, ในการจัดการของเข่มาภูเขา, กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเป็นแผล, ความผิดปกติของระบบประสาท, หรือโรคกระดูกพรุน
crash course[แครชคอร์ส] หลักสูตรเร่งรัด
grasp (n) อำนาจ,ควบคุม
harassment (n) การรบกวน, การก่อกวน, การรังควาน, การราวี
See also: S. annoyance, vexation, irritation,,
idiosyncrasy (n ) [N] ลักษณะเฉพาะ, See also: รูปแบบเฉพาะ, กรณีเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ
See also: S. peculiarity, quirk,
liquid paper eraser (n) ปากกาลบคำผิด
lovegrass (n ) หญ้าไข่ปู
mantras (n) มนตรา เวทย์มนต์
nappy rashผื่นผ้าอ้อม
Parasymapathetic[ซิมพะเธท'ทิค] adj. เห็นอกเห็นใจ - เป็นระบบประสาทที่มีใยประสาทมาจากไขสันหลังส่วนอก และเอว แต่มี center อยู่ในไขสันหลัง เป็นระบบประสาทที่มักใช้ในผู้ที่ใช้พลังงานทันทีทันใด หรือในขณะตื่นเต้น สู้รบ หรือป่วยไข้ ทำให้ม่านตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว หลอดลมขยายตัว หลอดเลือดหดตัวเล็กน้อย ความดันเลิอดสูงขึ้น เหงื่อออกมาก อุณหภูมิร่างกายเพิ่มมากขึ้น กระเพาะปัสสาวะยืดอออก การบีบตัวของมดลูกลดลง ต่อมขับฮอร์โมนน้อยลง คำที่มีความหมายเหมือนกัน: kindly,kind
phrase book (n) หนังสือสอนภาษาฉบับย่อ
Public Infrastructure Project Financing Bureau (n ) สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
trash compactorรถบดอัดดินและอัดขยะ
uerasable (adj ) ลบออกไม่ได้
See also: R. unremoveable
vetiver grass (n) หญ้าแฝก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your behavior with will be monitored with surveillance camerasพฤติกรรมของคุณด้วยจะถูกตรวจสอบ ด้วยกล้องวงจรปิด GTO (1999)
We only take orders so we have no extrasพวกเราทำตามที่สั่งคะ ไม่มีทำสำรองไว้ The Great Jang-Geum (2003)
Everyone had to rush out for backup We don't have any extrasทุกคนถูกเรียกออกไปแล้ว ไม่มีใครเหลือเลย Windstruck (2004)
Right... men don't wear brasใช่ ผู้ชายไม่ใส่ยกทรงกันหรอก Sad Movie (2005)
"When Richard Nixon faces the television cameras"เมื่อริชาร์ด นิกสันเจอกล้องทีวี Frost/Nixon (2008)
And he can toggle between camerasและเขาสามารถสับเปลี่ยนระหว่างกล้องแต่ละตัว The Internet Is Forever (2010)
Until they started putting night vision camerasจนพวกเขาเริ่มติดตั้งกล้องวิดีโอสำหรับถ่ายกลางคืน Kill Jill (2010)
But the administration doesn't think tiarasแต่คณะกรรมการไม่คิดว่ามงกุฎ Let the Water Hold Me Down (2012)
They're blank ones. She always had a few extrasมันยังไม่ได้เขียนอะไรไว้ในนั้นเลย, แม่ชอบซื้อของมาเผื่อตลอด Pilot (2013)
Mm. Cold foie grasอืมมมม ตับห่านเย็นๆ Coquilles (2013)
There are no more camerasไม่มีกล้องแล้วครับ The Fate of the Furious (2017)
Among the Guests Star-scattered in the GrassPassierst die Schar der Gäste Sternenverstreut im Gras The Moving Finger (1965)
- I want 950 lira.- Ich will 950 Liras Hope (1970)
- 98 for me.- Und mir 98 Liras Hope (1970)
Is my love of a certain dopeIch rauch mich lieber zu mit Gras The Rocky Horror Picture Show (1975)
Deep Space Monster: VirasDAS TIEFSEEUNGEHEUER VIRAS Super Monster (1980)
You and the Americans have to agree to let the Rebel appear before the United Nations and put the case for Cascaran independence.Wir verlangen Ihre Intervention, damit Delgado vor der UNO auftreten kann. Und den Freiheitskampf Cascaras Water (1985)
We come from San Francisco With a carload of zebrasWir kommen aus San Francisco Mit einem Wagen voller Zebras Our Very First Night (1987)
And these woesUnd die Unruhen, die ich im Traum sah, werden die Bambaras Brightness (1987)
Laura's...Lauras Episode #1.1 (1989)
# I thought my life would be a Mardi Gras #Dachte, mein Leben sei ein Mardi Gras A Streetcar Named Marge (1992)
I step in the grassIch laufe durch das Gras Get on the Bus (1996)
A kiddley divey tooMähen Äbte Gras The Cell (2000)
The bark of the zebraDas Bellen des Zebras Ashes and Snow (2005)
Chepsi Aras.Chepsi Aras Cooking with Jesus (2006)
"Sweetbread cooked in a seaweed salt crust"Kalbsbries gekocht in einer Salzkruste aus Seegras Ratatouille (2007)
And we sat down in the grassUnd setzten uns ins Gras Mamma Mia! (2008)
It's the weed.- Es ist das Gras Watercolors (2008)
It's the weed.- Das ist das Gras Watercolors (2008)
We recorded hundreds of hours of security footage while they were here.Wir haben mit den Überwachungskameras Savior (2009)
It means:"Get ready, to bite the Dust".Das heißt:"Mach dich bereit, ins Gras Devil's Kickers (2010)
There's no pressure to drink, and they offer healthy alternatives like wheatgrassEs gibt keinen Druck zu trinken und es werden gesunde Alternativen geboten, wie Weizengras The Legend of the Golden Arm (2010)
[CHANTING](SPRICHT ZAUBERFORMEL) Phesmatos tribum nas ex veras The Sacrifice (2010)
I don't deal drugs, Alex.Ich deale nicht mit Drogen, Alex. Ich meine, ich habe Gras Dramedy (2010)
Reasonable charges Plus some little extras on the sideVernünftige Preise Und ein paar versteckte Extras Les Misérables (2012)
Across the muddy groundUnd schleicht durchs grüne Gras Home from Home: Chronicle of a Vision (2013)
Grass!Gras The Tale of the Princess Kaguya (2013)
And our Season 2 DVD is full of amazing extras.Uns die Staffel 2 DVD ist voll mit extras Hunting Bears (2013)
Montrouge ArrasMontrouge Arras Now or Never (2014)
♪ And I'm smoking hella bluntsUnd ich rauche krass viel Gras Hot Girls Wanted (2015)
Half Christ-like, half filthy...Ich esse Schwein, ich rauche Gras One Man and His Cow (2016)
- [jazz music playing] - [Nixon grunting]GELD FÜR GRAS Lucas Brothers: On Drugs (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าอัปยศอดสู[ADV] shamefully, See also: embarrassingly, Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า, Example: โจรสลัดทำทารุณโหดร้ายต่อคนญวณอพยพทางเรืออย่างน่าอัปยศอดสู
พังครืน[V] collapse, See also: crash, Example: ความแรงของน้ำที่ไหลบ่ามาทำให้ขอบตลิ่งพังครืน, Thai definition: พังทลายลงมา
พื้นหญ้า[N] grassland, See also: green, Example: สนามแห่งนั้นเป็นพื้นหญ้าสีเขียวขจี และมีอุปกรณ์การเล่นสำหรับเด็กจัดตั้งไว้อย่างเป็นสัดส่วน, Thai definition: พื้นที่มีหญ้าปกคลุม
กวนเมือง[V] annoy, See also: disturb, trouble, harass, agitate, Syn. ก่อกวน, Example: เด็กๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ในภายหน้ามักจะกวนเมือง ทำความเดือดร้อนให้สังคม, Thai definition: ก่อกวนให้เกิดปัญหาวุ่นวายในสังคม
รุมเร้า[V] beset, See also: harass, trouble, Example: ปัญหาต่างๆ พากันมารุมเร้าเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย, Thai definition: เร่งกันเข้ามา
ลงแส้[V] whip, See also: beat, flog, scourge, lash, thrash, Syn. โบยแส้, Example: ม้าตัวนั้นถูกลงแส้เพื่อให้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1
ร่มกันแดด[N] sunshade, See also: garden parasol
คำพูดติดปาก[N] catchword, See also: catch phrase, Syn. วลีติดปาก, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มีคำพูดติดปากที่ไม่สื่อความหมายอะไรเลย, Count unit: คำ, Thai definition: คำพูดที่ใช้อยู่เรื่อยๆ จนติดเป็นนิสัยต้องพูดบ่อยๆ
แย่งชิง[V] snatch, See also: grasp, seize, grab, Syn. ฉกชิง, ช่วงชิง, แย่ง, แก่งแย่ง, Ant. ให้, ยกให้
อุบัติเหตุ[N] accident, See also: mishap, crash, Example: การใช้รถยนต์อย่างประมาท อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้, Thai definition: เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด, ความบังเอิญเป็น
ยางพารา[N] rubber tree, See also: hevea brasiliensis, Syn. ต้นยางพารา, Example: ยางพาราเติบโตได้ดีในภูมิอากาศร้อนชื้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง มียางสีขาวที่ได้จากการกรีด ใช้ทำผลิตภัณฑ์หลายชนิด
เปิ่น[ADV] embarrassingly, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เงอะงะ, เซ่อซ่า, Example: พวกเราต้องคอยดูแลป้าแกดีๆ อย่าให้แกทำอะไรเปิ่นอีก, Thai definition: อย่างมีกิริยาอาการผิดแปลกไปจากปกติที่เป็นอยู่ในหมู่พวก, Notes: (ปาก)
สนับมือ[N] knuckle-duster, See also: brass knuckles, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องสวมมือทำเป็นรูปเหมือนแหวน 4 วงติดกันสำหรับสวมนิ้วมือเวลาชก
อ้อ[N] reed grass, See also: Arundo donax Linn., Syn. ต้นอ้อ, Example: ใกล้ถนนมีคูน้ำดูเหมือนเป็นที่ลุ่มมีน้ำขัง มีต้นอ้อขึ้นอยู่ประปราย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Arundo donax Linn. ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอในที่ชื้นแฉะ ลำต้นแข็งเป็นปล้อง ข้างในกลวง
รู้ทันเหตุการณ์[V] penetrate, See also: see through a trick, grasp, comprehend, suss out, work out, Example: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้
ลบ[V] obliterate, See also: eradicate, erase, extirpate, destroy, blot out, efface, expunge, Syn. ลบเลือน, Ant. ใส่, เพิ่ม, Example: ถ้าลบความรู้สึกเหล่านี้ไปได้ คุณก็จะมีความสุข, Thai definition: ทำให้หายไป
เล่นงาน[V] tackle, See also: maltreat, persecute, oppress, harass, Syn. โจมตี, ทำร้าย, กลั่นแกล้ง, แกล้ง, Example: เพื่อนกลุ่มนี้เกเร ชอบรุมเล่นงานผมอยู่คนเดียว, Thai definition: กระทำเอา, กล่าวหาเอา
สนามหญ้า[N] lawn, See also: turf, grass, Example: เขาเดินนำหน้าลัดสนามหญ้าไปยังสโมสรข้าราชการ, Count unit: สนาม, แห่ง
หญ้า[N] grass, Syn. ต้นหญ้า, Example: หญ้าเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดไม่เฉพาะแต่ช้าง ม้า วัว และควาย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อเรียกไม้ล้มลุก หลายชนิด หลายสกุล ในวงศ์ Gramineae
หน้าเจื่อน[ADJ] embarrassed, See also: shy, ashamed, Ant. หน้าตาย, Example: เขาทำหน้าเจื่อนบอกความไม่สบายใจ, Thai definition: วางหน้าไม่สนิท
เห่อ[V] develop sores, See also: come out in a rash, Example: คางของเขาเห่อเพราะใช้มีดโกนที่ไม่สะอาด, Thai definition: เป็นผื่นเป็นเม็ดผุดขึ้นมากเป็นพืดไปตามผิวหนัง
ออกดอก[V] cause a rash, Thai definition: เกิดเป็นเม็ดตามผิวหนังเนื่องจากกามโรค
อัปยศอดสู[V] disgrace, See also: lose fame, lose face, humiliate, embarrass, dishonour, Syn. อับอายขายหน้า, เสื่อมเสีย, Example: เขาต้องอัปยศอดสูเพราะพฤติกรรมคอรัปชั่นได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะชน, Thai definition: เสื่อมเสียชื่อเสียง, น่าอับอายขายหน้า
น่าอัปยศ[V] be shameful, See also: be disgraceful, be embarrassing, be humiliating, Syn. น่าอาย, น่าขายหน้า, Example: การถูกขับออกจากตำแหน่งของเขานั้นน่าอัปยศเสื่อมเกียรติกว่าอะไรทั้งสิ้น
น้ำคำ[N] word, See also: speech, saying, phrase, Syn. ถ้อยคำ, คำพูด, วจี, Example: น้ำคำของเขาทำให้ดิฉันเจ็บใจ
น่าขายหน้า[V] be shameful, See also: be disgraceful, be embarrassing, be humiliating, Syn. น่าอาย, Example: คำพูดของเขาทำให้น่าขายหน้า
ผัดวันประกันพรุ่ง[V] postpone, See also: delay, put off, procrastinate, adjourn, suspend, Example: เวลาเหลือไม่มากแล้วเธอจะผัดวันประกันพรุ่งอยู่ไม่ได้, Thai definition: ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า, Notes: (สำนวน)
เจ้าอารมณ์[ADJ] moody, See also: ill-tempered, morose, sulky, sullen, irascible, Example: เด็กที่มีภาวะตึงเครียดทางอารมณ์จะเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายและเป็นเด็กเจ้าอารมณ์, Thai definition: ที่โกรธง่าย, ที่เอาใจยาก
ความละอายใจ[N] shame, See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification, Example: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา, Thai definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
ความแตกต่าง[N] difference, See also: dissimilarity, disparity, contrast, diversity, Syn. ความต่าง, ความตรงข้ามกัน, Ant. ความเหมือน, Example: สัดส่วนจำนวนสถาบันอุดมศึกษาต่อจำนวนจังหวัดในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างจากสัดส่วนในกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน
กุม[V] hold, See also: grab, grasp, seize, clutch, clasp, Syn. จับ, กำ, Ant. ปล่อย, Example: ขณะที่เขากรอกเหล้าเข้าปากแก้วแล้วแก้วเล่า มืออีกข้างของเขาก็เลื่อนมากุมด้ามมีดที่พกอยู่ข้างเอว, Thai definition: เอาอุ้งมือปิด ป้อง กัน หรือ จับไว้
กุมเหง[V] bully, See also: harass, persecute, Syn. ข่มเหง, รังแก, Example: เขาเป็นคนเจียมตัว ไม่อวดบารมี เที่ยวกุมเหงคนที่ด้อยโอกาสกว่า, Thai definition: ใช้กำลังหรืออำนาจทำให้เดือดร้อน, Notes: (ปาก)
เกราะ[N] armour, See also: cuirass, defensive covering, corselet, Example: ในโลกของ King of Kings มีอาวุธโจมตีต่างๆ 14 ชนิดเช่นมีด ดาบ ค้อน อาวุธป้องกัน 8 ชนิด เช่น เกราะ ผ้าคุม สร้อยคอ และถุงมือ, Count unit: ตัว, ชุด, สำรับ, Thai definition: เครื่องสวมใส่หรือเครื่องหุ้มสำหรับป้องกันอาวุธหรืออันตราย
เก้อ[V] embarrass, See also: disconcert, frustrate, abash, faze, Syn. เขิน, อาย, กระดาก, เคอะเขิน, เก้อเขิน, Example: เมื่อพบกันทีนี้ผมจะไม่เก้อจนเกินไปเพราะมีสิ่งที่เป็นสื่อให้เราได้ทำความรู้จักกัน
ขัด[V] go against, See also: be opposed to, be in contrast to, Syn. ขัดแย้ง, Example: การกระทำของเธอขัดต่อศีลธรรมและประเพณีของเมืองนี้, Thai definition: ไม่ทำตามหรือฝ่าฝืนสิ่งที่กำหนดไว้
เขียวชอุ่ม[V] be verdant, See also: be green, be fresh, be grassy, be leafy, Example: ต้นไม้ตรงเกาะกลางถนนเขียวชอุ่มและสดชื่นอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: มีสีเขียวสดชื่นสบายตา
ขี้ผง[N] dust, See also: trash, rubbish, Syn. ฝุ่น, ขี้ฝุ่น, Example: วิธีทำความสะอาดก็คือใช้สายยางฉีดน้ำไล่ขี้ผงบนพื้นก่อน, Thai definition: สิ่งละเอียด, เศษหยากเยื่อ
ขัดเขิน[V] embarrass, See also: shy, be timid, Syn. กระดากอาย, เขิน, สะเทิ้นอาย, อาย, กระดาก, เหนียมอาย, ขวยเขิน, เคอะเขิน, Ant. กล้า, Example: เรไรรู้สึกขัดเขินทุกครั้งที่พบหน้าสัตยา ชายหนุ่มที่เธอแอบชอบอยู่, Thai definition: ตะขิดตะขวงใจไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำเมื่ออยู่ต่อหน้า
เขิน[V] shy, See also: abash, embarrass, Syn. อาย, กระดาก, ขวยเขิน, เคอะเขิน, Ant. หน้าด้าน, Example: เจ้าสาวเขินเจ้าบ่าวเมื่อเพื่อนๆ ขอร้องให้หอมแก้ม, Thai definition: วางหน้าไม่สนิทหรือเข้ากันไม่สนิทเพราะรู้สึกกระดากอาย
คับใจ[V] be discontented, See also: be disconcerted, be embarrassed, be distressed, feel depressed, Syn. อึดอัดใจ, ไม่สบายใจ, อัดอั้น, Example: เธอรู้สึกคับใจที่ต้องอยู่ในตำบลที่เป็นศัตรูกับเธอ, Thai definition: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ
คับอกคับใจ[V] embarrassed, See also: dissatisfied, oppressive, distressed, disconcerted, Syn. ไม่สบายใจ, คับแค้นใจ, อึดอัดใจ, Ant. สบายใจ, Example: การที่บิดามารดาทะเลาะกันทุกวัน ทำให้เธอคับอกคับใจเป็นยิ่งนัก, Thai definition: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ
คนจัญไร[N] horrid person, See also: horrible person, scoundrel, rogue, bastard, rascal, rotter, swine, villain, Syn. คนอัปรีย์, คนเลว, Ant. คนดี, Example: ผมเกลียดหน้าไอ้คนจัญไรนี้เต็มทน เกลียดเรื่องเลวๆ ที่มันทำด้วย, Count unit: คน
แย้ง[V] contradict, See also: contrast, be incompatible, be contradictory, be contrary, Syn. ขัดกัน, ขัดแย้ง, Example: คำพูดของเขาแย้งกันอยู่ในตัว
อาย[V] be ashamed, See also: be pale from shame, suffer shame, be embarrassed, Example: เขาอายเพื่อนๆ ในห้องเกินกว่าที่จะบอกว่าแม่ของเขาเป็นโสเภณี, Thai definition: รู้สึกขายหน้า
อันธพาล[ADJ] delinquent, See also: rascally, wayward, rough, unruly, refractory, recalcitrant, Syn. พาล, Example: ลูกชายของเขามีนิสัยอันธพาลเป็นที่เบื่อหน่ายของบรรดาญาติๆ, Thai definition: ที่มีนิสัยเกะกะระราน
วลี[N] phrase, See also: group of words, remark, expression, saying, Syn. ถ้อยคำ, กลุ่มคำ, Example: ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐแต่โด่งดังไปทั่วโลก จึงเป็นนักร้องที่เหมาะสมกับวลีที่ว่าอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลมากที่สุด, Thai definition: กลุ่มคำที่เรียงติดต่อกันเป็นระเบียบและมีกระแสความเป็นที่หมายรู้กันได้แต่ยังไม่เป็นประโยคสมบูรณ์
ลัง[N] species of marine fish, See also: Rastrelliger brachysomus, Syn. ปลาลัง, Example: ปลาลังมีครีบฝอยจำนวน 5 ครีบ อยู่ถัดไปทางโคนหาง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง รูปร่างลักษณะคล้ายปลาทู แต่ขนาดใหญ่และลำตัวแคบกว่าเล็กน้อย ข้างตัวมีลายเส้น มีชุกชุมในบริเวณห่างฝั่ง
เคอะเขิน[V] be awkward, See also: be ill at ease, be uneasy, be shy, be uncomfortable, be embarrassed, Syn. อาย, เขิน, เก้อเขิน, เขินอาย, Ant. กล้า, มั่นใจ, Example: เมื่ออยู่ต่อหน้าสาธารณะชน เขาจะต้องเคอะเขินเป็นประจำ, Thai definition: มีท่าทีไม่แนบเนียน
โครงสร้างพื้นฐาน[N] infrastructure, See also: basic structure, substructure, foundation, basis, Syn. องค์ประกอบพื้นฐาน, ส่วนประกอบพื้นฐาน, Example: การเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติเป็นสาระสำคัญในนโยบายสารสนเทศของรัฐ, Count unit: โครงสร้าง
ฆ่า[V] cancel, See also: cross out, delete, erase, Syn. ทำลาย, ลบทิ้ง, ฆ่าทิ้ง, ขีดฆ่า, Example: เจ้านายฆ่าข้อความมากมายบนกระดาษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embaras
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarras
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
ใบมีดโกน[n. exp.] (bai mītkōn) EN: razor blade ; blade   FR: lame de rasoir [f]
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อจัง[v. exp.] (beūa jang) FR: j'en ai marre ! ; ras-le-bol !
เบื่อโว้ย[v. exp.] (beūa wōi) FR: j'en ai marre ! ; ras-le-bol !
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash   FR: fouetter ; flageller
โบก[v.] (bōk) EN: blow ; fan   FR: ventiler ; brasser l'air
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บดขยี้[v.] (botkhayī) FR: écraser ; écrabouiller
บุ้ง[n.] (bung) EN: rasp   FR: râpe [f]
บุพบทวลี[n. exp.] (bupphabot walī) EN: prepositional phrase   
เฉลียง[n.] (chalīeng) EN: veranda = verandah ; balcony   FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda = verandah ; deck   FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
ชนะอย่างท่วมท้น[X] (chana yāng thūamthon) EN: landslide   FR: victoire écrasante [f]
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
เฉโก[adj.] (chēkō) EN: crooked ; rascally ; tricky   
ฉกฉวย[v.] (chokchuay) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp   FR: saisir
ฉวย[v.] (chūay) EN: snatch ; grab ; catch ; seize ; take away ; grasp ; wrest   FR: saisir ; attraper
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate   FR: rassembler ; rallier
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé
ฉุนเฉียว[adj.] (chunchīo) EN: bristly ; easily angered ; irascible   
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow   FR: faucher ; sarcler ; désherber
ดาดฟ้า[n.] (dātfā) EN: deck ; roof-deck ; flat roof ; upper deck ; sun-deck   FR: pont (de bateau) [m] ; terrasse [f]
ดินส้ม[n.] (dinsom) EN: abrasive for metals   
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch   FR: heurter ; frapper
ดงหญ้า[n. exp.] (dong yā) EN: patch of grass   
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit   FR: battre ; frapper
แห้วหมู[n. exp.] (haēomū) EN: Nut grass ; Yellow nutsedge   
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove   FR: réfuter
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip   FR: dépouiller ; raser
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated   FR: à ras ; dépouillé ; rasé
หิ้ว[v.] (hiu) EN: hold ; carry ; carry in one's hand   FR: porter à la main ; tenir à la main ; porter à bras tendu ; porter à bout de bras
หอม[v.] (høm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss   FR: embrasser ; donner un baiser thaï
หอมแก้ม[v.] (høm kaēm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss   FR: embrasser ; donner un baiser thaï
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest   FR: porter dans les bras
หัวโล้น[n.] (hūalōn) EN: shaven head ; bald head   FR: crâne rasé [m] ; tête d'oeuf (fam.) [f]
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement
ฮวบฮาบ[adv.] (hūaphāp) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly   
หวด[v.] (hūat) EN: whip ; beat ; thrash ; lash   FR: battre ; rosser
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered   FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux

CMU English Pronouncing Dictionary
RAS    R AE1 S
IRAS    AY1 AA1 R EY1 Z
ERAS    IH1 R AH0 Z
RASK    R AE1 S K
RASE    R EY1 Z
IRAS    AY1 R AH0 Z
RASH    R AE1 SH
KRAS    K R AE1 S
GRAS    G R AE1 S
BRAS    B R AE1 S
BRAS    B R AA1 S
RASO    R AA1 S OW0
RAST    R AE1 S T
RASP    R AE1 S P
GRAS    G R AA1
KARAS    K AA1 R AH0 Z
BRASS    B R AE1 S
BRASE    B R EY1 Z
JURAS    JH UH1 R AH0 Z
RASPY    R AE1 S P IY0
TARAS    T AA1 R AH0 Z
FRASE    F R EY1 Z
CRASE    K R EY1 Z
RASKE    R EY1 S K
CRASH    K R AE1 SH
BRASH    B R AE1 SH
RASKA    R AA1 S K AH0
RASEY    R AE1 S IY0
KRASS    K R AE1 S
MARAS    M AA1 R AH0 Z
GRASP    G R AE1 S P
CRASS    K R AE1 S
GRASS    G R AE1 S
ERASE    IH0 R EY1 S
VERAS    V EH1 R AH0 Z
RASIA    R AA1 S IY0 AH0
KURAS    K UH1 R AH0 Z
PERAS    P EH1 R AH0 S
CARAS    K AA1 R AH0 Z
BURAS    B Y UW1 R AH0 Z
ERASE    IY0 R EY1 S
RASER    R EY1 Z ER0
RASCO    R AA1 S K OW0
RASCH    R AE1 SH
RASOR    R EY1 Z ER0
RASPS    R AE1 S P S
TRASH    T R AE1 SH
TRASK    T R AE1 S K
ZEBRAS    Z IY1 B R AH0 Z
GAVRAS    G AE1 V R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gras    (n) grˈaː (g r aa1)
bras    (n) brˈaːz (b r aa1 z)
eras    (n) ˈɪəʴrəz (i@1 r @ z)
rase    (v) rˈɛɪz (r ei1 z)
rash    (n) rˈæʃ (r a1 sh)
rasp    (v) rˈaːsp (r aa1 s p)
arras    (n) ˈærəs (a1 r @ s)
auras    (n) ˈɔːrəz (oo1 r @ z)
brash    (j) brˈæʃ (b r a1 sh)
brass    (n) brˈaːs (b r aa1 s)
crash    (v) krˈæʃ (k r a1 sh)
crass    (j) krˈæs (k r a1 s)
erase    (v) ˈɪrˈɛɪz (i1 r ei1 z)
grasp    (v) grˈaːsp (g r aa1 s p)
grass    (v) grˈaːs (g r aa1 s)
liras    (n) lˈɪəʴrəz (l i@1 r @ z)
rased    (v) rˈɛɪzd (r ei1 z d)
rases    (v) rˈɛɪzɪz (r ei1 z i z)
rasps    (v) rˈaːsps (r aa1 s p s)
trash    (n) trˈæʃ (t r a1 sh)
Rashid    (n) ræʃˈiːd (r a sh ii1 d)
Madras    (n) mˈədrˈaːs (m @1 d r aa1 s)
agoras    (n) ˈægərəz (a1 g @ r @ z)
brassy    (j) brˈaːsiː (b r aa1 s ii)
cobras    (n) kˈoubrəz (k ou1 b r @ z)
erased    (v) ˈɪrˈɛɪzd (i1 r ei1 z d)
eraser    (n) ˈɪrˈɛɪzər (i1 r ei1 z @ r)
erases    (v) ˈɪrˈɛɪzɪz (i1 r ei1 z i z)
extras    (n) ˈɛkstrəz (e1 k s t r @ z)
grasps    (v) grˈaːsps (g r aa1 s p s)
grassy    (j) grˈaːsiː (g r aa1 s ii)
harass    (v) hˈærəs (h a1 r @ s)
hydras    (n) hˈaɪdrəz (h ai1 d r @ z)
morass    (n) mˈərˈæs (m @1 r a1 s)
nairas    (n) nˈaɪrəz (n ai1 r @ z)
operas    (n) ˈɒprəz (o1 p r @ z)
phrase    (v) frˈɛɪz (f r ei1 z)
rascal    (n) rˈaːskl (r aa1 s k l)
rasher    (n) rˈæʃər (r a1 sh @ r)
rashes    (n) rˈæʃɪz (r a1 sh i z)
rashly    (a) rˈæʃliː (r a1 sh l ii)
rasing    (v) rˈɛɪzɪŋ (r ei1 z i ng)
rasped    (v) rˈaːspt (r aa1 s p t)
thrash    (v) θrˈæʃ (th r a1 sh)
tiaras    (n) tˈɪˈaːrəz (t i1 aa1 r @ z)
trashy    (j) trˈæʃiː (t r a1 sh ii)
zebras    (n) zˈɛbrəz (z e1 b r @ z)
Eurasia    (n) jˈuəʴrˈɛɪʒə (y u@1 r ei1 zh @)
Hegiras    (n) hˈɛʤɪrəz (h e1 jh i r @ z)
Hejiras    (n) hˈɛʤɪrəz (h e1 jh i r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ér, ㄦˊ, ] and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast), #39 [Add to Longdo]
[bǎ, ㄅㄚˇ, ] to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle, #62 [Add to Longdo]
[chū, ㄔㄨ, ] to go out; to come out; to occur; to produce; to go beyond; to rise; to put forth; to occur; to happen; classifier for dramas, plays, operas etc, #67 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc, #68 [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] (particle used for comparison and "-er than"); to compare; to contrast; to gesture (with hands); ratio; abbr. for Belgium 比利時|比利时, #118 [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] (expresses contrast with a previous sentence or clause); standard; norm; rule; to imitate; to follow; then; principle, #227 [Add to Longdo]
比较[bǐ jiào, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] compare; contrast; fairly; comparatively; relatively; quite; rather, #302 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] sentence; clause; phrase; classifier for phrases or lines of verse, #637 [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, / ] comma; phrase marked by pause, #1,343 [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, ] to grasp; to hold; support; manage; direct; maintain, #1,626 [Add to Longdo]
掌握[zhǎng wò, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ, ] to grasp (often fig.); to master; to know well; to understand sth well and know how to use it; fluency; to control; to seize (initiative, opportunity, destiny), #1,674 [Add to Longdo]
[cǎo, ㄘㄠˇ, ] grass; straw; manuscript; draft (of a document); careless; rough, #1,938 [Add to Longdo]
[cā, ㄘㄚ, ] to wipe; to erase; rubbing (brush stroke in painting); to clean; to polish, #2,115 [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, ] to lead; to command; rash; hasty; frank; straightforward; generally; usually, #2,170 [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, / ] works; phrases; classical Chinese poem; word; diction, #2,216 [Add to Longdo]
把握[bǎ wò, ㄅㄚˇ ㄨㄛˋ, ] grasp; seize; hold; assurance; certainty, #2,362 [Add to Longdo]
垃圾[lā jī, ㄌㄚ ㄐㄧ, ] trash, #2,381 [Add to Longdo]
对照[duì zhào, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄠˋ, / ] to contrast; to compare; to place side by side for comparison (as parallel texts); to check, #2,514 [Add to Longdo]
[cāo, ㄘㄠ, ] to grasp; to hold; to operate; to manage; to control; to steer; to exercise; to drill (practice); to play; to speak (a language), #2,633 [Add to Longdo]
文字[wén zì, ㄨㄣˊ ㄗˋ, ] character; script; writing; written language; writing style; phraseology, #2,744 [Add to Longdo]
[shā, ㄕㄚ, ] granule; hoarse; raspy; sand; powder; abbr. for Tsar or Tsarist Russia; surname Sha, #2,810 [Add to Longdo]
基层[jī céng, ㄐㄧ ㄘㄥˊ, / ] basic level; grass-roots unit, #2,832 [Add to Longdo]
[lǔ, ㄌㄨˇ, / ] crass; place name; abbr. for Shandong 山東|山东 province in east China; surname Lu, #3,262 [Add to Longdo]
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, ] bucket; (trash) can; barrel (of oil etc), #3,471 [Add to Longdo]
对比[duì bǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ, / ] contrast; balance, #3,552 [Add to Longdo]
轻易[qīng yì, ㄑㄧㄥ ㄧˋ, / ] easily; lightly; rashly, #3,956 [Add to Longdo]
尴尬[gān gà, ㄍㄢ ㄍㄚˋ, / ] awkward; embarrassed, #4,008 [Add to Longdo]
抓紧[zhuā jǐn, ㄓㄨㄚ ㄐㄧㄣˇ, / ] grasp, #4,721 [Add to Longdo]
不好意思[bù hǎo yì si, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄧˋ ㄙ˙, ] feel embarrassed; be ill at ease; find it embarrassing (to do sth), #4,943 [Add to Longdo]
[sǎn, ㄙㄢˇ, / ] umbrella; parasol, #5,263 [Add to Longdo]
[mǒ, ㄇㄛˇ, ] to smear; to wipe; to erase; (classifier for wisps of cloud, light-beams etc), #5,279 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] girdle; brassiere; to plaster, #5,279 [Add to Longdo]
[wò, ㄨㄛˋ, ] shake hands; to hold; to grasp, #5,425 [Add to Longdo]
口号[kǒu hào, ㄎㄡˇ ㄏㄠˋ, / ] slogan; catchphrase, #5,579 [Add to Longdo]
扫描[sǎo miáo, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, / ] scan; raster, #6,136 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, / ] execute (a plan); grasp, #6,220 [Add to Longdo]
车祸[chē huò, ㄔㄜ ㄏㄨㄛˋ, / ] traffic accident; car crash, #6,641 [Add to Longdo]
含义[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, / ] meaning (implicit in a phrase); implied meaning; hidden meaning; hint; connotation, #6,769 [Add to Longdo]
草原[cǎo yuán, ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, ] grassland; prairie, #6,864 [Add to Longdo]
超声[chāo shēng, ㄔㄠ ㄕㄥ, / ] ultrasonic, #7,364 [Add to Longdo]
[suō, ㄙㄨㄛ, ] (grass); Cyperus rotundus, #7,783 [Add to Longdo]
突击[tū jī, ㄊㄨ ㄐㄧ, / ] make a sudden and violent attack; do a crash job, #7,901 [Add to Longdo]
[cǎo, ㄘㄠˇ, ] grass radical, #8,397 [Add to Longdo]
台阶[tái jiē, ㄊㄞˊ ㄐㄧㄝ, / ] flight of steps (leading up to a house); step (over obstacle); bench; fig. way out of an embarrassing situation, #8,479 [Add to Longdo]
架构[jià gòu, ㄐㄧㄚˋ ㄍㄡˋ, / ] to construct; to build; infrastructure; architecture; framework, #8,628 [Add to Longdo]
草根[cǎo gēn, ㄘㄠˇ ㄍㄣ, ] grassroots democracy, #8,711 [Add to Longdo]
油菜[yóu cài, ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ, ] oilseed rape (Brassica campestris), #9,363 [Add to Longdo]
骚扰[sāo rǎo, ㄙㄠ ㄖㄠˇ, / ] to disturb; to cause a commotion; to harass, #9,578 [Add to Longdo]
一如既往[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always, #9,657 [Add to Longdo]
无耻[wú chǐ, ˊ ㄔˇ, / ] without any sense of shame; unembarrassed; shameless, #9,810 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
羅針盤[らしんばん, rashinban] (n) เข็มทิศ
[からす, karasu] (n) นกกา
[むらさき, murasaki] (adj) สีม่วง
珍しい[めずらしい, mezurashii] (adj) แปลก, ประหลาด, ไม่ค่อยเห็น
素晴らしい[すばらしい, subarashii] (adj) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง
マラソン[まらそん, marason] (n) กีฬาวิ่งมาราธอน
新しい[あたらしい, atarashii] (adj) ใหม่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争う[あらそう, arasou] Thai: แข่งขัน English: to compete
争う[あらそう, arasou] Thai: โต้เถียง English: to dispute
反らす[そらす, sorasu] Thai: แอ่น
大蔵省[おおくらしょう, ookurashou] Thai: กระทรวงการคลัง English: finance ministry
暮らす[くらす, kurasu] Thai: ใช้ชีวิต English: to live
暮らす[くらす, kurasu] Thai: ดำเนินชีวิต English: to get along
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: มา English: come
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: ไป(รูปสุภาพ) English: go
鳴らす[ならす, narasu] Thai: สั่นกระดิ่ง English: to ring
鳴らす[ならす, narasu] Thai: ทำให้เกิดเสียง English: to sound
鳴らす[ならす, narasu] Thai: แปร้นเสียงทางจมูกอย่างช้าง English: to snort (nose)
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดลง English: to decrease (vi)
減らす[へらす, herasu] Thai: ย่อขนาด English: to diminish
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดให้น้อยลง
照らす[てらす, terasu] Thai: ส่องแสง English: to shine on
照らす[てらす, terasu] Thai: ติดไฟแพรวพราว English: to illuminate
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: ข่าว
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification

German-Thai: Longdo Dictionary
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Präsident(n) |der, pl. Präsidenten| ประธานาธิบดี, ประธาน, See also: die Präsidentin
Präsidenten(n) |pl.|, See also: der Präsident
Straße(n) |die, pl. Straßen| ถนน, See also: die Gasse
ausrasten(vt) |rastete aus, ist ausgerastet| เสียสติ, ก้าวร้าววู่วามจากการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
Straßenbahn(n) |die, pl. Straßenbahnen| รถราง
präsentieren(vt) |präsentierte, hat präsentiert| นำเสนอ เช่น Die Galerie präsentiert diese Woche eine Ausstellung von Manet. อาทิตย์นี้แกลเลอรี่นี่นำเสนองานแสดงภาพของมาเนท์
Straßenverkehr(n) |der, nur Sg.| การคมนาคมบนถนน, See also: R. der Luftverkehr,
Straßenlaterne(n) |die, pl. Straßenlaternen| โคมไฟส่องถนน , See also: S. die Straßenbeleuchtung,die Straßenlampe,
Terrasse(n) |die, pl. Terrassen| ลานหน้าบ้าน, ลานหลังบ้าน, เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่ติดกับพื้นดิน(ไม่จำเป็นต้องมีรั้วกั้นเป็นขอบ) เช่น Im Urlaub haben wir uns auf der Terrasse im Hotel getroffen und zusammen gefrühstückt. เราเจอกันช่วงหยุดพักร้อนที่เฉลียงของโรงแรม และทานอาหารเช้าด้วยกัน , See also: Related: Balkon
gepflasterte Strasseถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น Eine gepflasterte Straße läuft entlang des Kanals in Richtung Stadt. Schon von hier aus könnt Ihr die Kirche sehen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Straßenrand {m}kerbsides

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duft {m} | Düfte {pl}aura | aurae; auras [Add to Longdo]
Epoche {f}; Ära {f} | Epochen {pl}era | eras [Add to Longdo]
Fotoapparat {m}; Kamera {f} | Fotoapparate {pl}; Kameras {pl}camera | cameras [Add to Longdo]
Frau {f} | Frauen {pl}signora | signoras [Add to Longdo]
Harnröhre {f}; Urethra {f} [anat.] | Harnröhren {pl}urethra; urethrae | urethras [Add to Longdo]
Kamera {f} | Kameras {pl}camera | cameras [Add to Longdo]
Komparse {m} (Film) | Komparsen {pl}extra | extras [Add to Longdo]
Krater {m}; Caldera {f} | Krater {pl}caldera | calderas [Add to Longdo]
Orchester {n} | Orchester {pl}orchestra | orchestras [Add to Longdo]
das Pro und Contrathe pros and contras [Add to Longdo]
Rückenwirbel {m}; Wirbelknochen {m} [anat.] | Rückenwirbel {pl}dorsal vertebra | vertebrae; vertebras [Add to Longdo]
Sassafras {m}; Sassafraswurzel {f}sassafras [Add to Longdo]
Stopfleber {f}; Gänsestopfleber {f}; Entenstopfleber {f} [cook.]foie gras [Add to Longdo]
Streichorchester {n} [mus.] | Streichorchester {pl}string orchestra | string orchestras [Add to Longdo]
Wandbehang {m}; Wandteppich {m}arras [Add to Longdo]
Zugabe {f}; Extra {n} | Zugaben {pl}; Extras {pl}extra | extras [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
C++言語[シープラスプラスげんご, shi-purasupurasu gengo] (n) C++; C plus plus [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
あらせいとう[, araseitou] (n) stock (botanical) [Add to Longdo]
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
いじらしい[, ijirashii] (adj-i) innocent; lovable; sweet; pitiful; pathetic [Add to Longdo]
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
いのころ草[いのころぐさ, inokorogusa] (n) spike-eared grass [Add to Longdo]
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[, irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P) [Add to Longdo]
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんちゃらかんちゃら[, uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase) [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お寺様;お寺さま;御寺様[おてらさま, oterasama] (n) (hon) monk [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
お知らせ;御知らせ;お報せ;御報せ[おしらせ, oshirase] (n,vs) (See 知らせ) notice; notification [Add to Longdo]
お白州[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand [Add to Longdo]
お漏らし[おもらし, omorashi] (n,vs) (col) peeing [Add to Longdo]
かき菜[かきな;カキナ, kakina ; kakina] (n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica) [Add to Longdo]
かどうか[, kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P) [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
からすると[, karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of [Add to Longdo]
がたん[, gatan] (adv-to,adv) (on-mim) (with a) bump; (with a) bang; (with a) crash; sharply [Add to Longdo]
がっぷり[, gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto [Add to Longdo]
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed [Add to Longdo]
ぎいぎい;ぎーぎー[, giigii ; gi-gi-] (n) creak; squeak; rasping sound [Add to Longdo]
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
ごしごし;ゴシゴシ[, goshigoshi ; goshigoshi] (n,vs,adv) (on-mim) scrubbing; rubbing briskly; rasping [Add to Longdo]
ごみ入;塵入[ごみいれ, gomiire] (n) trashcan; rubbish bin; dustbin; ashcan [Add to Longdo]
ごみ箱;塵箱;芥箱[ごみばこ, gomibako] (n) garbage can; garbage box; rubbish bin; trash can; dust bin; dustbin [Add to Longdo]
さらさら[, sarasara] (adj-na,adv-to,n,vs) (1) (on-mim) rustling; murmuring; (2) fluently; (3) silky (hair); (P) [Add to Longdo]
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
[, shi] (prt,conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) [Add to Longdo]
しおらしい[, shiorashii] (adj-i) meek; gentle; modest; sweet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
インフラ[いんふら, infura] infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure [Add to Longdo]
クラスタ[くらすた, kurasuta] cluster [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] class hierarchy [Add to Longdo]
クラッシュ[くらっしゅ, kurasshu] crash (vs) [Add to Longdo]
コントラスト[こんとらすと, kontorasuto] contrast [Add to Longdo]
サービスクラス[さーびすくらす, sa-bisukurasu] service class [Add to Longdo]
サブクラス[さぶくらす, sabukurasu] subclass [Add to Longdo]
システムクラッシュ[しすてむくらっしゅ, shisutemukurasshu] system crash [Add to Longdo]
システムダウン[しすてむだうん, shisutemudaun] system crash [Add to Longdo]
シソーラス[しそーらす, shiso-rasu] thesaurus [Add to Longdo]
シソーラスの項目[シソーラスのこうもく, shiso-rasu nokoumoku] thesaurus entry [Add to Longdo]
スタイラス[すたいらす, sutairasu] stylus [Add to Longdo]
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs) [Add to Longdo]
ネットワークインフラ[ねっとわーくいんふら, nettowa-kuinfura] network infrastructure [Add to Longdo]
パスフレーズ[ぱすふれーず, pasufure-zu] pass phrase [Add to Longdo]
ビットマップフォントのこと[びっとまっぷふぉんと のこと, bittomappufonto nokoto] raster font, bit-map font [Add to Longdo]
ファイルグループクラス[ふぁいるぐるーぷくらす, fairuguru-pukurasu] file group class [Add to Longdo]
ファイル所有者クラス[ファイルしょゆうしゃクラス, fairu shoyuusha kurasu] file owner class [Add to Longdo]
ファイル他者クラス[ファイルたしゃクラス, fairu tasha kurasu] file other class [Add to Longdo]
ファセットシソーラス[ふぁせっとしそーらす, fasettoshiso-rasu] faceted thesaurus [Add to Longdo]
フラッシュメモリ[ふらっしゅめもり, furasshumemori] flash memory [Add to Longdo]
ブジェクトクラス[ぶじえくとくらす, bujiekutokurasu] object class [Add to Longdo]
ヘッドクラッシュ[へっどくらっしゅ, heddokurasshu] head crash [Add to Longdo]
ヘッド衝突[ヘッドしょうとつ, heddo shoutotsu] head crash [Add to Longdo]
ベアラサービス[べあらさーびす, bearasa-bisu] bearer service [Add to Longdo]
マイクロシソーラス[まいくろしそーらす, maikuroshiso-rasu] microthesaurus [Add to Longdo]
マクロシソーラス[まくろしそーらす, makuroshiso-rasu] macrothesaurus [Add to Longdo]
メディアイレーザ[めでいあいれーざ, medeiaire-za] media eraser [Add to Longdo]
メディア消磁装置[メディアしょうじそうち, medeia shoujisouchi] media eraser [Add to Longdo]
ラス[らす, rasu] RAS, Remote Access Server [Add to Longdo]
ラスタ[らすた, rasuta] raster [Add to Longdo]
ラスタグラフィックス[らすたぐらふぃっくす, rasutagurafikkusu] raster graphics [Add to Longdo]
ラスタスキャン[らすたすきゃん, rasutasukyan] raster scan [Add to Longdo]
ラスタプロッタ[らすたぷろった, rasutapurotta] raster plotter [Add to Longdo]
ラスタ化[らすたか, rasutaka] rasterization [Add to Longdo]
ラスタ作図装置[らすたさくずそうち, rasutasakuzusouchi] raster plotter [Add to Longdo]
ラスタ図形処理[らすたずけいしょり, rasutazukeishori] raster graphics [Add to Longdo]
ラスタ図形要素[らすたずけいようそ, rasutazukeiyouso] raster graphics element [Add to Longdo]
ラスタ単位[らすたたんい, rasutatan'i] raster unit [Add to Longdo]
ラスタ表示装置[らすたひょうじそうち, rasutahyoujisouchi] raster display device [Add to Longdo]
ラスタ方式グラフィクス[らすたほうしきグラフィクス, rasutahoushiki gurafikusu] raster graphics [Add to Longdo]
ロストクラスタ[ろすとくらすた, rosutokurasuta] lost cluster [Add to Longdo]
暗証フレーズ[あんしょうフレーズ, anshou fure-zu] pass phrase [Add to Longdo]
運搬クラス[うんぱんクラス, unpan kurasu] bearer class [Add to Longdo]
外部文書クラス[がいぶぶんしょクラス, gaibubunsho kurasu] external document class [Add to Longdo]
割付け対象体クラス[わりつけたいしょうたいクラス, waritsuketaishoutai kurasu] layout object class [Add to Longdo]
管理オブジェクトクラス[かんりオブジェクトクラス, kanri obujiekutokurasu] managed object class [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
不意[ふい, fui] ploetzlich, ueberraschend [Add to Longdo]
争う[あらそう, arasou] (sich) streiten, um_etwas_kaempfen [Add to Longdo]
人工芝[じんこうしば, jinkoushiba] kuenstlicher_Rasen [Add to Longdo]
人種[じんしゅ, jinshu] (menschliche) Rasse [Add to Longdo]
仰天[ぎょうてん, gyouten] Erstaunen, Ueberraschung, Bestuerzung [Add to Longdo]
休憩[きゅうけい, kyuukei] -Rast, -Pause [Add to Longdo]
休憩所[きゅうけいじょ, kyuukeijo] Rastplatz [Add to Longdo]
反らす[そらす, sorasu] (sich) biegen, kruemmen [Add to Longdo]
国道[こくどう, kokudou] Reichsstrasse [Add to Longdo]
地下街[ちかがい, chikagai] unterirdische_Ladenstrasse [Add to Longdo]
坂道[さかみち, sakamichi] Strasse_an_einem_Hang [Add to Longdo]
大蔵省[おおくらしょう, ookurashou] Finanzministerium [Add to Longdo]
天の川[あまのがわ, amanogawa] Milchstrasse [Add to Longdo]
天照大神[あまてらすおうみかみ, amaterasuoumikami] Amaterasu Oumikami (Goettin) [Add to Longdo]
寄生[きせい, kisei] Parasitismus, Schmarotzerei, Schmarotzertum [Add to Longdo]
対比[たいひ, taihi] Gegensatz, Kontrast, Vergleich [Add to Longdo]
対照[たいしょう, taishou] Kontrast, Gegensatz, Vergleich [Add to Longdo]
少憩[しょうけい, shoukei] kleine_Pause, kurze_Pause, kleine_Rast, kurze_Rast [Add to Longdo]
居候[いそうろう, isourou] Schmarotzer, Parasit [Add to Longdo]
峠道[とうげみち, tougemichi] Passweg, Passstrasse [Add to Longdo]
市街[しがい, shigai] Strassen (e.Stadt) [Add to Longdo]
往来[おうらい, ourai] Kommen_und_Gehen, Verkehr, Strasse [Add to Longdo]
慣らす[ならす, narasu] gewoehnen, zaehmen [Add to Longdo]
憩い[いこい, ikoi] -Rast [Add to Longdo]
憩う[いこう, ikou] -rasten, sich_ausruhen [Add to Longdo]
懲らしめる[こらしめる, korashimeru] zuechtigen, strafen, bestrafen [Add to Longdo]
懲らす[こらす, korasu] konzentrieren, zuechtigen, strafen, bestrafen [Add to Longdo]
放牧[ほうぼく, houboku] das_Weiden (des Viehs), das_Grasen [Add to Longdo]
散らす[ちらす, chirasu] (sich) zerstreuen [Add to Longdo]
新しい[あたらしい, atarashii] -neu [Add to Longdo]
晴らす[はらす, harasu] aufklaeren, klaeren [Add to Longdo]
暮らす[くらす, kurasu] -leben [Add to Longdo]
暴れる[あばれる, abareru] wueten, toben, rasen, gewalttaetig_sein [Add to Longdo]
曇りガラス[くもりがらす, kumorigarasu] Mattglas, Milchglas [Add to Longdo]
曲がり道[まがりみち, magarimichi] Strasse_mit_Kurve, kurvenreiche_Strasse [Add to Longdo]
木枯し[こがらし, kogarashi] kalter_Windstoss [Add to Longdo]
木枯らし[こがらし, kogarashi] kalter_Windstoss [Add to Longdo]
枯らす[からす, karasu] trocknen, trocknen_lassen [Add to Longdo]
横道[よこみち, yokomichi] Seitenstrasse, Irrweg, Abschweifung [Add to Longdo]
段々畑[だんだんばたけ, dandanbatake] terrassenfoermige_Felder [Add to Longdo]
民俗[みんぞく, minzoku] -Volk, -Stamm, -Rasse [Add to Longdo]
民族[みんぞく, minzoku] Rasse [Add to Longdo]
気晴らし[きばらし, kibarashi] Zerstreuung, Erholung [Add to Longdo]
水路[すいろ, suiro] Wasserweg, Wasserstrasse [Add to Longdo]
[さわ, sawa] Sumpf, Morast [Add to Longdo]
[ぬま, numa] Sumpf, Morast [Add to Longdo]
沼沢[しょうたく, shoutaku] Sumpf, Morast, Moor [Add to Longdo]
泥沼[どろぬま, doronuma] -Sumpf, -Morast [Add to Longdo]
浦島太郎[うらしまたろう, urashimatarou] Urashima_Taro, (Maerchengestalt) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ras \Ras\ (r[aum]s), n.
   See 2d {Reis}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ras \ras\ (r[aum]s), n. [from rat sarcoma.]
   The name and genetic symbol for a mutant gene that has been
   identified as one of those associated with certains types of
   cancer; -- it is a form of oncogene. It was first observed in
   rats, but analogues have been found in humans and other
   animals.
   [PJC]
 
      During the 1960s and 1970s, a great deal of research
      was done on a class of viruses that affects rodents and
      birds and causes tumors in those species. The
      motivation for a lot of this research was the idea that
      similar viruses might cause tumors in humans, but in
      fact it's turned out that there are very few viruses
      that cause tumors in humans. Nevertheless, the study of
      these rodent viruses has been enormously fruitful in
      helping us to understand human cancer, and that's the
      basis of this story.
      One of the viruses that was studied in those years had
      two peculiarities. One was that it had lost most of the
      genes that it needed to reproduce itself. It could only
      reproduce if a helper virus was present in the same
      cell to supply the missing functions. The second
      peculiarity was that in place of the genes that were
      required for reproduction of the virus was another gene
      that had actually been picked up at some point in the
      history of this virus when it went through rats, and it
      picked up a rat gene and incorporated it into its own
      genome.
      At the same time that a lot of work was going on on
      these viruses, other scientists were studying other
      aspects of tumor formation, in particular, the action
      of carcinogenic agents, chemicals and X-rays and
      ultraviolet light. As you all know, human cells can
      turn into tumor cells under the influence of such
      agents. The tumor-like properties of those cells are
      inherited by all the daughter cells through many
      generations and, moreover, almost all chemicals that
      turn out to be carcinogens are also able to cause
      mutations.
      Another observation was that in tumor cells, many of
      the chromosomes seemed to have altered structures. So,
      all of these observations and others certainly
      suggested that changes in DNA might be involved in the
      development of tumor cells. By about 1980, it became
      possible to test that hypothesis directly.
      If you have human tumor cells produced in laboratory
      dishes or isolated from the tumor itself, then perhaps
      they have a gene or genes in them which is responsible
      for the fact that they're tumor cells. If you isolate
      the DNA from the cells and cut it up into more or less
      gene-sized pieces and then put it on top of mouse cells
      growing in a dish, the mouse cells can take up pieces
      of this DNA, and any mouse cell that picks up a piece
      of DNA that carries on it a gene that can cause a tumor
      will begin to grow like tumor cells, and its progeny
      will grow rapidly and form a tight little cluster on
      the cell.
      Now it's possible to pick such cells off and isolate
      the DNA from them and also separate the human DNA
      sequence that might have caused the tumor-like property
      from the bulk of the mouse sequences and to clone that
      DNA. And when you do that and put that DNA, which is
      now pure sequence, back in mouse cells, many of the
      cells become tumor-like rather than just a rare few.
      And such a gene, such a DNA sequence, bears the name of
      an oncogene.
      When such DNA segments are cloned, the DNA can also be
      used to probe, to find out whether matching DNA
      sequences occur only in tumor cells or whether there
      are similar DNA sequences in normal cells. And the
      answer has been for a whole group of oncogenes, that
      very similar DNA sequences are present in normal cells.
      To find out just how similar, the sequences of the
      normal genes were compared with those from the genes
      that were isolated from these tumor cells.
      The first such oncogene isolated was from a human
      bladder tumor, and everyone was surprised by the
      results. First of all, the gene isolated from the
      bladder tumor was almost identical to the normal human
      gene and almost identical to the gene that was present
      in the tumor virus that infected rodents that I told
      you about before. This gene has become known as "ras",
      because it was originally isolated from rats with
      sarcoma, and it caused sarcomas and it's called that,
      and it's protein is called that. And the only really
      significant difference between the normal human gene,
      the bladder tumor gene, and the rodent virus gene was a
      change in one codon, Codon XII, and therefore a change
      in amino acids.
      So the normal human gene has a sequence GGC, encodes
      the amino acid glycine, and does not cause tumors. But
      the bladder tumor gene has GTC; it encodes valine. The
      rodent virus has AGA; it encodes arginine, and both of
      these cause tumors. In fact, any change that leads to a
      loss of the glycine at Codon XII can change this normal
      gene, ras, into a gene that would cause tumors. So
      there were two different ways in which the ras gene
      turned up. First, as a rat gene in a tumor virus and
      second of all as the gene that could account for the
      tumor-like properties of the bladder tumor.
      Well by now, many of the questions that occurred to the
      scientists working on this have occurred to you. What
      is the ras protein normally (if anything), and what
      does the altered ras protein do that differently, and
      how can a change in one amino acid in a protein change
      cells from normal to tumor cells?
      It turns out that the ras gene and the ras protein are
      important for a lot of things, but more particularly
      for regulating the growth of cells. Normal cells need
      to have a good ras gene in order to grow, in order to
      make new DNA, to time it all right so they don't grow
      out of control. Moreover, the ras gene occurs in
      virtually all living things. For example, yeast cells
      also have two ras genes. If either one of them is
      knocked out, the yeast cells can still grow very well
      and multiply. But if both ras genes are knocked out,
      the yeast cells cannot multiply, and they die.
      Astonishingly, if a human ras gene is applied to these
      yeast cells, it completely takes the place of the
      yeast's own ras genes. So we know from this that the
      ras gene is very important to all living cells and that
      it's probably been around for a couple billion years,
      ever since the very first cells were formed on the
      planet.
      So ras does something important and the question is,
      what does it do? David Golde told you before about
      receptors that span cell membranes that bind molecules
      outside the cell and provide a signal inside the cell,
      and it turns out that what the ras protein does is to
      help convey that signal from the receptor at the
      surface down into the cell and into the gene where it
      results in a change in gene expression. The ras protein
      itself actually sits right under the cell membrane,
      very well positioned to do this.
      Well, how can it do that? To tell you about that I need
      to tell you a couple of things about the ras protein
      and what it does. First of all, ras combines two small
      molecules called GDP and GTP, and they differ only in
      the presence of one more phosphate, three in GTP and
      two in GDP. This G is related; it's in fact the same
      kind of molecule as the G that occurs in DNA. Moreover,
      ras protein can catalyze the removal of one phosphate,
      so you go from ras GTP to ras GDP and a phosphate is
      lost. Furthermore, the ras GDP can lose the GDP and
      pick up the GTP, and there are extra proteins in the
      cell that foster either this exchange, back to GTP or
      this loss of the phosphate to GDP. And the whole trick
      is the ratio of the GTP to the GDP. So if you have ras
      GTP, it's active and it stimulates growth, but if you
      have ras GDP, then it's inactive and you don't
      stimulate growth.
      In fact, the change in Codon XII from a glycine results
      in a change in the amount of ras GTP, so that there's
      more ras GTP collecting in the cell than the ras GDP,
      and therefore the cell is constantly under pressure to
      make DNA and grow and divide. And this is the critical
      reason for this change, this oncogenic change in those
      versions of ras that cause tumors or are related to
      tumor formation as opposed to the natural protein.
      How can that happen, a small change like that? You've
      heard a little bit about the importance of shapes of
      proteins. If one looks closely at the atoms in the
      proteins then you see that the whole shape of the
      protein changes as you go from GTP to GDP.
      Now one ras gene and protein all by itself would be
      interesting, but it turns out that there's a whole
      family of ras genes and ras proteins. Two of them are
      specially similar to the type that I've been
      describing, and mutations in those genes are associated
      with a whole variety of human tumors including some
      that are believed to be the result of the reaction to
      environmental agents.
      A mutant in one of those two related genes, which was
      also first discovered in a tumor virus, is very
      frequently associated with human tumors of the colon
      and rectum. And again, it's Codon XII in that similar
      gene that is altered in the oncogenic form of this kind
      of ras. Tumors of the colon and rectum are the third
      most common human malignancy worldwide, and surgical
      removal of the tumors can actually cure the disease in
      many cases, but only if the tumor is detected very,
      very early. Recent work has shown that you can, in
      fact, detect the change in the gene even by looking at
      the DNA in the stool of people who are suspected of
      having the colon tumor.
      Even though the mutant DNA only occurs in a very small
      percentage of the cells in the stool, namely the cells
      that come from the tumor, not from all the normal cells
      or all the bacterial cells that are there, it is
      possible to amplify the amount of a possible abnormal
      ras gene and test directly for it. So, for example in
      this test, DNA from the stool of patient #1 matched a
      probe for the normal ras gene, but DNA isolated from
      the stool of patient #2 matched a probe not only from a
      normal ras gene but also from a ras gene with a
      mutation at Codon XII, thereby permitting a very early
      diagnosis of a colon tumor and thereby providing real
      hope that such tumors can be detected early, when the
      tumor is small enough to be removed surgically with a
      successful cure.             --Maxine
                          Singer
                          (http://www.accessexcellence.org/AB/BA/Ras_Gene_and_Cancer.html)
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reis \Reis\ (r[imac]s), n. [Ar. ra["i]s head, chief, prince.]
   A common title in the East for a person in authority,
   especially the captain of a ship. [Written also {rais} and
   {ras}.]
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 RAS
     Reliability, Availability and Serviceability (IBM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 RAS
     Remote Access Software
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 RAS
     Row Address Strobe (IC, DRAM)
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 ras
  breed; race

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ras /rɑs/
  breed; race

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top