ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม้ยัน

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม้ยัน-, *ไม้ยัน*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crutchไม้ยันรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crutchesไม้ยันรักแร้,ไม้ค้ำ,ไม้ยันเท้า,ไม้ค้ำยัน [การแพทย์]
Crutches, Axillaryไม้ยันรักแร้,ไม้ค้ำยันรักแร้ [การแพทย์]
Foot Boardไม้ยันเท้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a crutch.มันเป็นไม้ยัน Geography of Global Conflict (2011)
If he's to continue on the ship, the crutch is too much of an impediment.หากเขายังคงอยู่บนเรือต่อไป ไม้ยันรักแร้จะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง VIII. (2014)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crutch(ครัทชฺ) {crutched,crutching,crutches} n. ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้,เสาค้ำ,ง่ามค้ำ,สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้,ค้ำ,พยุง, Syn. stay,prop,aid
prop(พรอพ) vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ค้ำ n. ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,สิ่งหนุน,ผู้สนับสนุน, Syn. support
stretcher(สเทรช'เชอะ) n. เครื่องดึง (ยืด,ถ่าง,ขยาย,แผ่) ,กรอบขึงผ้าภาพวาด,เปลหาม,ไม้ยันเท้าการตีกรรเชียง,ขาเหยียบ,อิฐแนวข้าง,คำพูดโอ้อวด, Syn. litter,tie,brace
strut(สทรัท) vi. เดินวางมาด vt. ค้ำ,ยัน,หนุน. n. การเดินวางมาด ,ไม้ค้ำ,ไม้เท้าแขน,ไม้ยัน,เสาค้ำ.

English-Thai: Nontri Dictionary
crutch(n) ไม้ค้ำ,ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้
prop(n) ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,ผู้ค้ำจุน,ผู้อุดหนุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top