Search result for

ไว้ก่อน

(28 entries)
(0.064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไว้ก่อน-, *ไว้ก่อน*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Save your thanks until after you see me playเก็บคำขอบคุณไว้ก่อนเถอะจนกว่าจะเห็นฉันเล่่น Chuck in Real Life (2008)
You need to calm down.ใจเย็นไว้ก่อนครับท่าน Dead Space: Downfall (2008)
Then say good night and hang up.แล้วก็บอกราตรีสวัสดิ์แล้วก็พักมันไว้ก่อน Adverse Events (2008)
Dr. Marsh,the ambulance is on the way. All right? You hang in there.ดร.มาร์ช รถพยาบาลกำลังมา ตกลงนะ คุณอดทนไว้ก่อน And How Does That Make You Kill? (2008)
People mustn't see this. They'll panic.ต้องไม่ให้ชาวบ้านเห็น หาอะไรมาปิดไว้ก่อน The Mark of Nimueh (2008)
It'd be the best smart thing if you wanted to stay with your aunt, in case things turn out cursed, that is.มันจะดีที่สุด ถ้าคุณไปอยู่กับป้าคุณก่อน กรณีนี้ก็เพื่อป้องกันไว้ก่อน The Bank Job (2008)
- Stop! Hold it down!- หยุดก่อน หยุดไว้ก่อน The Bank Job (2008)
For cautionary measure.ป้องกันไว้ก่อนน่ะ The Bank Job (2008)
I'll try to stop them, so run!ข้าจะหาทางรั้งพวกเขาไว้ก่อน รีบหนีเร็วเข้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Take it easy.เย็นไว้ก่อนพวก Babylon A.D. (2008)
Suppose for a moment I do this to help you out and suppose we actually manage to find the pearls...what then?เดาล่วงหน้าไว้ก่อนนะ ฉันทำแบบนี้เพื่อช่วยเธอออกไป และคาดคะเนว่าเราหาไข่มุกจนพบ.. แล้วไงล่ะ ? The Secret of Moonacre (2008)
Let's put a pin on it.เอางี้ ปักหมุดเรื่องนี้ไว้ก่อนดีไม๊? Bolt (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beforehand    [ADV] ก่อนเวลา, See also: ไว้ก่อน, ล่วงหน้า, Syn. before, Ant. after

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beforehandadv.,adj. ก่อน,ไว้ก่อน,ล่วงหน้า
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
foresaid(ฟอร์'เซด) adj. ซึ่งได้กล่าวไว้ก่อนแล้ว
num lock keyเป็นแป้น ๆ หนึ่งอยู่ในกลุ่มแป้นตัวเลข (numeric keypad) มีคำ Num Lock อยู่บนแป้น ถ้ากดแป้นนี้ไว้ก่อนตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่อง (กดครั้งเดียว) จะทำให้การกดแป้นในกลุ่มนี้ ได้ผลออกมาเป็นตัวเลข ถ้าไม่กดแป้นนี้ แป้นเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นแป้นลูกศร หรืออาจกลายเป็นอักขระอื่น (เช่นในโปรแกรม CUWRITER)
pitched battlen. การสงครามที่ได้มีการจัดกองกำลังทหารอย่างมีระเบียบและมีการกำหนดสนามรบไว้ก่อน,การรบแบบตั้งที่มั่น,การรบที่ดุเดือด
prearrange(พรีอะเรนจฺ') vt. จัดไว้ล่วงหน้า,จัดไว้ก่อน., See also: prearrangement n.
precaution(พรีคอ'เชิน) n. การระมัดระวังไว้ก่อน,การป้องกันไว้ก่อน, See also: precautionary adj., Syn. preparation,foresight
precautious(พรีคอ'เชิส) adj. ใช้ความระมัดระวัง,ระมัดระวัง,ป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อน
preconceive(พรีเคินซีฟว') vt. คิดไว้ก่อน,ไตร่ตรองไว้ก่อน
preconception(พรีคันเซพ'เชิน) n. ความคิดที่มีอยู่ก่อน,ข้อคิดเห็นที่เสนอไว้ก่อน,อคติ., Syn. bias

English-Thai: Nontri Dictionary
beforehand(adv) ล่วงหน้า,ไว้ก่อน,เสียก่อน
precaution(n) การระมัดระวัง,การป้องกันไว้ก่อน
precautionary(adj) ระมัดระวัง,ป้องกันไว้ก่อน
predate(vt) เกิดขึ้นก่อน,ลงวันที่ล่วงหน้า,ลงเวลาไว้ก่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, See also: S. Vorsichtsmaßregel

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top