ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม้อ่อน

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม้อ่อน-, *ไม้อ่อน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากอบรมสั่งสอนเด็กให้ประพฤติดีได้ง่ายกว่าอบรมสั่งสอนผู้ใหญ่.
แข็งไม่อ่อน, ไม่นิ่ม, เช่น เนื้อแข็ง ของแข็ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Flowers are weak and helpless, and they know it.ดอกไม้อ่อนแอและก็ช่วยตัวเองไม่ได้ The Little Prince (1974)
All performers get stage fright but hers is... quite crippling.นักแสดงทุกคนตื่นเวทีนะ แต่กรณีของเธอ... เข้าขั้นมือไม้อ่อน The Page Turner (2006)
Okay, we can do this the easy way or the hard way.อยากโดนไม้แข็งรึไม้อ่อน Chuck Versus the Marlin (2008)
Easy way is I shove his foot up your ass.ไม้อ่อนคือให้เขาเตะก้นทะลุ Chuck Versus the Marlin (2008)
I must abandon the carrot, and use my stick.ฉันคงต้องเลิกใช้ไม้อ่อน ใช้้ไม้แข็งแทน Chuck Versus the Sensei (2008)
They're pliable and obedient too.พวกเขาเป็นไม้อ่อนและเชื่อฟังคำสอนง่าย Beethoven Virus (2008)
Not much of a triumph, was it?นายได้ตั๋วแถวแรกเลยเพื่อนเอ้ย! การใช้ไม้อ่อนไม่ได้ผล ไม่งั้นก็ต้องตายเหมือนกัน Limitless (2011)
We're thinking soft wood, an overstuffed linen sofa.เราคิดถึงไม้อ่อนๆ กับโซฟาลินินเยอะๆ I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
He's definitely a soft wood kind of guy.เขาเป็นผู้ชายประเภทที่ชอบไม้อ่อนๆ I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
no man wants to be referred to as "Soft wood."ไม่มีผู้ชายคนไหนอยากจะถูกเรียกว่า ไม้อ่อนหรอกนะ I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
Britta, while I applaud your gentle approach to psychoanalysis,บริตต้า ขอบอกนะว่าแม้เธอจะมาไม้อ่อน กับวิชาจิตวิเคราะห์ของเธอ Paranormal Parentage (2013)
Well, the subtle approach failed.ไม้อ่อนใช้ไม่ได้ผลซะแล้ว Advanced Introduction to Finality (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herbaceousadj. (เกี่ยวกับ) ลำต้นไม้อ่อน,สมุนไพร,ใบ.
sapling(แซพ'ลิง) n. ต้นไม้อ่อน,หน่อต้นไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
verdure(n) สีเขียว,พันธุ์ไม้อ่อน,ความเขียวชอุ่ม,กำลังวังชา
youngling(n) เด็กหนุ่มสาว,สัตว์อ่อน,ต้นไม้อ่อน,มือใหม่,ผู้หัดใหม่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top