ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่รู้เดียงสา

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่รู้เดียงสา-, *ไม่รู้เดียงสา*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ไม่รู้เดียงสา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ไม่รู้เดียงสา*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่รู้เดียงสา[V] be innocent, Syn. ไร้เดียงสา, Ant. รู้เดียงสา, Example: เด็กทำไปเพราะเด็กไม่รู้เดียงสาจึงควรให้อภัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดียงสาว. รู้ภาษา, รู้ความ, รู้ผิดรู้ชอบตามปรกติสามัญ, (มักใช้ในความปฏิเสธ), เช่น เด็กยังไม่รู้เดียงสา.
มุคธ์(มุก) ว. เขลา, ไม่รู้เดียงสา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Silly little nit.ไม่รู้เดียงสา Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top