ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

๕ൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠ๕

   
1100 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -๕ൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠ๕-, *๕ൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠ๕*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ๕ൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠ๕ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: % กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
5 (n ) ครึ่งชั่วโมง (ใช้กับเวลา)
:fish: (n ) ปลา

Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
admit () (vi ) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)

Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
irrel (adj ) unreal, illusive
abatteur (n ) lopper, person or thing that lops, person who prunes trees or plants
aboutbit, small piece
abrasif (adj ) abrasive
acf (n ) French Automobile Club
acholieacholous, acholi, absence of bile in the gall bladder (Medical)

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Lisa (n slang ) Friend with Benefit
*cv*[C V] (abbrev ) ค่าเบี่ยงเบน
** (n ) organ of the body
aberrantion (n name ) a fact, an action or a way of behaving that is not usual, and that may be unacceptable
Allaby, alibi[al-la-bi] (n vt ) An alibi is the plea or mode of defense under which a person on trial for a crime proves or attempts to prove that the person was in another place when the alleged act was committed; as, to set up an alibi; to prove an alibi.
anorak (slang ) a person who has a very strong interest, perhaps obsessive, in niche subjects. This interest may be unacknowledged or not understood by the general public
arduous (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ปีนยาก
atheoretical (adj ) Unrelated to or lacking a theoretical basis

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รู้สึกว่า,ประมาณว่า

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
followed in
- - - พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
2[ไทย] ในเวลาว่างของฉัน.ฉันมักใช้เวลาไปกับการนอนหลับ.เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน.จากการเหนื่อยล้าในวันปกติ.การได้นอนหลับพักผ่อนคือความสุขที่ฉันต้องการมาก.มันเหมือนได้เดินในสวนดอกไม้ อากาศเย็นสบาย.และจะมีความสุขมากถ้าเป็นการนอนในฤดูหนาว.ฉันจะขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆอากาศเย็นๆ.
administration การบริหาร
alien registrationทะเบียนคนต่างด้าว
bank ( ) ธนาคาร

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
**[ไทยたべる Thai 食べる.Kanji Katakana ] slang colloqial pl sg meen,mean,maen I มีน

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*, * (n vi vt modal ver) Fool

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
24-hour flu (n ) โรคหวัดใหญ่ลงกระเพาะ (Stomach Flu) หรือ (24-Hour Flu)
alkylphenol (n ) a family of organic compounds obtained by the alkylation of phenols. The term is usually reserved for commercially important propylphenol, butylphenol, amylphenol, heptylphenol, octylphenol, nonylphenol, dodecylphenol and related "long chain alkylphenols" (LCAPs). Methylphenols and ethylphenols are also alkylphenols, but they are more commonly referred to by their specific names, cresols and xylenols.
Arachnophobie (n name ) โรคกลัวแมงมุม
arthritis (n ) โรคปวดข้อ
asap (slang ) เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ( มาจาก as soon as possible)
attention deficit disorder (n ) โรคสมาธิ
axonemeเส้นกลางของ chromosome

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
55555 (slang ภาษาอินเทอร์เน็ต ) หัวเราะ หรือ ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า เลยเขียนเอาสะดวกว่า 55555
abidance (n ) การคงอยู่, การยอมปฏิบัติตาม
abiding (adj ) ทนทาน
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (Proper Noun ) แผนกให้บริการหลังการขาย
as far as, Im concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
atichart[อะ-ติ-ชาด] (n ) หล่อ , หล่อที่สุด , ดูดี
austerity[ôˈsteritē] (n ) จำกัดมัธยัสถ์
availment[อะเวล'เม้นท์] การนำเอกสารสิทธิ์ไปขอขึ้นเงิน
based inbased in = เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่ The company has its base in New York ,and branch offices all over the world.

Longdo Dictionary ภาษา ฮินดี (HI) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ˊ ㄐˋ">8okYVQPl2j4[โค-โย-ตี้-แดนซ์-มัน-มันๆ-Sa-game-1688] (name ) โคโยตี้ แดนซ์มันส์ๆ Sagame1688

Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษา ลาว (LA) - ลาว (LA) (UNAPPROVED version -- use with care )
absorption

Longdo Dictionary ภาษา อารบิก (AR) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Anis-sak (vi ) ซวยโคตรๆ

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
Atrial flutter (n ) an abnormal heart rhythm that occurs in the atria of the heart. When it first occurs, it is usually associated with a fast heart rate or tachycardia (beats over 100 per minute), and falls into the category of supra-ventricular tachycardias. While this rhythm occurs most often in individuals with cardiovascular disease (e.g. hypertension, coronary artery disease, and cardiomyopathy), it may occur spontaneously in people with otherwise normal hearts. It is typically not a stable rhythm, and frequently degenerates into atrial fibrillation (AF). However, it does rarely persist for months to years. Atrial flutter was first identified as an independent medical condition in 1920 by the British physician Sir Thomas Lewis (1881–1945) and colleagues.

Longdo Dictionary ภาษา โปรตุเกส (PT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bacalhau (n ) ปลาค็อด
See also: S. codfish, salted dried codfish,

Longdo Dictionary ภาษา มาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
baikดี

Longdo Dictionary ภาษา เดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
be (n ) two

English-Thai: Longdo Dictionary
dorami (n) (doraemon)
Image:
doraemon(n) 80
doremi(n) dorami
PHP(n) ( intepreter) http://www.php.net
modern(adj)
old(adj)
Linux.Thai.Net(n) Linux
SARS(n) Severe Acute Respiratory Syndrome 2546
collaborative(adj)
football(n) ( soccer )
scale(vt) ()
boy(n)
laptop(n jargon) , notebook
test(n) ,
gender identity disorder(n) , homosexual slang (gay,queer,dyke)
WMD(n) , Weapon of mass destruction
longdo(n)
D100(uniq) SLR Nikon 2002
chromatic aberration(n) ( )
high sea(n)
ASEAN(abbrev)
NATO(abbrev)
MMC(abbrev uniq) Multimedia Card flash memory SD (Secure Digital) PDA Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
Asian Bond Fund(n)
Emerald Buddha Temple(n)
SLR(n abbrev) Single-Lens Reflex , camera
DSLR(n abbrev) Digital SLR SLR, SLR, camera
unsharp mask(name) (unsharp) () ( )
vignette(n)
CCD(n abbrev) Charge Coupled Device (Scanner), camera, CMOS sensor
bayer pattern(n) ( CCD CMOS Sensor) bayer pattern RGB bayer pattern CMY bayer pattern Red-Green-Blue Cyan-Magenta-Yellow Dr. Bayer Kodak , CCD
flash memory(n)
memory stick(n) flash memory SONY SONY magic gate memory stick memory stick ( ) , flash memory
CompactFlash memory(n uniq) CF memory flash memory CompactFlash (http://www.compactflash.org/) , flash memory, memory stick
PDA(n abbrev) Personal Digital Assistant , Palm, Visor, Handheld, PocketPC
SWM(n abbrev) , Silent Wave Motor
Silent Wave Motor(n) Ultra-Sound Nikon AF-S, SWF, USM
USM(n abbrev) , Ultra Sonic Motor, SWF
Ultra Sonic Motor(n) Ultra-Sound Canon USM, USM, SWF
ps(abbrev) ..
galaxy(n)
osteoblast(n)
What's up?(phrase) , ( )
black tie(n)
Amnesty International(n)
co-host(n)
demilitarized zone(n)
NPL(abbrev) (Non Performance Loan)
ISP(n jargon abbrev) ( Internet Service Provider), Internet Service Provider
SD(abbrev uniq) Secure Digital flash memory MMC (Multimedia Card) PDA Digital MP3 Player, flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
a[DET] ( )
a[N]
a[PRF]
a[PRF]
a[PRF]
a[PRF]
a[PRF] , See also: ไปสู่
a[PRF]
a[PRF] ( an-), See also: ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ
B[N] 2
b[N] 2
C[N] 3
c[N] 3
D[N] 4, See also: เลข 500 (ตัวเลขโรมัน)
d[N] 4, See also: เลข 500 (ตัวเลขโรมัน)
E[N] 5
e[N] 5
E[SL] ( ecstasy), Syn. ecstasy
F[N] 6
f[N] 6
g[N] 7
G[N] 7
h[N] 8
H[N] 8
I[PRON] 1, See also: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม
I[N] 9
I[N]
K[ABBR]
K[ABBR]
K[N] 11
k[N] 11
K[ABBR]
K[ABBR] , See also: (มักใช้กับจำนวนเงิน)
L[ABBR] ( length)
l[ABBR] ( left)
L[ADJ] 12
L[N] 12
l[N] 12
l[ABBR] ( liter)
l[ABBR] ( latitude)
L[ABBR] ( longitude)
M[ABBR] 13
m[ABBR] 13
N[N] 14
n[N] 14
n[SUF] , See also: เกี่ยวกับ
O[N] 15
o[N] 15
p[N] 16
p[ADJ] P p

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
!
* asterisk () * (wildcards) A*.* A *.COM COM *.* wildcards
+ cross hairs (cursor) (+)
5-hiaaabbr. 5-hydroxyindole acetic acid
5-htabbr. 5-hydroxytryptamine (serotonin)
5-htpabbr. 5-hydroxytryptophen
? ellipsis 3 (dialog box) 3
^<> hat (^) "" (Control Key) K ^K 5^3 5 3 caret ^ () <>caret Shift+6 (^) ^ (Pascal) (pointer) , ^ (C) exclusive OR, ^ (BASIC)
_ underscore (-) (underline) (underline) A-B
a() 1. A, ,, argon (the first letter) - abbr. assesssment,artery 2. A 10
a & rabbr. artists and repertory ( )
a and mabbr. Agricultural and Mechanical ()
a bas(') fr. , (down with)
a couvert(') fr.
a deux(') fr. ,
a fortiori(' ) Latin , , (all the more)
a gogo(' ) , , , , , <b>Syn.</b> a Go go, a go-go, au gogo
a horizon
a la(' ) fr. ......
a la carte(' ') fr.
a la mode(') adj., adv. ,
a mensa et thoro(' ' )
a one(') , ,
a pied('') fr. ,
a posteriori('') , ,
a priori('') (Latin) (from cause to effect)
a tempo(') Music. ritardando accelerando
a tergo(') l. , , , (at or toward the back)
a terre(') fr. (on the ground)
a vptre sante(' ') fr. (to your health)
a wavesabbr. atrial contraction waves
a&pabbr. anterior and posterior
a-, , , ,
a-band
a-bombabbr. atomic bomb ()
a-frame(' ) n. ? V
a-ok.('') adj. ,
a-z testabbr. both ear ascheim -Zondex test ()
a. Absolute, Academy, acre, acres, America, American, angstrom unit, year, anonymous, before
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science
a. a. s.abbr. American Academy of Sciences ()
a. a. u.abbr. Amateur Athletic Union ()
a. a. u. p.() American Association of University Professors ()
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women ()
a. c. p.abbr. American College of Physicians
a. d. c.abbr. aide-de-camp
a. e. and p.abbr. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
a. f.abbr. Air Force, Anglo-French, audio frequency
a. f. a. m.abbr. Ancient Free and Accepted Masons
a. g.abbr. Adjutant general, Attorney General

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ,,,
abacus(n)
abandon(vt) ,,,
abandoned(adj) ,,
abandonment(n) ,,,
abase(vt) ,,,
abasement(n) ,,,
abash(vt) ,,
abashed(adj) ,,,
abate(vi) ,,
abatement(n) ,,,
abbacy(n) ,
abbess(n)
abbey(n) ,
abbot(n) ,,,
abbreviate(vt) ,
abbreviation(n) ,
abdicate(vi,vt) ,,
abdication(n) ,,
abdomen(n)
abduct(vt) ,
abduction(n) ,
abductor(n) ,
abeam(adv)
abed(adv)
aberrant(adj) ,,,
aberration(n) ,,
abet(vt) ,,
abetter(n) ,,
abettor(n) ,,
abeyance(n) ,,
abhor(vt) ,,,
abhorrence(n) ,,,
abhorrent(adj) ,,,
abide(vi)
abide(vt) ,,
abiding(adj) ,,,
ability(n) ,,
abject(adj) ,,,
abjection(n) ,,
abjectly(adv) ,,
abjuration(n) ,,,
abjure(vt) ,,,
ablaze(adj) ,,,
able(adj) ,,
abloom(adj)
abloom(adv)
ablution(n) ,
ably(adv) ,,
abnegate(vi) ,,,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent sterility [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent tooth; secondary tooth [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent virtual circuit (PVC) () [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrost [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeability, [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeable; pervious-, - [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeable rock [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeate [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeation [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Permian Period [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
poisoning, food; sitotoxism [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, lead; plumbism; saturnism [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, mercury; mercurialism [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Poisson distribution [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
poke gun; push gun [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
polar. -. [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar angle [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar axis [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar coordinates [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar curve [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
private household [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
private international law [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private international law [ jus civile ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private law [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private law [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private library() [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
private line [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private member's bill [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private members, bill [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private nuisance [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudolithiasis [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudomembranous candidiasis [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoneoplasm; pseudotumor; pseudotumour [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudonym [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudoparalysis [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoparaphyses [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoparenchyma [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoperithecium [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoplakton; epiplankton [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pseudoplasmodium [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
provocation [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provocation test; test, challenge, [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
provocative-, - [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximal-, - [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximal [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
proximal concavity [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximal contact [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximal phalanx [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximal surface. (). () [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximate, [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audio Visual Material and Equipment<br><i> (Audio) + (Visual) + (Material) + (Equipment)</i> [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instruction [เทคโนโลยีการศึกษา]
Material, [เทคโนโลยีการศึกษา]
Equipment, [เทคโนโลยีการศึกษา]
Media, [เทคโนโลยีการศึกษา]
Recordings [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Instructional Media, &quot;&quot; &quot;&quot; <br /> &quot;&quot; [เทคโนโลยีการศึกษา]
Innovation, 3 <ul><li> </li><li> </li><li></li></ul> [เทคโนโลยีการศึกษา]
Educational Technology, [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pronouncing dictionary [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer-Based Training [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Model [เทคโนโลยีการศึกษา]
Language dictionary [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Asynchronous Learning [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronous Learning , [เทคโนโลยีการศึกษา]
Experiencing Collaborative [เทคโนโลยีการศึกษา]
Systematic Planning [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cognitivism [เทคโนโลยีการศึกษา]
Self Learning Processes [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Processes [เทคโนโลยีการศึกษา]
Participation Processes [เทคโนโลยีการศึกษา]
Application Processes [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated Library Systems<br><i> (Acquisition module) (Serial control) (Cataloging module) (Online Public Access Catalog-OPAC) - (Circulation module) <p> <p> () <p> <p>1. () () OPAC <p> <p>2. (MARC) (Check shelf available) Cataloging OPAC <p> <p>3. OPAC Circulation <p> <p>4. Circulation <p> <p>5. Serial control <p> <p> .. 1981 University of Florida (NOTIS-Northwestern Online Total Integrated System) <p> <p> (INNOPAC) (VTLS) Koha, OpenBiblio </i> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Content [เทคโนโลยีการศึกษา]
Instructor [เทคโนโลยีการศึกษา]
Subject reference books [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Congnitive Domain [เทคโนโลยีการศึกษา]
Slang dictionary [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Affective Domain [เทคโนโลยีการศึกษา]
Psychimator Domain, [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reactive Domain, </font></font><br /> [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pre-instructional Activites [เทคโนโลยีการศึกษา]
Assessment of Learning Outcomes [เทคโนโลยีการศึกษา]
Follow-up and Remediation [เทคโนโลยีการศึกษา]
General reference books [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Attitude [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instruction [เทคโนโลยีการศึกษา]
Artificial Intelligence [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bug [เทคโนโลยีการศึกษา]
Debug [เทคโนโลยีการศึกษา]
Critical Path Method [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ergonomics [เทคโนโลยีการศึกษา]
Plotter [เทคโนโลยีการศึกษา]
Scanner [เทคโนโลยีการศึกษา]
Event signaling [เทคโนโลยีการศึกษา]
Encryption [เทคโนโลยีการศึกษา]
Transponder [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compiler [เทคโนโลยีการศึกษา]
Icon [เทคโนโลยีการศึกษา]
Protocol [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
เกาะปันหยี ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เ
INLINEติดตั้งเเนบไปกับความยาวของลำตัว หรือ ชนิดของเครื่องยนต์ลูกสูบเเบบเรียงตามยาว(ลูกสูบเเบบตัวV)
Image:
constantly (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
European Council (name ) คณะกรรมการยุโรป
hierachy hierachy [N] ; การจัดระบบตามลำดับขั้น Related. การจัดระบบตามลำดับชั้น.
hubristic (n ) คนโอหัง
i (n uniq) ผม
I'm just having some food (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) you
independence[ independence] (n vt ) independence
just in case (phrase ) วลี just in case แปลว่า เผื่อไว้ เผื่อๆไว้ ตัวอย่างเช่น แนนบอกนกว่า Do you want to go to the beach with me? เธออยากไปชายหาดกับฉันไหม นกตอบว่า Sure! Are we going to swim? ไปสิ! เรากำลังจะไปว่ายน้ำกันใช่ไหม แนนตอบว่า Nope, I just want to sunbathe not swim. ไม่ล่ะ ฉันแค่อยากไปนอนอาบแดดน่ะ ไม่ว่ายน้ำ นกทำหน้าหงอยนิดหนึ่งก่อนพยักหน้าและตอบว่า Okay, with me. ตกลง ฉันยังไงก็ได้ But I will take my swimsuit, just in case. แต่ฉันจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยแล้วกัน เผื่อๆ ไว้
literatures (n vi vt modal verb adj adv conj colloq name ) literatures
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
metabolites
metabolites
Ramification[ra-mə-fə-ˈkā-shən] (n ) ผลม,ผลที่ตามมา,ผลสรุป,ผลที่เกิดขึ้น
See also: S. consequence,outgrowth,
Saboteur (n ) วินาศกร
show-cause notice (n ) หนังสือชี้แจงข้อมูล
zamioculcas zamiifolia (n ) ต้นเขียวมรกต หรือกวักมรกต ชื่อเรียกย่อๆคือ zz plants
ลานน้ำพุFountain Court
%mutatis mutandis%โดยอนุโลม
'bout (slang ) คำย่อของ about ;เป็นภาษาไม่เป็นทางการมักใช้บนอินเทอร์เน็ต ( * w *m iiiita)
See also: S. about,
'scuse me (slang ) คำย่อของ excuse me; เป็นภาษาไม่เป็นทางการมักใช้ในการสนทนาบนอินเทอรืเน็ต ( * w *m iiiita)
( (n ) enclosed symbol
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
*??งค์การบริหารส่วน* (n) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น เพื่อบริหารงานส่วนท้องถิ่น
*??ารบำบัดด้วยความเ*cryotherapy
*benchmarking* (n adv abbrev ) การพัฒนาองค์กรโดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
*dress code*[ดฺ แร็ดสฺ โขดฺ - เน้นเสียงที่คำแรก ] dress code คือ กฎระเบียบการแต่งกายตามจารึตประเพณีนิมยมของสังคมหนึ่งๆ เช่น การใส่ชุดฟอร์มนักเรียนนักศึกษาไทย ชุดข้าราชการไทย การแต่งกายเวลาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไทย การแต่งกายไปร่วมพระราชพิธีต่างๆ การแต่งกายแบบสากลนิยมตามงานราตรีสโมสร หรือตามที่เจ้าภาพได้กำหนดไว้ เป็นต้น ตัวอย่าง 1. To attend a gala dinner at the Oriental Hotel, the dress code is strict - black tie only. การไปรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมโอแรนเต็ลนั้น กฎระเบียบการแต่งตัวนั้นเข้มงวดมาก คือ ต้องชุดราตรีสโมสรเท่านั้น 2. Thai students have a very strict dress code when they go to school. นักเรียนไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายตอนไปเรียนอย่างเคร่งครัด
*egenwart {f}; Präsens {n} [gramm.] | erweitertes * (n vi vt modal ver) present continuous
*ehnenentzündung {f}; Sehnenscheidenentzündung {f*เอ็นอักเสบ
*electric toothbrush* (n ) แปรงสีฟันไฟฟ้า
*hydrate* (vi ) ทำใ้ห้เปียก หรือ ชุ่มชืี่่นด้วยน้ำ
*igantisch; riesig; wahnsinnig groß; enorm {adj}; * (adj) extremely large
*institution*กฎระเบียบที่ตราขึ้นใช้บังคับ
*make a clean break* (phrase ) ตัดใจจาก
*oldest* (adj ) เก่าที่สุด, แก่ที่สุด
*shoe cabinet* (n ) ตู้เก็บรองเท้า, ตู้ใส่รองเท้า
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil* (adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม
See also: R. stone wash
*tortilla* (n ) แผ่นแป้งตอติญ่า
*unwaxed*[ไม่มีมารยา] (adj ) unwaxed spinster หมายถึงสาวโสดไม่มีมารยา
*ผงชูรส* (n ) เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โมโนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) วัตถุเจือปนอาหารประเภท วัตถุปรุงแต่งรสอาหารมีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีกลิ่น มีประโยชน์ในการเป็นสารเพิ่มรสชาติอาหาร (Flavor Enhancer) ทำให้อาหารมีรสชาติโดยรวมดีขึ้น โดยช่วยเพิ่มรสชาติของรสชาติพื้นฐาน 4 รสที่เรารู้จักกันดีคือ รสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสขม ให้เด่นชัดมากขึ้น ในการศึกษาทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับรสชาติพบว่าผงชูรสสามารถกระตุ้น Glutamate Receptor แล้วทำให้เกิดรสชาติเฉพาะตัวที่เรียกว่ารสอูมามิ (Umami) ซึ่งเป็นรสที่ 5 ที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้และมีเอกลักษณ์แตกต่างจากรสชาติพื้นฐานทั้ง 4
*เช็ดน้ำ*เช็ดน้ำที่ติดอยู่ตามวัสดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ให้แห้ง
- (n vi vt modal ver) แนวภาพยนตร์มักถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ
See also: S. ดหก, A. ฟหก, R. 3
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
-dwarf- (n ) คนแคระ
-kuy-[[kuːy]] (n ) kuy (n ) ภาษากูย หรือ ภาษากวย เป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร กลุ่มกะตู พบในไทยพื้นที่จังหวัดแถบภาคอีสานใต้ เช่น จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด
-lif[ลิฟ] (suf ) สิบ
-lif[ลิฟ] สิบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
[PRON] abovementioned, Syn. ดังกล่าว, Example: หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
[N] abstention, Ant. การออกเสียง, Thai definition: การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
[ADV] according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
[N] advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count unit: ชนิด
[N] agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count unit: วาระ, Thai definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
[N] testosterone, Ant. ฮอร์โมนเพศหญิง, Example: ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
[N] Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ประชากรสหรัฐอเมริกาในสมัยบุกเบิกอพยพมาจากยุโรปและเอเชียเป็นจำนวน, Thai definition: ชื่อทวีป
[ADJ] Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ปานน้ำเงินมักพบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชีย, Thai definition: เกี่ยวกับทวีปเอเชีย
[N] Asian, Example: นักขายจากทั่วอาเซียนต่างมารวมตัวกัน ณ สำนักงานในเมืองปักกิ่ง, Thai definition: ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
[ADJ] Asian, Example: เขาได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน, Thai definition: เกี่ยวกับภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
[V] assure, Syn. เป็นประกัน, Example: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว
[ADV] at other times, Syn. บางที, บางคราว, บางครั้ง, Ant. เสมอ, สม่ำเสมอ, Example: ชาวไร่ควรจะแบ่งชนิดของฝ้ายตั้งแต่ตอนเก็บจากไร่ แต่บางทีชาวไร่อาจเก็บรวมกันก่อนที่จะแบ่งก็ได้
[DET] at some point, Syn. บางกรณี, Ant. ในทุกกรณี, ทุกกรณี, Example: ในบางกรณี ภาษีนำเข้าของวัตถุที่ยังประกอบไม่เสร็จกลับมีอัตราสูงกว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
[N] authority and function, Example: การขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่จะพิจารณา, Thai definition: อำนาจและหน้าที่
[N] automatic transmission car, Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้, รถเกียร์ออโต้, Ant. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก, Example: รถยนต์เกียร์อัตโนมัติมีราคาสูงกว่ารถยนต์เกียร์ธรรมดา, Count unit: คัน, Thai definition: รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ
[N] bad faith, Syn. เจตนาร้าย, Ant. เจตนาบริสุทธิ์
[N] bar code, See also: bar-code, barcode, Example: บาร์โคดเป็นรหัสสินค้าเพื่อให้การซื้อ-ขายเร็วขึ้น, Count unit: อัน, Thai definition: รหัสที่สามารถอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
[N] biotechnology, Thai definition: เทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการนำเอาระบบของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปเพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ
[N] branch office, Syn. สาขา, สาขาย่อย, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสาขาสำนักงานในส่วนภูมิภาค 3 แห่งคือสาขาภาคใต้ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาภาคเหนือ, Count unit: สาขา, Thai definition: สำนักงานที่แยกออกมาจากสำนักงานใหญ่
[N] Buddhist principles, Example: การบูชาปูชนียบุคคลนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา, Thai definition: สาระสำคัญของศาสนาพุทธ
[N] case of necessity, Syn. เรื่องจำเป็น, Example: การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน กรณีจำเป็น แจ้งภายหลังได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด, Count unit: กรณี
[N] confession, Example: เขาถูกจับตัวมาทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์ จนกว่าคำรับสารภาพจะหลุดออกมาจากปาก, Thai definition: คำพูดที่ยอมบอกว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา
[N] draft contract, Example: นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ร่างสัญญาของโครงการนี้จะใช้เวลาภายในหนึ่งเดือนจะเสร็จเรียบร้อย, Count unit: ฉบับ
-[N] E-Commerce, Syn. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, Example: อี-คอมเมิร์ชจะช่วยให้บริษัทเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าแต่ละรายได้ดีขึ้น โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่หรืออุปกรณ์ใดๆ
[V] fill teeth, Example: บริการทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ ให้บริการรักษาเบื้องต้น โดยการใช้ยา ใส่ยาแก้ปวด อุดฟันชั่วคราว และขูดหินปูน, Thai definition: ทำให้ฟันหายเป็นรู
[N] final judgment, Example: ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการสมรสของบุคคลคู่นี้ เป็นโมฆะแล้ว, Thai definition: คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล ซึ่งเป็นคำตัดสินสุดท้าย ไม่มีผู้ใดร้องเรียนได้
[V] for the benefit of, Example: ทหารเหล่านี้ได้ต้อนบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของโครงการท่อส่งก๊าซ
[V] forfeiture of property, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. คืนทรัพย์สิน, Example: โทษอาญาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน, Thai definition: รวบเอาทรัพย์สินมาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย
[N] fundamental rights and freedoms, Example: สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด ไม่มีใครพรากจากตัวมนุษย์ได้
[N] globalization, Example: ทุกวันนี้มีการพูดถึงโลกาภิวัตน์กันอย่างกว้างขวาง, Thai definition: สังคมโลกในปัจจุบันที่มีการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มมากขึ้น เพราะผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร, Notes: (บาลี)
[V] guard the rights, Syn. รักษาสิทธิ์, ป้องกันสิทธิ์, Ant. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์, Example: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกป้องและ คุ้มครองสิทธิ์ เพื่อสร้างวินัยทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ
[N] honest intention, Syn. เจตนาดี, Ant. เจตนาร้าย, Example: การสร้างพระด้วยวัตถุประสงค์ดี เจตนาบริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ทำให้เกิดผลอัศจรรย์แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง
[ADJ] individual, Syn. รายตัว, Example: ปัจจุบัน สถานศึกษาต่างๆ มีการแจ้งผลการเรียนเป็นรายบุคคลให้กับนักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
[ADJ] international, Syn. ระหว่างประเทศ, Example: ประเทศไทย-จีนได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาติขึ้น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, Thai definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาติตั้งแต่ 2 ชาติขึ้นไป
[ADJ] international, Syn. ระหว่างชาติ, Example: ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัญหายุ่งยากปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาคนต่างด้าว, Thai definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
[N] intravenous drug, See also: intravenous injection, Example: การคุมกำเนิดมีหลายวิธี เช่น ยาเม็ด ยาฉีด ห่วงอนามัย ถุงยางอนามัย ยาฝังใต้ผิวหนัง การทำหมันหญิงและชาย, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการฉีด
[V] keep up with, Example: นาโต้ระดมทหารกองหนุน เพื่อเตรียมรับมือวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้น, Thai definition: เตรียมความพร้อมที่จะต่อสู้โดยเป็นฝ่ายรับ
[N] last resort, Ant. ที่พึ่งแรก, Example: เกษตรกรอยากจะมีธ.ก.ส. เป็นที่พึ่งสุดท้าย เพราะธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
[ADV] more and more, Ant. ลดน้อยลง, ลดลง, Example: ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของซีดีนี้เอง ทำให้คุณได้รับอรรถรสแห่งเสียงเพลงที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น, Thai definition: มากขึ้นกว่าเดิม
[N] motorcycle, Syn. รถเครื่อง, จักรยานยนต์, รถมอเตอร์ไซค์, มอเตอร์ไซค์, Example: จอมกระโดดซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ควบหายไปต่อหน้าต่อตาผม, Count unit: คัน, Thai definition: รถจักรยานที่มีเครื่องยนต์
[N] net income, Example: แต่ละเดือนๆ ครอบครัวเรามีรายได้สุทธิ 30,000 บาท, Count unit: บาท, Thai definition: รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย หรือรายได้หลังจากหักค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
[ADV] on behalf of, Example: ผมโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันในนามของบริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด(มหาชน)
[DET] on the other hand, Syn. อีกกรณีหนึ่ง
[N] oral drug, See also: oral medicine, Syn. ยาใช้ภายใน, ยารับประทาน, Ant. ยาทา, Example: ในย่านวัดโพธิ์-ท่าเตียนถือเป็นแหล่งรวมยาแผนโบราณจำพวกสมุนไพรไทย ทั้งยาน้ำ ยาเม็ด ยากินและยาทา, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทาน
[N] outside the Kingdom, Ant. ในราชอาณาจักร, Example: การนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน, Thai definition: ภายนอกรัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
[N] outside the scope of, Ant. ในขอบเขต, ภายในขอบเขต, Example: การกระทำของคุณตอนนี้อยู่นอกขอบเขตแล้วนะ, Thai definition: ออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้
[N] person in authority, Example: พนักงานเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
[N] political economy, Example: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีการเมือง การเมือง และรัฐบาลของอังกฤษ
[N] political ideology, Thai definition: แนวความคิดทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชน และกลุ่มชนยึดถือร่วมกัน
[N] political institution, Example: คณะผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมือง ประเทศชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
[n.] () <b>EN:</b> uncle ; aunt &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> oncle [m] ; tante [f]
[excl.] () <b>EN:</b> ah ! ; hmmm &nbsp;&nbsp;
[v.] () <b>EN:</b> decorate &nbsp;&nbsp;
[v.] () <b>EN:</b> open ; be ajar ; spread out ; stretch out &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> ouvrir ; entrouvrir
[n.] (abiyamuk) <b>EN:</b> way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> vice [m] ; perversit [f]
[n.] (bat) <b>EN:</b> offence ; infringement ; misdemeanor ; offense &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> transgression [f] ; infraction [f]
[v.] (bat) <b>EN:</b> transgress a precept &nbsp;&nbsp;
[n. prop.] (bitjan) <b>EN:</b> Abidjan &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> Abidjan
[n. exp.] (Abrham) <b>EN:</b> Abraham &nbsp;&nbsp;
= [n. prop.] (Abraham Linkhn) <b>EN:</b> Abraham Lincoln &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> Abraham Lincoln
[n.] (ch) <b>EN:</b> horse ; pedigree horse &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> cheval [m]
[n.] (chn) <b>EN:</b> birth ; family &nbsp;&nbsp;
[adj.] (chnai) <b>EN:</b> easily trained &nbsp;&nbsp;
[adj.] (chnai) <b>EN:</b> highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained &nbsp;&nbsp;
[n.] (chp) <b>EN:</b> profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> profession [f] ; mtier [m] ; occupation [f] ; activit [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
[adj.] (chp) <b>EN:</b> professional &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> professionnel
[n. exp.] (chp chp) <b>EN:</b> right livelihood &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
[n. exp.] (chp itsara) <b>EN:</b> freelance &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> indpendant [m]
[n. exp.] (chp nai ankhot) <b>EN:</b> future career &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> carrire future [f]
[n.] (chpniyom) <b>EN:</b> professionalism &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> professionnalisme [m]
[n.] (chwa) <b>EN:</b> trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling &nbsp;&nbsp;
[n.] (chwaseuks) <b>EN:</b> vocational education ; vocational training &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> enseignement professionnel [m]
[n. prop.] (dam) <b>EN:</b> Adam &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> Adam
[n.] (adirk) <b>EN:</b> hobby &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> hobby [m]
[adj.] (adirk) <b>EN:</b> special ; superior &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> spcial ; extra ; suprieur
[n.] (adirklp) <b>EN:</b> windfall &nbsp;&nbsp;
[n.] (adt) <b>EN:</b> past ; former times ; previous times &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> pass [m] ; ancien temps [m]
[adj.] (adt) <b>EN:</b> former ; past ; gone by &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> ancien ; d'autrefois ; prcdent ; antrieur
-[pref. (adj.)] (adt-) <b>EN:</b> ex- &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> ex-
[n. exp.] (adt khrtchakn tamrat) <b>FR:</b> ancien fonctionnaire de police [m]
[n. exp.] (adt nyok ratthamontr) <b>EN:</b> former prime minister &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> ancien Premier ministre [m]
[n. exp.] (adt ma) <b>EN:</b> ex-wife &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> ex-femme [f] ; ex-pouse [f]
[n. exp.] (adt phanray) <b>EN:</b> ex-wife &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> ex-femme [f] ; ex-pouse [f]
[n. exp.] (adt ratthamontr) <b>EN:</b> former Minister &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> ancien ministre [m]
[n.] (adtsamai) <b>EN:</b> former times &nbsp;&nbsp;
[n. exp.] (adt sm) <b>EN:</b> ex-husband &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> ex-mari [m]
[n.] (adttacht) <b>EN:</b> past existence ; previous existence ; previous birth &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> vie antrieure [f]
[n.] (adttakn) <b>EN:</b> past ; former times ; ancient times &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> pass [m] ; ancien temps [m]
[n.] (adttakn) <b>EN:</b> past tense &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> pass [m] (conjug.) ; imparfait [m]
[n.] (adttaphop) <b>EN:</b> past existence ; past life; previous life &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> vie antrieure [f]
[n.] (adrnlin) <b>EN:</b> adrenalin &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> adrnaline [f]
[X] (a-at) <b>EN:</b> congested ; crowded &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> bond ; plein ; encombr ; surpeupl
[n. exp.] (a) <b>EN:</b> air conditioner ; air conditioning &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> air conditionn [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
[TM] (Abas) <b>EN:</b> Airbus &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> Airbus [m]
A380[TM] (Abas A380) <b>EN:</b> Airbus A380 &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> Airbus A380 [m]
[X] (a hsatt) <b>EN:</b> stewardess ; air hostess &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> htesse de l'air [f]
[n.] (ak) <b>EN:</b> oppression ; tyranny &nbsp;&nbsp;
[n.] (ak) <b>EN:</b> yoke &nbsp;&nbsp;
[n.] (akkhaoting) <b>EN:</b> accounting &nbsp;&nbsp;
[n.] (akkhden) <b>EN:</b> accordion &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> accordon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
E IY1
Y W AY1
D D IY1
J JH EY1
U Y UW1
M EH1 M
Q K Y UW1
V V IY1
A EY1
G JH IY1
F EH1 F
W D AH1 B AH0 L Y UW0
L EH1 L
P P IY1
T T IY1
Z Z IY1
R AA1 R
K K EY1
O OW1
D D EY2 JH AA1
H EY1 CH
I AY1
B B IY1
N EH1 N
C S IY1
A AH0
S EH1 S
X EH1 K S
AY AY1
C1 S IY1 W AH1 N
AB AE1 B
AE EY1
C3 S IY1 TH R IY1
BY B AY1
C5 S IY1 F AY1 V
BO B OW1
C2 S IY1 T UW1
BE B IY1
AH AA1
C. S IY1
B. B IY1
C4 S IY1 F AO1 R
BE B IY0
3D TH R IY1 D IY2
BT B IY1 T IY1
'M AH0 M
'N AH0 N
BI B AY1
'S EH1 S
AA EY2 EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
A (n) ˈɛɪ (ei1)
B (n) bˈiː (b ii1)
C (n) sˈiː (s ii1)
D (n) dˈiː (d ii1)
E (n) ˈiː (ii1)
F (n) ˈɛf (e1 f)
G (n) ʤˈiː (jh ii1)
H (n) ˈɛɪtʃ (ei1 ch)
I (n) (ai)
J (n) ʤˈɛɪ (jh ei1)
K (n) kˈɛɪ (k ei1)
L (n) ˈɛl (e1 l)
M (n) ˈɛm (e1 m)
N (n) ˈɛn (e1 n)
O (n) ˈou (ou1)
P (n) pˈiː (p ii1)
Q (n) kjˈuː (k y uu1)
R (n) ˈaːr (aa1 r)
S (n) ˈɛs (e1 s)
T (n) tˈiː (t ii1)
U (n) jˈuː (y uu1)
V (n) vˈiː (v ii1)
W (n) dˈʌbljuː (d uh1 b l y uu)
X (n) ˈɛks (e1 k s)
Y (n) wˈaɪ (w ai1)
Z (n) zˈɛd (z e1 d)
a (dt) ə (@)
a (n) ˈɛɪ (ei1)
b (n) bˈiː (b ii1)
c (n) sˈiː (s ii1)
d (n) dˈiː (d ii1)
e (n) ˈiː (ii1)
f (n) ˈɛf (e1 f)
g (n) ʤˈiː (jh ii1)
h (n) ˈɛɪtʃ (ei1 ch)
i (n) ˈaɪ (ai1)
j (n) ʤˈɛɪ (jh ei1)
k (n) kˈɛɪ (k ei1)
l (n) ˈɛl (e1 l)
m (n) ˈɛm (e1 m)
n (n) ˈɛn (e1 n)
o (n) ˈou (ou1)
p (n) pˈiː (p ii1)
q (n) kjˈuː (k y uu1)
r (n) ˈaːr (aa1 r)
s (n) ˈɛs (e1 s)
t (n) tˈiː (t ii1)
u (n) jˈuː (y uu1)
v (n) vˈiː (v ii1)
w (n) dˈʌbljuː (d uh1 b l y uu)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄉㄧˋ, ] (prefix indicating ordinal number, e.g. first, number two etc), #1 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive, #2 [Add to Longdo]
[, ㄉㄧˊ, ] really and truly, #2 [Add to Longdo]
[, ㄉㄧˋ, ] aim; clear, #2 [Add to Longdo]
[le, ㄌㄜ˙, ] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker), #3 [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, ] to know; to understand, #3 [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, / ] clear, #3 [Add to Longdo]
[liào, ㄌㄧㄠˋ, / ] look afar from a high place, #3 [Add to Longdo]
[zài, ㄗㄞˋ, ] (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress), #4 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] is; are; am; yes; to be, #5 [Add to Longdo]
[, ㄨㄛˇ, ] I; me; my, #6 [Add to Longdo]
[, ㄏㄜˊ, ] and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He, #7 [Add to Longdo]
[, ㄏㄜˋ, ] cap (a poem); respond in singing, #7 [Add to Longdo]
[, ㄏㄨˊ, ] to complete a set in mahjong or playing cards, #7 [Add to Longdo]
[huó, ㄏㄨㄛˊ, ] soft; warm, #7 [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] mix together; to blend, #7 [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] to have; there is; there are; to exist; to be, #8 [Add to Longdo]
[, ㄋㄧˇ, ] you, #9 [Add to Longdo]
[, ㄍㄜˋ, / ] individual; this; that; size; classifier for people or objects in general, #10 [Add to Longdo]
[, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula, #11 [Add to Longdo]
[zhè, ㄓㄜˋ, / ] this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing), #12 [Add to Longdo]
[, ㄅㄨˋ, ] (negative prefix); not; no, #13 [Add to Longdo]
[, ㄊㄚ, ] he; him, #14 [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua, #15 [Add to Longdo]
[rén, ㄖㄣˊ, ] man; person; people, #16 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese, #17 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] hit (the mark), #17 [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g, #18 [Add to Longdo]
[nián, ㄋㄧㄢˊ, ] year, #19 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do, #20 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] because of; for; to, #20 [Add to Longdo]
[duì, ㄉㄨㄟˋ, / ] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right, #21 [Add to Longdo]
[shuì, ㄕㄨㄟˋ, / ] persuade (politically), #22 [Add to Longdo]
[shuō, ㄕㄨㄛ, / ] to speak; to say; a theory (usually in compounds such as heliocentric theory), #22 [Add to Longdo]
[dōu, ㄉㄡ, ] all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already, #23 [Add to Longdo]
[, ㄉㄨ, ] capital city; metropolis; surname Du, #23 [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] demand; ask; request; coerce, #24 [Add to Longdo]
[yào, ㄧㄠˋ, ] important; vital; to want; to be going to; must, #24 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive, #25 [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, / ] catch; receive; suffer, #26 [Add to Longdo]
[zháo, ㄓㄠˊ, / ] to touch; to come in contact with; to feel; to be affected by; to catch fire; to fall asleep; to burn, #26 [Add to Longdo]
[zhe, ㄓㄜ˙, / ] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending, #26 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, / ] to wear (clothes); to contact; to use; to apply, #26 [Add to Longdo]
[, ㄩˊ, / ] (same as |, final particle expression doubt or surprise, similar to or ), #28 [Add to Longdo]
[, ㄩˇ, / ] and; to give; together with, #28 [Add to Longdo]
[, ㄩˋ, / ] take part in, #28 [Add to Longdo]
[jiāng, ㄐㄧㄤ, / ] (will, shall, "future tense"); ready; prepared; to get; to use, #29 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, / ] a general, #29 [Add to Longdo]
[, ㄖˋ, ] day; sun; date; day of the month; abbr. for Japan, #30 [Add to Longdo]
[wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙, / ] we; us; ourselves; our, #31 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[, hai] (n)
[, tesuto] (n)
[, onaji] (adj) ,
[, happyou] (n) ,
[, teikyou] (n) ,
[, kaishi] (n) , <b>See also:</b>
[, ryoukin] ,,
[, oyobi] (conj)
[, saidai] (adj)
[, muryou] (n)
[, riyou] (n)
[, taiou] (n) ,
[, enchou] (n)
[, kanren] (n)
[, ikou] (conj)
[, kaihatsu] (n)
[, kakaku] (n)
[, juurai] (n)
[, naizou] (n) (built-in)
[, kousoku] (n)
[, hontai] (n) ,
[, youi]
[, toritsukeru] (vt)
[, saiyou] (n)
[, kinou] (n) ,
[, sekai] (n)
[, ongaku] (n)
[, kounyuu] (n)
[, gentei] (n)
[, yaku] (adv)
[, touroku] (n)
[, kongo] (adv)
[, youryou] (n)
[, tsuika] (n)
[, karei] (n)
[, tonkatsu] (n) ,
[, ramen] (n)
[, seifu] (n)
[, kinyuu] (n)
[, itai] (n)
[, shashin] (n)
[, kouhyou] (n)
[, kokubou] (n)
[, kisha] (n)
[, kataru] (vt) , , <b>See also:</b>
[, shouko] (n) ()
[, kuukou] (n)
[, kakuchou] (n)
[, susumu] (vt)
[, musubu] (vt) ,

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[, tayoru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to rely
[, tayoru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to depend on
[, konomu] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to like
[, konomu] <b>Thai:</b>
[, moriagaru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to rouse
[, tateru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to build
[, bunya] <b>Thai:</b> <b>English:</b> field
[, kuni] <b>Thai:</b> <b>English:</b> country
[, suginami] <b>Thai:</b> <b>English:</b> Suginami (pl)
[, zokkou] <b>Thai:</b> <b>English:</b> resuming
[, jisa] <b>Thai:</b> <b>English:</b> time difference
[, meiji] <b>Thai:</b> <b>English:</b> specification (vs)
[, meiji] <b>Thai:</b> <b>English:</b> explicitly state
[, ugoku] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to move
[, isshin] <b>Thai:</b>
[, isshin] <b>Thai:</b>
[, isshin] <b>Thai:</b> <b>English:</b> complete change
[, zensha] <b>Thai:</b> <b>English:</b> whole company
[, hiraku] <b>Thai:</b>
[, itasu] <b>Thai:</b> ( ) <b>English:</b> to do (pol)
[, nokoru] <b>Thai:</b>
[, nokoru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to be left
[, mukau] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to go towards
[, mukau] <b>Thai:</b>
[, ho-mu] <b>Thai:</b> <b>English:</b> platform
[, me] <b>Thai:</b> <b>English:</b> eye
[, miyako] <b>Thai:</b> <b>English:</b> capital
[, you] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to get drunk
[, you] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to become intoxicated
[, uranau] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to forecast
[, shiri-zu] <b>Thai:</b>
[, moru] <b>Thai:</b> () <b>English:</b> to serve
[, moru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to fill up
[, ma-ka] <b>Thai:</b> , mark <b>English:</b> marker
[, nameru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to lick
[, nameru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to make a fool of sb
[, kakureru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to hide (vi)
[, kakureru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to conceal oneself
[, tasukaru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to be saved
[, kazoeru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to count
[, torinozoku] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to remove
[, torinozoku] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to take away
[, morau] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to receive
[, sashiageru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to hold up
[, kuniko] <b>Thai:</b> <b>English:</b> Kuniko (fem pn)
[, totonou] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to be put in order
[, totonou] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to be arranged
[, totonou] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to be prepared
[, musubitsuku] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to join together
[, haeru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to grow

German-Thai: Longdo Dictionary
ber(Prp.)
berhaupt Sie ist berhaupt sehr freundlich.
bernehmen(vi) |bernahm, hat bernommen| ,
AG Aktiengesellschaft , See also: S. Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften|
Abend(n) |der, pl. Abende|
Aktien(n) |pl.|
Amt(n) |das, pl. mter| ,
Anfang(n) |der|
Angabe(n) |die, pl. Angaben|
Angaben(n) |pl.|
Angebot(n) |das, pl. Angebote|
Angst(n) |die, pl. ngste|
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten|
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten|
Anteil(n) |der, die Anteile| ,
April(n) |der, pl. Aprile|
Arbeit(n) |die, pl. Arbeiten| ,
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitspltze|
Art(n) |die, pl. Arten| , , See also: die Sorte, die Katagorie
Aufgabe(n) |die, pl. Aufgaben| ,
Auftrag(n) |der, pl. Auftrge| ()
Auftrag(n) |der, pl. Auftrge| , Der Schreiner hatte den Auftrag, den Sthl zu reparieren. , James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschrfen.
Augen(n) |pl.|, See also: das Auge
Auge(n) |das, pl. Augen|
August(n) |der, pl. Auguste|
Ausland(n) |das|
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| ,
Auto(n) |das, pl. Autos| , See also: der Wagen
Bhne(n) |die, pl. Bhnen|
Brger(n) |der, pl. Brger| , See also: die Bürgerin
Brgermeister(n) |der, pl. Brgermeister|
Bank(n) |die, pl. Banken| , See also: das Kreditinstitut
Banken(n) |pl.|, See also: die Bank
Bau(n) |der| ,
Bayern
Bedeutung(n) |die, pl. Bedeutungen|
Beginn(n) |der| , , See also: der Anfang
Behrde(n) |die, pl. Behrden|
Behrden, See also: Behörde
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele|
Bereich(n) |der, pl. Bereiche|
Bericht(n) |der, pl. Berichte|
Berlin
Berliner, See also: Berlin
Besucher(n) |der, pl. Besucher| ,
Bevlkerung(n) |die|
Bild(n) |das, pl. Bilder|
Bilder(n) |pl.|, See also: das Bild
Blick(n) |der| , ,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fehlst (n vi vt) fehlst
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
*alter {m}; Tagfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Ta* (n) ผีเสื้อ
*arschieren | marschierend | marschiert | marschier* (vi) เดินขบวน
*chneeverwehung {f}; Schneewehe {f} | Schneeverwehu*กองหิมะ เนินหิมะ
*chwarze {m,f}; Schwarzer | Schwarzen {pl}; Schwarz*สีดำ , ความมืด
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน
*erfallen; ablaufen | verfallend; ablaufend | verfa* (adj) ที่หมดอายุแล้ว เช่น abgelaufenes Fleisch เนื้อที่หมดอายุแล้ว
*esetzmäßigkeit {f}; Legalität {f}; Rechtmäßig* (n) ถูกต้องตามกฎหมาย
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต
*ewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jah*รายได้ที่หาได้,รายได้ที่มีอยู่
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว
*hr {n}; Gehör {n} | Ohren {pl} | die Ohren spitze* (n) คนที่พร้อมรับฟังปัญหาของผู้อื่น
*nblick {m}; Ansicht {f}; Sicht {f}; Blick {m}; Aus*n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
*onzentrieren | konzentrierend | konzentriert | kon*รวม, รวมกำลัง, เข้าร่วมชุมนุมกัน
*outgoing* (modal verb name org ) mailio.co.th
*ozent {m}; Vortragende {m}, Dozentin {f}; Vortragender; Lehrbe* (n) ผู้บรรยาย
*raktikum {n} | Praktikum {n} in der Industrie; Ind*การฝึกงาน
*rankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversic*หลักฐานการประกันสุขภาพ
*rbeitsgang {m}; Bedienung {f} | Arbeitsgänge {pl}* (n) กระบวนการทางอุตสาหกรรม
*reundlich {adj} | freundlicher | am freundlichsten* (adj) เป็นมิตร
*rproben; versuchen | erprobend; versuchend | erpro* (vi) ทดลอง ลองดูว่าบางสิ่งบางอย่างใช้ได้หรือไม่
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
*topfleber {f}; Gänsestopfleber {f}; Entenstopfleb*fatty liver
*ualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsm* (n) ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
*üchten | züchtend | gezüchtet | er/sie züchtet* (vi) เพราะพันธุ์ ผสมพันธุ์
*ufgeben; verzichten (auf) | aufgebend; verzichtend*ลาออก, สละ, ยกให้, เลิก, ทิ้ง, หนังสือลาออก, ปล่อยตัว, มอบตัว
a-a (slang ) อุจจาระ, เป็นคำที่มักใช้กับเด็กๆ
Aalen (der) (n) ปลาไหล
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl} (n ) เสื่อม
Achterstag {n} [naut.] (vt) กลับบ้าน
See also: S. go home,
acuteness (n) กึ่งเฉียบพลัน
Ahnung {f} (n) การรู้ล่วงหน้า, ความรู้สึกสังหรณ์ใจ
Aktie (n ) หุ้น
Android {m}; Androide {m}คือแพลตฟอร์มใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ไลบรารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อื่นๆ
Angabe {f} (n ) คำแถลงการณ์
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj} (adj ) เหมาะสม
atemberaubend {adj} (adj adv ) สวยจนลืมหายใจ,สวยอย่างมาก,น่าดึงดูด
auf kainen falls (adv ) ไม่อย่งแน่นอนในทุกกรณี
Aufrüstung {f} (n) การติดอาวุธ การใช้อาวุธที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเดิมหรือใหม่กว่าเดิม
Ausnahmezustand {m} | Ausnahmezustände {pl} (n ) สถานการณ์ฉุกเฉิน
auswertig (adj ) ต่างประเทศ das auswärtige Amt กระทรวงการต่างประเทศ
autobiographie (n ) (die) อัตชีวประวัติ
Autung (adj ) ระวัง, Careful
baggern (slang ) หม้อ, จีบ
See also: S. anbaggern,
Bahnhof (n ) สถานีรถไฟ
barหมี
Barack Obama (uniq ) บารัค โอบามา
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| la maison
Image:
je(n) 1 , ,
vous(n) 1. () 2. () 3.
Bonjour! ( '' ), See also: Related: Bonsoir!
faire de la natation(vt) , See also: S. nager à la piscine,
faire de la randonne(vt)
faire du foot(vt)
Image:
faire du volley(vt)
Image:
faire du patin glace(vt)
faire du ski
faire de l'escrime(vt)
faire du sport(vt)
faire du thtre(vt)
faire de la danse(vt)
Image:
jouer au foot(vt) , See also: S. faire du foot,
Image:
jouer aux cartes(vt)
jouer au tennis(vt)
avoir faim(vi)
faire de la musique(vt)
Image:
faire un jogging(vt)
Image:
faire des grillades(vt) ( )
farniente(n) |m| , ,
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. J'ai soif. 2. avoir (Pass compos) Hier j'ai eu trs soif dans la classe de franais.
Etats-Unis(n) |pl.| Je vais aux Etats-Unis. , See also: adj. americain
amricain(adj) |-aine| 1. Laura Bush est amricaine. 2. s Bush et Clinton sont amricains. Laura et Hillary sont aussi amricaines. ( adj.)
Amricain(n) |m, f.-aine| Deux Americains sont dans ma classe.
Nol|m, | 1. Nol est le 25 dcembre. 25 2. Bon Nol! Joyeux Nol!
Image:
Bonsoir!
Bonne nuit!
a trma
o trma
trma
deux s
Angleterre(n) |f| , See also: Related: anglais
Allemagne(n) |f| , See also: Related: allemand
Danemark|m| , See also: Related: danois
Espagne|f| , See also: Related: espagnol
Italie|f| , See also: Related: italien
Autriche|f| , See also: Related: autrichien
Tunisie(n) |f| , See also: Related: tunesien
Russie(n) |f| , See also: Related: russe
Belgique(n) |f| , See also: Related: belge
Suisse(n) |f| , See also: Related: suisse
Image:
Thalande(n) |f| , See also: Related: thaïlandais
Image:
anglais(adj) |-aise|
franais(adj) |-aise|
allemand(adj) |-ande|
danois(adj) |-oise|
espagnol(adj) |-e|
italien(adj) |-ienne|

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
-กระต่าย- (n) กระต่าย
aime[j'aime] (adj) ชอบ
ans (n) ปี
artz[artz] (n vt phrase) สวยงาม
aurorมือปราบมาร
baga[ばか] (n) บ้า,ซื่อ,เซ่อ,โง่
be supposed toน่าจะ, ควรจะ, เป็นการแสดงความคาดหวังของผู้พูดต่อประธานในประโยคว่าน่าจะทำกริยาที่ระบุไว้
Benin [geogr.] (n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
bon vo yardเดินทางโดยสวัสดิภาพ
broken heart (n name) หัวใจสลาย
cacoepy (n) Incorrect pronunciation การออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง
charm (adj) -
chat (n ) แมว
chip inหุ้นซื้อของ ลงขันซื้อของ เช่นของขวัญ
cognition (n) ปริชาน
convaincre (vi vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน )
See also: S. persuader,
convenir (vt) ใช้กับ avoir แปลว่า เหมาะสม หรือ พอดี เช่น cela me convient parfaitement ใช้กับ être แปลว่า ตกลง, ยอมรับ เช่น une date a été convenue
See also: S. s'accorder,
cute (n ) น่ารัก
Cystein {n} [biochem.] (n slang) โปรตีนชนิดหนึ่ง
decommisssion (vt) take out of commission. ไม่มีการมอบหมาย, ไม่มีการแต่งตั้ง
devenir (vt) กลายเป็น, เปลี่ยนเป็น, พัฒนาเป็น เช่น devenir célèbre(มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก) devenir actrice(กลายเป็นนักแสดง)
dissolutionยุบสภา
distinguer (vt) (percevoir) distinguer qn dans la foule (différencier) ou (honorer qn par qc)
dobropobro jutro jaz i jubim in pogrea i am
economic globalizationEconomic Globalization Contemporary patterns of economic globalization have been strongly associated with a reframing of the relationship between states and markets. Although the global economy as a single entity is by no means as highly integrated as the most robust national economies, the trends point unambiguously towards intensifying integration within and across regions. Patterns of contemporary economic globalization have woven strong and enduring webs across the world's major regions such that their economic fate is intimately connected. Levels of inter-regional trade are largely unprecedented whilst the form which trade takes has changed considerably. Despite the fact there is a tendency to exaggerate the power of global financial markets, ignoring the centrality of states to sustaining their effective operation especially in times of crisis, there is much compelling evidence to suggest that contemporary financial globalization is a market, rather than a state, driven phenomenon. Reinforced by financial liberalization, the accompanying shift towards markets and private financial institutions as the 'authoritative actors' in the global financial system poses serious questions about the nature of state power and economic sovereignty. Alongside financial integration the operations of multinational corporations integrate national and local economies into global and regional production networks .Under these conditions, national economies no longer function as autonomous systems of wealth creation since national borders are no longer significant barriers to the conduct and organization of economic activity. The distinction between domestic economic activity and worldwide economic activity, as the range of products in any superstore will confirm, is becoming increasingly difficult to sustain. Central to the organization of this new global capitalist order is the multinational corporation. In 1999 there were over 60,000 MNCs worldwide with 500,000 foreign subsidiaries, selling $9.5 trillion of goods and services across the globe. Today transnational production considerably exceeds the level of global exports and has become the primary means for selling goods and services abroad. Multinational corporations now account, according to some estimates, for at least 20 per cent of world production and 70 per cent of world trade . It is global corporate capital, rather than states, which exercises decisive influence over the organization, location and distribution of economic power and resources in the contemporary global economy. Contemporary patterns of economic globalization have been accompanied by a new global division of labour brought about, in part, by the activities of multinationals themselves . Developing countries are being re-ordered into clear winners and losers, as the experience of the East Asian tiger economies shows. Such restructuring is, moreover, replicated within countries, both North and South, as communities and particular locales closely integrated into global production networks reap significant rewards whilst the rest struggle on its margins. Economic globalization has brought with it an increasingly unified world for elites - national, regional and global - but divided nations and communities as the global workforce is segmented, within rich and poor countries alike, into winners and losers . Furthermore, the globalization of economic activity exceeds the regulatory reach of national governments while, at the same time, existing multilateral institutions of global economic governance have limited authority because states, still jealously guarding their national sovereignty, refuse to cede these institutions substantial power. Under such conditions, global markets may effectively escape political regulation. For the most part, the governance structures of the global economy operate principally to nurture and reproduce the forces of economic globalization whilst also serving to discipline and streamline this nascent 'global market civilisation'. Yet, in some contexts, these governance structures may carve out considerable autonomy from the dictates of global capital and/or the G7 states. Hence, multilateral institutions have become increasingly important sites through which economic globalization is contested, by weaker states and by the agencies of transnational civil society. The G7 states and representatives of global capital have found themselves on many occasions at odds with collective decisions or rule making . Moreover, the political dynamics of multilateral institutions tend to mediate great power control, for instance through consensual modes of decision making, such that they are never merely tools of dominant states and particular social groupings. Alongside these global institutions, there also exist a parallel set of regional bodies, from APEC to the EU, which represent an additional attempt to shift the terms of engagement with global market forces. Within the interstices of this system operate the social groups of an emerging transnational civil society, from the International Chamber of Commerce to the Jubilee 2000 campaign, seeking to promote, contest and bring to account the agencies of economic globalization. Economic globalization has been accompanied by a significant internationalization of political authority associated with a corresponding globalization of political activity.
eminence grise (jargon ) ผู้มีอำนาจ อิทธิพล โดยไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
entitlement (n) สิทธิหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายหรือสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสวัสดิการสังคม (welfare) จากรัฐ
See also: S. claim, right,
évidemment (adv ) อย่างชัดเจน
éxgèse (n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ อย่างเช่น พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หนังสือเบญจบรรณ พระคัมภีร์อัลกุรอ่าน พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์พระเวท เป็นต้น
forget (adj) ลืม
frech; unverschämt {adv}[ca y est de retour] (n vi vt modal ver) ca y est de retour
fromage[fromage] (n ) เนย
ganodermaเห้ดหลิงจือ
grudge (n) คนขี้หงุดหงิด
her (pron.) เธอ
See also: S. elle, A. lui, R. elle
herbal (n) สมุนไพร
hospitalisation (n) การรักษาภายในโรงพยาบาล
hypertrophy (n) การโตขึ้นอย่างเกินปกติของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ
in nomine domine (phrase) ในนามของพระเจ้า
intelligence (n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ
interior (n vi vt adv prep) ตกแต่งภายใน
See also: S. ข้างใน,
Je m'appelle[เชอ มา เปลน] (vt) ฉันชื่อ...
je suis bien avec toiJe suis bien avec toi [ Ajouter une catégorie à Mes cartes ] Je suis bien avec toi
Je t'ame[เฌอ แตม] (phrase) ฉันรักคุณ
je-ne-sais-pas-quoi (n) สิ่งที่ระบุไม่ได้, สิ่งที่บอกชื่อไม่ได้, อะไรบางอย่าง
See also: R. quelque chose que l'on ne peut identifier
kara[から] ตั่งแต่
king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
la lettre de remerciement(s) (n) จดหมายแสดงความขอบคุณ
La maquette du temple d'Angkor Wat[ลา มาแก็ต ดู ตรอมพ์ ดัง กอ วัด] (n name uniq ) นครวัดจำลอง (ที่วัดพระแก้ว)
lac (n ) ทะเลสาบ เช่น ทะเลสาบเจนีวา le lac Léman

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ashikiri] (n) (arch) (See ) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[, hanakiri] (n) (arch) (See ) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
;[, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
;[, souzatsu] (n,vs) (obsc) ( is sometimes read ) (See ) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
[, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
;;;(iK)[(;);(;;), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
;;[, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
;[, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
;[, kihoukyou] (n) (obsc) (See ) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
;[, kihoumon] (n) (obsc) (See ) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
[, kagai] (n) (arch) (See ) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
(oK)[, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
(oK)[, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
(oK)[, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
[, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
(oK)[, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
(oK)[, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
[, tamo] (n) (abbr) (See ) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
(oK)[, hozo] (n) (uk) (See ) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
(oK)[;;(ok);, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
;(iK)[;, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
(oK);(oK)[;, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
[;, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See ) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
;[, tomoboshi] (n) (See ) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
;[, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
;[, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
(oK)[, setsu] (n) (See ) furuncle [Add to Longdo]
;[;, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
[, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
(oK)[;, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See ) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See ) giant clam shell [Add to Longdo]
[, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
(oK)[, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
;[, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
;[, hattai] (n) (uk) (See ,) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
;(iK)[, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See ) rice flour dough [Add to Longdo]
[, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
[, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
;[;, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See ) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
(oK)[;;, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
(oK)[, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See ) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
[, hai] (n) (arch) (See ) lotus root [Add to Longdo]
;[;;;, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See ) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
(oK)[;, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See ) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
(oK)[;;;;, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See ) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
(oK)[;(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
(oK)[;, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
(oK)[, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See ) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
[, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
[, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
[, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
[, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
[, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
[, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
[, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
[, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
[, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
[, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
[, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
[, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
[, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
[, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
[, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
[, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
[, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
[, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
[, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
[, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
[, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
[, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
[, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
[, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
[, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
[, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
[, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
[, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
[, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
[E , E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
[E , E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
[, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
[I , I no-do] i-node (Unix) [Add to Longdo]
[LAN , LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
[, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
[, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
[, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
[, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
[, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
[, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
[, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
[, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
[, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
[, atesaki] destination [Add to Longdo]
[, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
[, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
[, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
[, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
[, izureka] any [Add to Longdo]
[, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[, anohito] er, sie [Add to Longdo]
[, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
[, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
[, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
[, omeshimono] Kleidung [Add to Longdo]
[, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
[, otousan] Vater [Add to Longdo]
[, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
[, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
[, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]
[, okashi] Konditorwaren, -Konfekt [Add to Longdo]
[, omimai] Erkundung, Besuch [Add to Longdo]
[, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
[, kabikusai] schimmelig, moderig [Add to Longdo]
[, keishuugaka] (hervorragende) Malerin [Add to Longdo]
[, koumorigasa] Regenschirm [Add to Longdo]
[, goshuushousama] "Mein_herzliches_Beileid" [Add to Longdo]
[, gohan] gekochter_Reis, Mahlzeit [Add to Longdo]
[, saodake] Bambusstange [Add to Longdo]
[, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
[, jagaimo] Kartoffel [Add to Longdo]
[, suribachi] (irdener) Moerser [Add to Longdo]
[, sonota] ausserdem [Add to Longdo]
[, sonogo] danach, spaeter [Add to Longdo]
[, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
[, daho] kapern, aufbringen [Add to Longdo]
[, niwakaame] (ploetzlicher) Regenschauer [Add to Longdo]
[, niakashite] ...ni akashite, ohne_Ruecksicht_auf [Add to Longdo]
[, hyousetsu] Plagiat [Add to Longdo]
[, budoushu] Wein (aus Trauben) [Add to Longdo]
[, bunnaguru] hauen, verpruegeln [Add to Longdo]
[, mikanbatake] Mandarinenpflanzung [Add to Longdo]
[, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
[, wagakuni] unser_Land [Add to Longdo]
[, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
[, kariforuniashuu] Kalifornien [Add to Longdo]
[, kaurutaitei] (Kaiser) Karl_der_Grosse [Add to Longdo]
[, gasusen] Gashahn [Add to Longdo]
[, ko-hi-mame] Kaffeebohne [Add to Longdo]
[, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
[, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
[, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
[, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
[, doitsujin] Deutscher, Deutsche [Add to Longdo]
[, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
[, no-beru shou] Nobelpreis [Add to Longdo]
[, bi-ru bin] Bierflasche