ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่รู้ตัว

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่รู้ตัว-, *ไม่รู้ตัว*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
In puberty's ambush, maidens bloom, all unaware of impending doomในการซุ่มโจมตีของวัยที่เริ่มสามารถผสมพันธุ์ได้, ดอกไม้เด็กผู้หญิง,\ Nall ที่ไม่รู้ตัวของเคราะห์ร้ายใกล้เข้ามา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
They listen to the radio, drink tea, unaware they will lose their libertyพวกเขาฟังวิทยุ ดื่มชา พวกเขาขาดอิสระภาพโดยไม่รู้ตัว Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I can't tell if I'm talking or not.ผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมพูดอยู่รึเปล่า Casualties of War (1989)
They won't find out until Tuesday. Beautiful.พวกมันคงไม่รู้ตัวจนกว่าจะวันอังคาร เยี่ยม Goodfellas (1990)
You don't know how lucky he is. I just mention this to Vinnie...มันไม่รู้ตัวว่าโชคดีแค่ไหน ฉันแค่เอ่ยชื่อวินนี่ Goodfellas (1990)
He never knew how close he'd come to getting killed.เขาไม่รู้ตัวว่าความตายใกล้ตัวเขาแค่ไหน Goodfellas (1990)
He won't even feel it.มันจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ Of Mice and Men (1992)
But the worst was when Rich criticized my mother's cooking, and he didn't even know what he had done.แต่ที่แย่ที่สุด... ก็คือตอนที่ริชวิจารณ์อาหารของแม่ฉัน แล้วเขาก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเขาทำอะไรลงไป The Joy Luck Club (1993)
Unwitting victims of this madness they sometimes encouraged, which has turned against them.พวกเขาเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว ของความบ้าคลั่งนี้ พวกเขาบางครั้งสนับสนุน และสิ่งที่เปลี่ยน ไปเป็นคือต่อต้าน และพวกเขากำลังอพยพ Wild Reeds (1994)
I believe Granpa is gettin' near such understanding, though he don't know it.ย่าเชื่อว่า ปู่ของเจ้าใกล้ที่จะ เข้าใจใกล้ถึงระดับนั้นแล้ว แต่เขาไม่รู้ตัวหรอก The Education of Little Tree (1997)
That way, you can go through your entire life without ever having to really know anybody.โดยเธอไม่รู้ตัวและคนอื่นก็ไม่รู้ Good Will Hunting (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่รู้ตัว[adj.] (mai rūtūa) FR: inconscient ; irréfléchi ; imprévu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
involuntary[ADJ] ไม่ได้ตั้งใจ, See also: ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คิด, Syn. unintentional, instinctive, Ant. voluntary, intentional
unwitting[ADJ] ไม่รู้ตัว, See also: ไม่รู้, Syn. unaware, ignorant, oblivious, unconscious, Ant. aware

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incognizant(อินคอก' นิเซนทฺ) adj. ไม่รู้ถึง, ไม่รู้ตัว, มิได้คาดไว้., See also: incognizance n.
innocence(อิน'นะเซินซฺ) n. ความไร้เดียงสา,ความบริสุทธิ์,ความไร้มลทิน,ความซื่อ,ความไม่รู้ตัว,ความไม่เป็นภัย,บุคคลที่ไร้เดียงสา,สิ่งที่ไร้เดียงสา, Syn. innocuousness ###A. guilt
innocent(อิน'นะเซินทฺ) adj. ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,ซื่อ,ไม่รู้ตัว,ไม่เป็นภัย,ไม่รุนแรง,ไร้มายา. n. บุคคลที่ไร้เดียงสา,เด็กเล็ก ๆ ผู้ไม่มีมายา,คนโง่, Syn. artless
involuntary(อินวอล'ลันเทอรี) adj. ไม่ได้ตั้งใจ,ไม่รู้ตัว,ไม่ได้บังคับ,โดยอัตโนมัติ., See also: involuntarily adv. involuntariness n.
scupper(สคัพ'เพอะ) n. ช่องระบายน้ำข้างเรือ,ช่องน้ำไหล,ร้องน้ำ,ทางระบายน้ำ vt. โจมตีโดยไม่รู้ตัว,จู่โจม,จู่โจมเข้าสังหาร,ทำให้อันตราย,ทำให้จมลงใต้
unaware(อันอะแวร์') adj. ไม่รู้ตัว,ไม่ได้คาด-คิดมาก่อน,ไม่รู้,ฉับพลัน,ไม่ได้เตือนมาก่อน., See also: unawarely adv. unawareness n.
unawares(อันอะแวรฺซ') adv. อย่างไม่รู้ตัว,อย่างไม่คาดคิดมาก่อน,อย่างไม่รู้,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่ได้เตือนมาก่อน, Syn. by surprise
unwitting(อันวิท'ทิง) adj. ไม่รู้,ไม่รู้ตัว,ไม่ตั้งใจ., See also: unwittingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
involuntarily(adv) โดยไม่ได้ตั้งใจ,อย่างไม่รู้ตัว,โดยอัตโนมัติ
involuntary(adj) ไม่ได้ตั้งใจ,ไม่รู้ตัว,อัตโนมัติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top