ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่เท่าไร

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เท่าไร-, *ไม่เท่าไร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เท่าไร[ADV] not very, See also: not very mushy, Syn. เล็กน้อย, Example: ลังนี้หนักไม่เท่าไรหรอก ผมยกคนเดียวไหว, Thai definition: ไม่มีอะไรมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Once we get to the yard we ought to be all right.ถ้าไปถึงสนามได้ ก็คงไม่เท่าไร ตรงนั้นมีไม่เยอะ Night of the Living Dead (1990)
No, not really.ไม่ ไม่เท่าไรหรอก Dark Harbor (1998)
Astinos!เราสูญเสียไม่เท่าไร... 300 (2006)
Okay, well, the workout's not that great, but the conver...เรื่องฝึกกายภาพน่ะไม่เท่าไรหรอก แต่... The Holiday (2006)
Not really.ไม่เท่าไรเลย. The Visitor (2007)
Not so much.ไม่เท่าไร Heaven and Hell (2008)
No big whoop.ก็ไม่เท่าไร Mirror, Mirror (2008)
These guys ain't that tough. Shen!ไอ้พวกนี่ไม่เท่าไรหรอก เชน! Dead Space: Downfall (2008)
Not much Prime Minister.ไม่เท่าไรครับท่าน Quantum of Solace (2008)
Not lately, though, because I really want a new car for my birthday.ช่วงนี้ไม่เท่าไร เพราะหนูอยากได้รถคันใหม่ ในวันเกิดจริงๆ Dead Like Me: Life After Death (2009)
- I'm staying over at the "W."- ไม่เท่าไร - แล้วนี่พักที่ไหน The Girlfriend Experience (2009)
It's what I'd like to feel.ก็... อยากรู้น่ะผมไม่เท่าไรหรอก The Girlfriend Experience (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เท่าไร[X] (mai thaorai) EN: not very ; not very mushy   FR: pas beaucoup ; pas très

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top