ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่สามารถควบคุมได้

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่สามารถควบคุมได้-, *ไม่สามารถควบคุมได้*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fifteen overcharged ounces of pure, uncompounded... isopropyl butane monosulfate.สิบห้าเติมจนล้นออนซ์ของบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไอโซโพรพิล บิวแทยน โมโนซัลแฟยท The Blues Brothers (1980)
But death holds no dominion.แต่ความตายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ No Such Thing as Vampires (2007)
I told you, Officers, sometimes these kids-- they just get out of control.ผมบอกคุณแล้วคุณตำรวจ บางครั้งเด็กนั่น... ไม่สามารถควบคุมได้ Saw IV (2007)
A little mass of blood vessels... growing out of control and creating a whole lot of pressure in your head.ไม่สามารถควบคุมได้ และมันทำให้เกิดความดันในเส้นเลือด The Haunting of Molly Hartley (2008)
This doesn't have to be about containment anymore.สิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้อีกแล้ว Deal or No Deal (2008)
Things are going out of hand!งานนี้ไม่สามารถควบคุมได้แล้ว! Episode #1.5 (2008)
Got it. The runaway inflation in Laosได้แล้ว / ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศลาวไม่สามารถควบคุมได้ Safe and Sound (2008)
We have created phenomena we cannot control.เราได้สร้างปรากฎการณ์ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ Home (2009)
No, not even Olivia can control it now.แม้แต่ โอลีเวีย ก็ไม่สามารถควบคุมได้ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
If the brothers are caught, we have no control over what they might say to the authorities.ถ้าสองพี่น้องนั่นถูกจับ เราจะไม่สามารถควบคุมได้ว่า พวกเขาจะพูดอะไรกับเจ้าหน้าที่บ้าง Cowboys and Indians (2009)
Spun out of control.ไม่สามารถควบคุมได้ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
They fear that they can not control it.พวกมันกลัวในสิ่งที่มันไม่สามารถควบคุมได้ Push (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สามารถควบคุมได้[adj.] (mai samāt khūapkhum dāi) EN: uncontrollable   FR: incontrôlable

English-Thai: Longdo Dictionary
unruliness(n) การที่ไม่อยู่ในกฏระเบียบ, การที่ไม่สามารถควบคุมได้, ความดื้อรั้น เช่น The year is 48 B.C. The grandeur of the Roman Empire has been tarnished by political corruption and society has been overrun by unruliness and violence. , R. unruly, willful,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
out of control[IDM] ไม่สามารถควบคุมได้, Syn. out of hand, Ant. out of hand
out of hand[IDM] ไม่สามารถควบคุมได้, Syn. out of control, Ant. out of control
lose of[PHRV] ไม่สามารถควบคุมได้, See also: ควบคุมไม่ได้, Syn. keep of
lose[VT] ไม่สามารถควบคุมได้, See also: ไม่สามารถยับยั้งได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top