Search result for

ไม้ขีด

(38 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม้ขีด-, *ไม้ขีด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ขีด[N] match, Syn. ไม้ขีดไฟ, Example: เขาจุดไม้ขีดเพื่อก่อไฟ, Count unit: ก้าน, กลัก, กล่อง, แผง, ห่อ, Thai definition: เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ก้านไม้หรือก้านกระดาษชุบปลายข้างหนึ่งด้วยสารเคมีบางอย่างให้เป็นตุ่ม เรียกว่า หัวไม้ขีด
ไม้ขีดไฟ[N] match, Syn. ไม้ขีด, Example: ไม้ขีดไฟเปียกน้ำทำให้จุดไม่ติด, Count unit: ก้าน, กลัก, กล่อง, แผง, ห่อ, Thai definition: เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ก้านไม้หรือก้านกระดาษชุบปลายข้างหนึ่งด้วยสารเคมีบางอย่างให้เป็นตุ่ม เรียกว่า หัวไม้ขีด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม้ขีดไฟน. เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่งซึ่งใช้ก้านไม้หรือก้านกระดาษชุบปลายข้างหนึ่งด้วยสารเคมีบางอย่างให้เป็นตุ่ม เรียกว่า หัวไม้ขีด มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งใช้ขีดกับผิวที่ฉาบด้วยสารเคมีซึ่งมีฟอสฟอรัสแดงเป็นองค์ประกอบสำคัญทำให้เกิดไฟขึ้น อีกชนิดหนึ่งใช้ขีดกับผิวขรุขระทำให้เกิดไฟขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Matchesไม้ขีด [TU Subject Heading]
Matches, Safetyไม้ขีดไฟ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-I'm not supposed to play with matches.- ผมไม่สมควรเล่นกับไม้ขีดไฟ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Remember The Little Match Girl?อย่างเรื่องหนูน้อยขายไม้ขีดไฟไงคะ Inkheart (2008)
Don't suppose you have any matches, do you?นายคงไม่ได้เอาไม้ขีดไฟมาใช่ไหม? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Can you get them?แล้วแถวๆพื้นมีไม้ขีดไฟตกอยู่ เอามันมาจุดตะเกียง The Ruins (2008)
We're gonna send the matches down.เราจะโยนไม้ขีดไฟลงไป The Ruins (2008)
IF YOU NEED SOME TIME...เขาน่าจะใช้น้ำมันกับไม้ขีดไฟ House on Fire (2009)
WE CAN'T NECESSARILY ATTRIBUTE THAT TO OUR UNSUB.ก็ใช่ แต่มีนักวางเพลิงแค่ 7 เปอร์เซนต์ที่ใช้ไม้ขีดคู่กับน้ำมัน House on Fire (2009)
She's like a pyro in a room full of matches.หล่อนเหมือนกองเพลิงที่เต็มไปด้วยไม้ขีด Release Me (2009)
You'll give me a match and an alibi.คุณต้องให้ไม้ขีดกับหาพยานให้ฉันด้วย Everybody Ought to Have a Maid (2009)
I don't have to do much but sit back, lit a match and watch her go up in flames.ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรมาก ก็แค่นั่งเฉยๆ จุดไม้ขีด แล้วก็ดูเธอลุกเป็นไฟด้วยตัวเอง The Lost Boy (2009)
Flames, the candles.มีไม้ขีดไฟอยู่ในครัว Family Ties (2009)
Andrew Laeddis lit the match, that caused the fire that killed my wife.แอนดรู เลดดิส เป็นคนจุดไม้ขีด ที่เผาตึก และฆ่าภรรยาของผม Shutter Island (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้ขีด[n.] (māikhīt) EN: matches   FR: allumette [f]
ไม้ขีดไฟ[n.] (māikhītfai) EN: matches   FR: allumette [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
light[N] ไฟแช็ค, See also: ไม้ขีดไฟ, Syn. lighter
match[N] ไม้ขีดไฟ, Syn. matchstick, fuse
matchstick[N] ไม้ขีดไฟ
spunk[N] ความกล้าหาญ, See also: ไม้ขีดไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fuseen. ไม้ขีดไฟหัวโต,ไฟสีแดงจ้าที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนรถไฟที่กำลังเข้ามา
fuzeen. ไม้ขีดไฟหัวโต,ไฟสีแดงจ้าที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนรถไฟที่กำลังเข้ามา
match(แมชฺ) n. ไม้ขีดไฟ,คู่ปรับ,ผู้ที่เท่าเทียม,การสมรส,การเข้าคู่กัน,เกมกีฬา,การแข่งขัน,การเข้าแข่งขัน. v. เท่าเทียม,เป็นคู่ปรับ,ปรับตัว,เหมาะกับ,ต่อต้าน,เผชิญคู่ปรับ,สมรส,เข้าคู่,เข้าชุด., See also: matchable adj. matcher n.
matchless(แมชฺ'ลิสฺ) adj. ไม่มีที่เปรียบเทียบ,ซึ่งติดไฟได้ โดยไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ,ไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ
matchlock(แมชฺ'ลอค) n. นกปืนแบบเก่าที่ชนวนท้ายปลอกกระสุนปืนติดไฟด้วยไม้ขีดไฟที่ติดไฟช้า,ปืนสั้นที่มีนกปืนดังกล่าว
matchmaker(แมชฺ'เมคเคอะ) n. แม่สื่อชักนำการแต่งงาน,ผู้จัดคู่แข่งขันกีฬา,ผู้ทำไม้ขีดไฟ., See also: matchmaking n.
paper matchn. ไม้ขีดไฟก้านกระดาษ
strike(สไทรคฺ) {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi. ตี,ตอก,ทุบ,ต่อย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมตี,จู่โจม,เคาะ,โขก,เขก,ชน,ขูด,ขีด (ไม้ขีดไฟ) ,ตีกรรเชียง,พิมพ์,ประทับตรา,ทำเหรียญ,กด,อัด,เจาะพบ (น้ำมัน) จับ,ก่อ,ประสบ,ตกลง,ตบมือเป็นสัญญาณ,ยกเลิก,รื้อ,ถอน,ประทับใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
light(n) แสงสว่าง,ไฟ,โคมไฟ,ตะเกียง,ความสว่าง,ไม้ขีดไฟ,ดวงไฟ,กลางวัน
lighter(n) ไฟแช็ค,ไม้ขีดไฟ,เรือลำเลียง,เรือโป๊ะจ้าย
match(n) ไม้ขีดไฟ,สิ่งที่คู่ควรกัน,คู่ปรับ,การแข่งขัน,เกมกีฬา,การแต่งงาน
matchbox(n) กลักไม้ขีดไฟ
matchmaker(n) แม่สื่อ,ผู้ทำไม้ขีดไฟ,คนจัดงาน
tinderbox(n) หีบดินชนวน,ไม้ขีดไฟโบราณ

German-Thai: Longdo Dictionary
Streichholz(n) |das, pl. Streichhölzer| ไม้ขีดไฟ, See also: das Feuerzeug,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top