ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่เชื่อใจ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เชื่อใจ-, *ไม่เชื่อใจ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good try. Now, you'll hurt me if you don't trust me, all right?พยายามดีมาก ทีนี้ คุณจะทำให้ผมเจ็บตัว ถ้าคุณไม่เชื่อใจผม รู้ไหม? Dirty Dancing (1987)
I didn't trust her.แต่.. พ่อไม่เชื่อใจเธอ แล้วทำไม ลูกถึงเชื่อ? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Don't you trust me?ไม่เชื่อใจฉันดอกหรือ Wuthering Heights (1992)
Why won't you?ทำไมเธอไม่เชื่อใจฉันบ้าง? The Cement Garden (1993)
If a patient doesn't feel safe enough trust you, then they won't be honest with you.คนไข้จะยังไม่รู้สึกปลอดภัย เมื่อเขายังไม่เชื่อใจเธอ Good Will Hunting (1997)
- Can't you trust me?-คุณไม่เชื่อใจฉันหรือ? The Red Violin (1998)
I do not trust that guy.พ่อไม่เชื่อใจไอ้หนุ่มนั่นนะ. 11:14 (2003)
What? Don't you trust me?ไมอ่ะ ไม่เชื่อใจผมรึไง? 11:14 (2003)
You're still doubting meคุณยังไม่เชื่อใจฉัน Uninvited (2003)
And that man don't trust you.และเมื่อเจ้าหนุ่มนั่นไม่เชื่อใจเจ้าแล้ว Mulan 2: The Final War (2004)
She can't trust her boyfriend she can't trust her brother...เธอไม่เชื่อใจแฟนของเธอ เธอไม่เชื่อใจน้องชายตัวเอง Romance of Their Own (2004)
Is it because you don't trust me?นี่เธอไม่เชื่อใจฉันเหรอ? Full House (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เชื่อใจ [v. exp.] (mai cheūajai) EN: distrust   FR: être méfiant ; être défiant ; se méfier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distrust[VT] คลางแคลงใจ, See also: ไม่เชื่อใจ, Syn. doubt, beware, contest, distrust, Ant. trust, believe
distrustful[ADJ] ไม่ไว้ใจ, See also: ไม่เชื่อใจ, สงสัย, Syn. suspicious, leery, Ant. unsuspicious
mistrust[VT] ไม่เชื่อใจใน, See also: ไม่ไว้ใจ, Syn. suspect, distrust, Ant. trust
shy[ADJ] ไม่ไว้ใจ, See also: ไม่เชื่อใจ, ไม่แน่ใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
distrust(vt) เคลือบแคลงใจ,ไม่ไว้ใจ,ไม่เชื่อใจ,สงสัย
mistrust(n) ความแคลงใจ,ความไม่เชื่อใจ,ความไม่ไว้ใจ
mistrust(vt) ไม่เชื่อใจ,แคลงใจ,ไม่ไว้ใจ
mistrustful(adj) ไม่เชื่อใจ,แคลงใจ,ไม่ไว้ใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top