ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไหม ๓

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไหม ๓-, *ไหม ๓*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ไหม ๓ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ไหม ๓*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไหม ๓ก. ปรับเอา เช่น ให้ไหมทวีคูณ (สามดวง).
ไหม ๓น. การลงโทษปรับหรือให้จ่ายค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย.
ตรุย(ตฺรุย) น. กรุย เช่น ถ้าแลหมีได้มีตรุยปัก ให้ไหม ๓ รอย รอยละ ๓๓๐๐๐ (สามดวง).

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top