Search result for

ไม้ขีดไฟ

(35 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม้ขีดไฟ-, *ไม้ขีดไฟ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ขีดไฟ[N] match, Syn. ไม้ขีด, Example: ไม้ขีดไฟเปียกน้ำทำให้จุดไม่ติด, Count unit: ก้าน, กลัก, กล่อง, แผง, ห่อ, Thai definition: เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ก้านไม้หรือก้านกระดาษชุบปลายข้างหนึ่งด้วยสารเคมีบางอย่างให้เป็นตุ่ม เรียกว่า หัวไม้ขีด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม้ขีดไฟน. เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่งซึ่งใช้ก้านไม้หรือก้านกระดาษชุบปลายข้างหนึ่งด้วยสารเคมีบางอย่างให้เป็นตุ่ม เรียกว่า หัวไม้ขีด มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งใช้ขีดกับผิวที่ฉาบด้วยสารเคมีซึ่งมีฟอสฟอรัสแดงเป็นองค์ประกอบสำคัญทำให้เกิดไฟขึ้น อีกชนิดหนึ่งใช้ขีดกับผิวขรุขระทำให้เกิดไฟขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Matches, Safetyไม้ขีดไฟ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-I'm not supposed to play with matches.- ผมไม่สมควรเล่นกับไม้ขีดไฟ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Remember The Little Match Girl?อย่างเรื่องหนูน้อยขายไม้ขีดไฟไงคะ Inkheart (2008)
Don't suppose you have any matches, do you?นายคงไม่ได้เอาไม้ขีดไฟมาใช่ไหม? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Can you get them?แล้วแถวๆพื้นมีไม้ขีดไฟตกอยู่ เอามันมาจุดตะเกียง The Ruins (2008)
We're gonna send the matches down.เราจะโยนไม้ขีดไฟลงไป The Ruins (2008)
IF YOU NEED SOME TIME...เขาน่าจะใช้น้ำมันกับไม้ขีดไฟ House on Fire (2009)
Flames, the candles.มีไม้ขีดไฟอยู่ในครัว Family Ties (2009)
I'll get the matches.ฉันจะไปเอาไม้ขีดไฟมา Crying Wolf (2011)
It takes time, gasoline, matches.มันต้องใช้ทั้งเวลา น้ำมัน และไม้ขีดไฟ Intro to Political Science (2011)
If you're going to play with matches, make sure you don't leave them around to spark the flame anew.ถ้าคุณกำลังเล่นอยู่กับไม้ขีดไฟ คุณต้องดูให้แน่ใจว่าไม่ทิ้งมันเรี่ยราด มันอาจจะสามารถจุดชนวนไฟขึ้นมาได้ Rhodes to Perdition (2011)
A matchbook.กล่องไม้ขีดไฟ Competitive Ecology (2011)
"Arizona matchbook company.""บริษัทไม้ขีดไฟอริโซน่า" Competitive Ecology (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้ขีดไฟ[n.] (māikhītfai) EN: matches   FR: allumette [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
light[N] ไฟแช็ค, See also: ไม้ขีดไฟ, Syn. lighter
match[N] ไม้ขีดไฟ, Syn. matchstick, fuse
matchstick[N] ไม้ขีดไฟ
spunk[N] ความกล้าหาญ, See also: ไม้ขีดไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fuseen. ไม้ขีดไฟหัวโต,ไฟสีแดงจ้าที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนรถไฟที่กำลังเข้ามา
fuzeen. ไม้ขีดไฟหัวโต,ไฟสีแดงจ้าที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนรถไฟที่กำลังเข้ามา
match(แมชฺ) n. ไม้ขีดไฟ,คู่ปรับ,ผู้ที่เท่าเทียม,การสมรส,การเข้าคู่กัน,เกมกีฬา,การแข่งขัน,การเข้าแข่งขัน. v. เท่าเทียม,เป็นคู่ปรับ,ปรับตัว,เหมาะกับ,ต่อต้าน,เผชิญคู่ปรับ,สมรส,เข้าคู่,เข้าชุด., See also: matchable adj. matcher n.
matchless(แมชฺ'ลิสฺ) adj. ไม่มีที่เปรียบเทียบ,ซึ่งติดไฟได้ โดยไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ,ไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ
matchlock(แมชฺ'ลอค) n. นกปืนแบบเก่าที่ชนวนท้ายปลอกกระสุนปืนติดไฟด้วยไม้ขีดไฟที่ติดไฟช้า,ปืนสั้นที่มีนกปืนดังกล่าว
matchmaker(แมชฺ'เมคเคอะ) n. แม่สื่อชักนำการแต่งงาน,ผู้จัดคู่แข่งขันกีฬา,ผู้ทำไม้ขีดไฟ., See also: matchmaking n.
paper matchn. ไม้ขีดไฟก้านกระดาษ
strike(สไทรคฺ) {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi. ตี,ตอก,ทุบ,ต่อย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมตี,จู่โจม,เคาะ,โขก,เขก,ชน,ขูด,ขีด (ไม้ขีดไฟ) ,ตีกรรเชียง,พิมพ์,ประทับตรา,ทำเหรียญ,กด,อัด,เจาะพบ (น้ำมัน) จับ,ก่อ,ประสบ,ตกลง,ตบมือเป็นสัญญาณ,ยกเลิก,รื้อ,ถอน,ประทับใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
light(n) แสงสว่าง,ไฟ,โคมไฟ,ตะเกียง,ความสว่าง,ไม้ขีดไฟ,ดวงไฟ,กลางวัน
lighter(n) ไฟแช็ค,ไม้ขีดไฟ,เรือลำเลียง,เรือโป๊ะจ้าย
match(n) ไม้ขีดไฟ,สิ่งที่คู่ควรกัน,คู่ปรับ,การแข่งขัน,เกมกีฬา,การแต่งงาน
matchbox(n) กลักไม้ขีดไฟ
matchmaker(n) แม่สื่อ,ผู้ทำไม้ขีดไฟ,คนจัดงาน
tinderbox(n) หีบดินชนวน,ไม้ขีดไฟโบราณ

German-Thai: Longdo Dictionary
Streichholz(n) |das, pl. Streichhölzer| ไม้ขีดไฟ, See also: das Feuerzeug,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top