ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไส

   
114 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไส-, *ไส*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งามไส้ (adv slang colloq ) ิbe shameful
See also: S. งามหน้า,

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไสทำไม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไส[N] occult, Syn. ไสยดำ, ไสยศาสตร์, คุณไสย, Example: พุทธกับไสยย่อมอาศัยด้วยกันซึ่งไสย ในที่นี้คือไสยศาสตร์, Thai definition: ลัทธิอันเนื่องด้วยเวทมนตร์คาถาซึ่งได้มาจากพราหมณ์
ไส[ADV] profusely, See also: abundantly, copiously, Syn. สะพรั่ง, สล้าง, มาก, Example: ดอกไม้น้อยๆ เบ่งบานไสวไปเต็มท้องทุ่ง, Thai definition: ชูสะพรั่งอยู่ไหวๆ
ไส[N] secret, Example: สามีภรรยาคู่นี้ เมื่อทะเลาะกัน ต่างฝ่ายต่างเผยไส้ออกมาให้ชาวบ้านเรือนเคียงได้รับรู้กันจนหมดเปลือก, Thai definition: ความลับ
ไส[N] lead refill, Example: ดินสอมีหลายประเภท คือ ดินสอที่เป็นแบบเปลี่ยนไส้ไม่ได้ หรือแบบเหลา และแบบที่เปลี่ยนไส้ได้, Count unit: ไส้, อัน, แท่ง, Thai definition: ของที่อยู่ข้างในซึ่งมีลักษณะเช่นนั้น
ไส[N] person in the family, Example: เขาต้องช่วยน้องอย่างแน่นอน เพราะจะไปเห็นขี้ดีกว่าไส้ มันคงไม่ใช่แน่, Thai definition: คนในครอบครัว, คนภายใน
ไส[N] intestine, Syn. ลำไส้, Example: เขาถูกแทงจนไส้ไหลออกมา, Count unit: ขด, ท่อน, Thai definition: ส่วนของทางเดินอาหาร ซึ่งอยู่ระหว่างกระเพาะอาหารกับทวารหนัก เป็นท่อยาวขดไปมาอยู่ในช่องท้อง มีหน้าที่ย่อยดูดซึมอาหารและน้ำ พักและขับถ่ายกากอาหาร
ไส[N] stuff, Example: คนฝรั่งเศสจะกินขนมเค้กยัดไส้ด้วยครีมอัลมอนด์ หรือที่เรียกว่า Galette des Rois ในการฉลองวันปีใหม่, Thai definition: ของที่อยู่ข้างในซึ่งมีลักษณะเช่นนั้น เช่น ไส้ตะเกียง หรือที่ใส่ข้างใน เช่น ไส้ขนม
ไสหัว[V] drive away, See also: dispel, drive off, chase away, Syn. ขับไล่, ไล่ส่ง, Example: ตำรวจดีควรยกย่อง แต่ตำรวจชั่วๆ ก็ควรจะไสหัวไปซะ, Thai definition: คำกล่าวขับไล่อย่างไม่เกรงใจ
ไสยเวท[N] magic, See also: occultism, Syn. ไสยศาสตร์, Example: เขามีโอกาสหาความรู้ทางวิปัสนากรรมฐาน และไสยเวทวิทยาคมจากอาจารย์หลายท่าน, Thai definition: ตำราทางไสย, วิชาทางไสย
ไส้พุง[N] the whole story, Example: เพราะท่านรู้ไส้พุงของเขาเป็นอย่างดี จึงยังไม่ยอมยกตำแหน่งงานบริหารให้, Thai definition: เรื่องราว, สิ่งที่มี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไสก. ทำให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นราบโดยที่ตนเองเคลื่อนที่ไปด้วย เช่น ไสช้างเข้าต่อสู้, ทำให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นราบ เช่น ไสรถเข็นกลับเข้าที่.
ไส้ ๑น. ส่วนของทางเดินอาหารซึ่งอยู่ระหว่างกระเพาะอาหารกับทวารหนัก เป็นท่อยาวขดไปขดมาอยู่ในช่องท้อง มีหน้าที่ย่อย ดูดซึมอาหารและนํ้า พักและขับถ่ายกากอาหาร, ลำไส้ ก็เรียก
ไส้ ๑เรียกของที่อยู่ข้างในซึ่งมีลักษณะเช่นนั้น เช่น ไส้ตะเกียง หรือที่ใส่ข้างใน เช่น ไส้ขนม ไส้ดินสอ
ไส้ ๑โดยปริยายหมายความว่า ความลับ เช่น สาวไส้ให้กากิน รู้ไส
ไส้ ๑คนในครอบครัว, คนภายใน, คนใกล้ชิด, เช่น เห็นขี้ดีกว่าไสไส้เป็นหนอน.
ไสน. เรียกลูกชายคนที่ ๔ ว่า ลูกไส.
ไส้ ๒น. ปีมะเส็ง.
ไสกบก. กดกบลงบนไม้แล้วดันกบเพื่อทำให้หน้าไม้เรียบ ให้เป็นราง หรือลอกบัว ลอกลวด เป็นต้น, ไสไม้ ก็เรียก.
ไส้กรอกน. ชื่ออาหารคาวชนิดหนึ่ง เอาเนื้อสัตว์หรือข้าวสุกผสมเครื่องปรุงยัดในไส้หมูเป็นต้น.
ไส้กิ่วว. หิวจัด, มักใช้เข้าคู่กับคำ ไส้แขวน เป็น ไส้กิ่วไส้แขวน เช่น หิวจนไส้กิ่วไส้แขวน, ท้องกิ่วท้องแขวน ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
filter elementไส้กรอง [มีความหมายเหมือนกับ filter๒] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paper elementไส้กรองชนิดกระดาษ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
felt elementไส้กรองชนิดสักหลาด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rectumไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctostenosis; rectostenosisไส้ตรงตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectostenosis; proctostenosisไส้ตรงตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctocele; rectoceleไส้ตรงยื่นย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectocele; proctoceleไส้ตรงยื่นย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the rectumไส้ตรงยื่นย้อย, ดากโผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctitis; rectitisไส้ตรงอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appendicitisไส้ติ่งอักเสบ [TU Subject Heading]
Earthwormsไส้เดือนดิน [TU Subject Heading]
Frankfurtersไส้กรอกแฟรงค์เฟอเตอร์ [TU Subject Heading]
Herniaไส้เลื่อน [TU Subject Heading]
Hernia, Inguinalไส้เลื่อนขาหนีบ [TU Subject Heading]
Hernia, Umbilicalไส้เลื่อนสะดือ [TU Subject Heading]
Heterorhabditidaeไส้เดือนฝอยเฮเธอโรฮับดิทิเด [TU Subject Heading]
Heterorhabditisไส้เดือนฝอยเฮเธอโรฮับดิทิส [TU Subject Heading]
Magic, Buddhistไสยศาสตร์พุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Magicไสยศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, get out of here!เร็วเข้า ไสหัวออกไป The Great Dictator (1940)
You see, she's bound to be insanely jealous at first and she must resent you bitterly.คุณก็รู้ว่าหล่อนค่อนข้างจะริษยา - เเละต้องเกลียดคุณเข้าไส้เเน่ Rebecca (1940)
One bait was down 40 fathoms, the second was at 75... ... and the third and fourth were down in the blue water at 100 and 125 fathoms.หนึ่งในเหยื่อที่ถูกลง 40 ไสวที่ สอง เป็นที่ 75 และคนที่สามและสี่ ลดลง ในน้ำทะเลสีฟ้าที่ 100 และ 125 ไสว The Old Man and the Sea (1958)
"I have lost 200 fathoms of good line and hooks and leaders, " he thought.ฉันได้สูญเสีย 200 ไสวของสาย ดี และตะขอและผู้นำที่เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
- They'll disembowel us.พวกเขาจะคว้านไส้พุงเรา Help! (1965)
They won't disembowel us, you see.พวกเขาจะไม่คว้านไส้พุงเราที่คุณ เห็น นั่นคือพูดเรื่องไม่มีสาระทั้งหมด คว้านไส้พุงออก Help! (1965)
I hope that disembowelling thingy has gone, too.ฉันหวังว่า คว้านไส้พุงออก สิ่ง ได้หายไปด้วย Help! (1965)
Get the hell out!ไสหัวไปให้พ้น! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Keep your rear down. It's her, sir.มันเป็นของเธอครับ เธอได้รับ การยัดไส้ How I Won the War (1967)
To show you that I'm not a hard-hearted man.ที่จะแสดงให้คุณทราบว่าฉันไม่ได้เป็นคนใจไม้ไส้ระกำ The Godfather (1972)
You get it to a boil, you shove in all your sausage and meatballs.คุณจะได้รับมันไปต้มให้คุณซุกในทุกไส้กรอกและลูกชิ้นของคุณ The Godfather (1972)
Vill you care for another schnitzengruben?เอาไส้กรอกอีกชิ้นไหม Blazing Saddles (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไส[v.] (sai) EN: plane   FR: raboter
ไส[v.] (sai) EN: push ; shove   FR: pousser
ไส[n.] (sai) EN: bowels ; intestines ; innards ; entrails   FR: boyau [m] ; intestin [m] ; entrailles [fpl]
ไส[n.] (sai) EN: stuffing ; filling   FR: farce [f]
ไส[v.] (sai) EN: stuff ; fill   FR: fourrer ; farcir ; remplir
ไสกบ[v.] (saikop) EN: plane   FR: raboter
ไส้กรอก[n.] (saikrøk) EN: sausage   FR: saucisse [f] ; andouille [f]
ไส้กรอกเนื้อวัว[n. exp.] (saikrøk neūa wūa) FR: andouillette [f]
ไส้กรอกเลือดหมู[n. exp.] (saikrøk leūat mū) FR: boudin [m]
ไส้ดินสอ[n. exp.] (sai dinsø) EN: pencil lead ; refill lead ; spare lead   

English-Thai: Longdo Dictionary
nematodes(n) ไส้เดือนฝอย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appendicitis[N] ไส้ติ่งอักเสบ, Syn. inflamed appendix, ruptured appendix
appendix[N] ไส้ติ่ง, Syn. vermiform appendix
banger[N] ไส้กรอก
bologna[N] ไส้กรอกสำหรับทำแซนด์วิช, Syn. baloney
candlewick[N] ไส้เทียน
earthworm[N] ไส้เดือน, Syn. worm
gut[N] ไส้พุง, See also: ไส้ใน, เครื่องใน, Syn. intestine
hernia[N] ส่วนหนึ่งของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อที่โผล่ออกมา (โดยเฉพาะบริเวณช่องท้อง), See also: ไส้เลื่อน, Syn. rupture
hot dog[N] ไส้กรอกแดง
intestine[N] ลำไส้, See also: ไส้, Syn. intestines

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
ambergris(แอม' เบอกริส) n. ไขจากลำไส้ปลาวาฬนำมาใช้ทำเครื่องสำอาง (used in perfumery)
amoebic dysenteryn. โรคบิดมีตัว เนื่องจากมีเชื้อบิดจำพวก Endamoeba histolytica ซึ่งทำให้ลำไส้เป็นแผลเปื่อยได้
angleworm(แอง' เกิลเวอม) n. ไส้เดือนที่ใช้ตกปลา (earthworm)
annelid(แอน' นะลิด) n. หนอนเป็นปล้อง ๆ ใน phyllum Annelida เช่นไส้เดือน ปลิง,, Syn. annelidan (earthworms, leeches)
annelida(อะเนล' ลิดะ) n. จำพวก (phylum) หนอนไส้เดือนหรือปลิง
appendectomy(แอพเพนเดค'โทมี) n. ศัลยกรรมตัดไส้ติ่งออก, Syn. appendicectomy)
appendicitis(อะเพนดิไซ'ทิส) n. ไส้ติ่งอักเสบ
areola(อะรี'อะละ) n., (pl. -las,-lae) วงแหวนเป็นสีทรงกลดรอบหัวนม,ไส้ผลไม้,ร่อง,ช่อง
azotise(แอซ'ซะไทซ) vt. ไส้ในโตรเจน (nitrogenize)

English-Thai: Nontri Dictionary
angleworm(n) ไส้เดือน
appendicitis(n) ไส้ติ่งอับเสบ
appendix(n) ภาคผนวก,ไส้ติ่ง,ส่วนต่อท้าย
bowels(n) ลำไส้,เครื่องใน,ท้อง
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด
bright(adv) สว่างไสว,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
candlewick(n) ไส้เทียน
colitis(n) ลำไส้ใหญ่อักเสบ
colon(n) เครื่องหมาย(:),ลำไส้ใหญ่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
black pudding (n) ไส้กรอกเลือด
hot dogไส้กรอกที่ประกบด้วยขนมปัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
盲腸[もうちょう, mouchou] (n) ไส้ติ่ง
盲腸炎[もうちょうえん, mouchouen] (n) ไส้ติ่งอักเสบ, See also: R. 盲腸
虫垂[ちゅうすい, chuusui] (n) ไส้ติ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
盲腸炎[もうちょうえん, mouchouen] (n) ไส้ติ่งอักเสบ , See also: R. 盲腸
盲腸[もうちょう, mouchou] (n) ไส้ติ่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
denn(Konj.) เพราะว่า เช่น Iß viel Obst, denn es ist gesund für den Darm. ทานผลไม้มากๆ นะ เพราะว่ามันดีต่อลำไส้, See also: S. weil, da
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| สิ่งที่สอดไว้, สิ่งที่ซ้อนอยู่ข้างใน เช่น Innen ist ein Filter als Einsatz. ข้างในมีไส้กรองสอดไว้
schwindlig(adj) วิงเวียน, คลื่นไส้ เช่น Mir ist schwindlig. ฉันมีอาการวิงเวียน, See also: schwindelig
schwindelig(adj) วิงเวียน, คลื่นไส้ เช่น Mir ist schwindelig. ฉันมีอาการวิงเวียน, See also: schwindlig
Wurst(n) |die, pl. Würste| ไส้กรอก
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:
Gewürz(n) |das, pl. Gewürze| เครื่องเทศที่ใช้ไส่ในอาหาร เช่น พริกไทย อบเชย
Füllung(n) |die, pl. Füllungen| ไส้ในขนม, เสิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเติมตำแหน่งว่าง
Nettofüllmenge(n) |die, pl. Nettofüllmengen| ปริมาณสอดไส้สุทธิ(ขนม)
Divertikulitis(n) |die| อาการโป่งพองของถุงน้ำบริเวณผนังลำไส้ใหญ่ เช่น Etwa 20 Prozent aller Betroffenen mit Divertikulose entwickeln im Laufe des Lebens eine Entzündung der Divertikel (Divertikulitis), welche sich durch Beschwerden wie länger anhaltende, hauptsächlich im linken Unterbauch angesiedelte Bauchschmerzen, Verstopfung oder auch Durchfälle bemerkbar macht.

French-Thai: Longdo Dictionary
crayon noir(n) |m| ดินสอ(ปกติไส้สีดำ)
charcuterie(n ) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top