ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไสหัว

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไสหัว-, *ไสหัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไสหัว[V] drive away, See also: dispel, drive off, chase away, Syn. ขับไล่, ไล่ส่ง, Example: ตำรวจดีควรยกย่อง แต่ตำรวจชั่วๆ ก็ควรจะไสหัวไปซะ, Thai definition: คำกล่าวขับไล่อย่างไม่เกรงใจ
ไสหัวไป[V] get out, See also: go away, Syn. ไสหัว, Example: แม่ตะโกนด่าลูกชายที่มาไถเงินว่าให้ไสหัวไปให้พ้น, Thai definition: คำกล่าวขับไล่อย่างไม่เกรงใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไสหัวก. ขับไล่อย่างไม่เกรงใจ เช่น ไสหัวออกไปจากบ้าน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, get out of here!เร็วเข้า ไสหัวออกไป The Great Dictator (1940)
Get the hell out!ไสหัวไปให้พ้น! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Get the fuck out of here, Tommy.ไสหัวไปเลย ทอมมี่ Goodfellas (1990)
More romantic? Get out of the way, you idiot!ดูโรแมนติค ไสหัวออกไปเลย เจ้าโง่ Mannequin: On the Move (1991)
No one's asking you to stay, are they?- ถ้าไม่พอใจก็ไสหัวไปสิ Snow White: A Tale of Terror (1997)
Get out!ไสหัวไปซะ Snow White: A Tale of Terror (1997)
So take your head out of your ass.งั้นก็ไสหัวออกไปซะ American History X (1998)
And we're very, very pissed off.ฟังนะ, ไอ้ห่า-- กูขอให้พวกมึงทุกคนไสหัวออกไปเลย Fight Club (1999)
- Applicant?ไม่มีทาง, ไสหัวลงจากระเบียงกูไปเลย! Fight Club (1999)
You're never getting in this fucking house!ไสหัวไปให้พ้นเลย! Fight Club (1999)
- Yeah, right. Get lost!ใช่ แต่ไสหัวออกไป Mulholland Dr. (2001)
"I met someone else. Move out.""ฉันเจอคนใหม่แล้ว ไสหัวไป" Legally Blonde (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top