Search result for

ไว้ก่อน

(31 entries)
(0.1346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไว้ก่อน-, *ไว้ก่อน*.
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
- Yeah? - Be plenty of time for that later.ไว้ก่อนเพื่อนอย่าพึ่งหม้อ ด้าย Shutter (2008)
Later.ไว้ก่อนนะ Pathology (2008)
- Not now, Rip.- ไว้ก่อน ริป G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Don't cancel the trip to Taiwan, not yet.อย่าเพิ่งยกเลิกนัดไปไต้หวันนะ ไว้ก่อน Invictus (2009)
And while I cannot reveal the nature of this product, believe me when I tell you that simply by announcing its development...ในขณะที่ยังไม่สามารถเปิดเผย ลักษณะของตัวสินค้าได้ ผมขอบอกพวกคุณคร่าวๆ ไว้ก่อนว่า เมื่อใดที่มีการเปิดตัวมันอย่างเป็นทางการ Duplicity (2009)
Not here, she doesn't.ไว้ก่อนเถอะ ตอนนี้ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Later.ถ้าผมรู้ว่าเรื่องนี้จะเกิด... ไว้ก่อน Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Later.ไว้ก่อน Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Later.ไว้ก่อนครับ Summer Wars (2009)
Later, blue eyes.ไว้ก่อน แม่ตาหวาน Free (2009)
- [Beeping] - Oh.ไว้ก่อนนะ? Tainted Obligation (2009)
- What happened to your face? - Later.แล้วหน้าไปโดนอะไร ไว้ก่อน Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Good morning, Joe.ไว้ก่อนดีกว่า หวัดดีเอนจ์ Kick-Ass (2010)
# Hold on to that feelin' ## หยุดความรู้สึกนั้น ไว้ก่อนJourney to Regionals (2010)
Maybe later, big boy.ไว้ก่อนแล้วกัน พ่อหนุ่ม Hammer of the Gods (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beforehand    [ADV] ก่อนเวลา, See also: ไว้ก่อน, ล่วงหน้า, Syn. before, Ant. after

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beforehandadv.,adj. ก่อน,ไว้ก่อน,ล่วงหน้า
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
foresaid(ฟอร์'เซด) adj. ซึ่งได้กล่าวไว้ก่อนแล้ว
num lock keyเป็นแป้น ๆ หนึ่งอยู่ในกลุ่มแป้นตัวเลข (numeric keypad) มีคำ Num Lock อยู่บนแป้น ถ้ากดแป้นนี้ไว้ก่อนตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่อง (กดครั้งเดียว) จะทำให้การกดแป้นในกลุ่มนี้ ได้ผลออกมาเป็นตัวเลข ถ้าไม่กดแป้นนี้ แป้นเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นแป้นลูกศร หรืออาจกลายเป็นอักขระอื่น (เช่นในโปรแกรม CUWRITER)
pitched battlen. การสงครามที่ได้มีการจัดกองกำลังทหารอย่างมีระเบียบและมีการกำหนดสนามรบไว้ก่อน,การรบแบบตั้งที่มั่น,การรบที่ดุเดือด
prearrange(พรีอะเรนจฺ') vt. จัดไว้ล่วงหน้า,จัดไว้ก่อน., See also: prearrangement n.
precaution(พรีคอ'เชิน) n. การระมัดระวังไว้ก่อน,การป้องกันไว้ก่อน, See also: precautionary adj., Syn. preparation,foresight
precautious(พรีคอ'เชิส) adj. ใช้ความระมัดระวัง,ระมัดระวัง,ป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อน
preconceive(พรีเคินซีฟว') vt. คิดไว้ก่อน,ไตร่ตรองไว้ก่อน
preconception(พรีคันเซพ'เชิน) n. ความคิดที่มีอยู่ก่อน,ข้อคิดเห็นที่เสนอไว้ก่อน,อคติ., Syn. bias

English-Thai: Nontri Dictionary
beforehand(adv) ล่วงหน้า,ไว้ก่อน,เสียก่อน
precaution(n) การระมัดระวัง,การป้องกันไว้ก่อน
precautionary(adj) ระมัดระวัง,ป้องกันไว้ก่อน
predate(vt) เกิดขึ้นก่อน,ลงวันที่ล่วงหน้า,ลงเวลาไว้ก่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, See also: S. Vorsichtsmaßregel

Are you satisfied with the result?

Go to Top