ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่รู้จักจบสิ้น

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่รู้จักจบสิ้น-, *ไม่รู้จักจบสิ้น*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vengeance has a way of rebounding upon themselves.การแก้แค้น เป็นวังวนอันไม่รู้จักจบสิ้น The Forbidden Kingdom (2008)
It's bad enough we have to be in the same cell, but could you at least spare me the sound of your constant chatter?แค่มีเจ้าอยู่ร่วมคุกมันก็แย่พออยู่แล้ว อย่าทำให้ข้าต้องอารมณ์เสียไปมากกว่านี้ ด้วยคำพูดไร้สาระที่พ่นออกมาไม่รู้จักจบสิ้นได้มั้ย? The Gungan General (2009)
Penguin's rage will consume his better judgment, leaving him with an insatiable craving for revenge.ความโกรธแค้นของเพนกวิ้น จะเข้าครอบงำการตัดสินใจส่วนที่ดี ทิ้งมันให้อยู่กับความกระหาย อยากแก้แค้นอย่างไม่รู้จักจบสิ้น Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)
Is my destiny to be not but a ceaseless traveler, inexorably slouching my way through this mortal coil?ชะตากรรมของข้า จะต้องเป็นคนจรไปตลอดหรือ วนเวียนในโลกมนุษย์นี้ อย่างไม่รู้จักจบสิ้น I, Witness (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interminable[ADJ] ยืดยาด, See also: ไม่รู้จักจบสิ้น, Syn. endless, long-drawn-out, prolonged, Ant. abbreviated, shortened

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top