ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่สร้างสรรค์

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่สร้างสรรค์-, *ไม่สร้างสรรค์*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would say that he has a rather limited, uncreative way of looking at the situation.ผมก็จะบอกว่าเขาค่อนข้างแคบ และไม่สร้างสรรค์ในการมองสถานการณ์ Don Juan DeMarco (1994)
You have to start over.(ไม่สร้างสรรค์, 60 คะแนน) Something About 1% (2003)
Whoo! I thought the boys' KISS number was good... although the lyrics did leave something to be desired.ฉันว่าเพลงหนุ่มๆเพราะดี ถึงแม้เนื้อเพลงไม่สร้างสรรค์ Theatricality (2010)
The simple-mindedness of your idea is exceeded only by its crass consumerism and banality.ดีแต่ส่งเสริมลัทธิบริโภคนิยม และไม่สร้างสรรค์เอาเลย และลีโอนาร์ดไม่อยากร่วมงานกับคุณ The Bus Pants Utilization (2011)
So you'll be going to work at the same agency as Kim Tae-hyeon? How much are they paying you?ทำไมศิลปินประเทศเราเปิดตัวอย่างไม่สร้างสรรค์เลยนะ? Little Black Dress (2011)
Captain? It's gonna be counterproductive for you to try to save anyone on that train.กัปตัน นั่นมันไม่สร้างสรรค์เลยสำหรับคุณ ที่พยายามช่วยชีวิตคนบนรถไฟนั่น Source Code (2011)
No, I'm not saying it's not clever, but...- เปล่า ฉันไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่สร้างสรรค์ แต่.. The Empty Hearse (2014)
He told me that the title mythologized banal and cruel men who didn't deserve to be thought of as super-villains.เขาบอกว่ามันสื่อถึงความโหดร้าย และไม่สร้างสรรค์ ซึ่งไม่ควรได้รับการยกย่องให้เป็นจอมวายร้าย Hassun (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สร้างสรรค์[adj.] (mai sāngsan) EN: banal   FR: banal

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
counterproductive[เค้า-เท่อะ-โพร-ดั๊ก-ทิฟ] (adj ) ไม่สร้างสรรค์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top