ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่เกี่ยวกับศาสนา

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เกี่ยวกับศาสนา-, *ไม่เกี่ยวกับศาสนา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They only allow non-denominational literature in the lobby.เค้าอนุญาติเฉพาะพวกที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาที่จะเข้าไปได้เท่านั้น Latter Days (2003)
[Chuckles] No. No religion stuff.ไม่ๆไม่เกี่ยวกับศาสนาเลย Just My Luck (2006)
It's a boy and his dog. It's a non-religious painting... 16... ...55.ภาพ "เด็กกับสุนัข" เป็นการวาดไม่เกี่ยวกับศาสนา American Hustle (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secular[ADJ] เกี่ยวกับทางโลก, See also: ไม่เกี่ยวกับศาสนา, ทางโลก, ทางฆราวาส, Syn. irreligious, worldly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civil(ซิฟ'เวิล) adj. เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง,ประชากร) อย่างพลเมืองที่ดี,เกี่ยวกับคดีแพ่ง,มีอารยธรรม,มีมารยาท,ไม่เกี่ยวกับศาสนา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top