ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่ยั่งยืน

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ยั่งยืน-, *ไม่ยั่งยืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ยั่งยืน[V] not last, See also: not endure, be not stable, Syn. ไม่จีรัง, ไม่ยืนยง, Example: ความรักของวัยรุ่นมักไม่ยั่งยืนเหมือนความรักของคนวัยทำงานแล้ว, Thai definition: อยู่ไม่นาน, ไม่คงทนยืนนาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is unsustainable.มันไม่ยั่งยืน The Corporation (2003)
But it was not to last.แต่ไม่ยั่งยืน Ratatouille (2007)
Well,it wasn't forever.มันไม่ยั่งยืนนัก Lazarus Rising (2008)
this affair never will go so wellสัมพันธ์นี้ Nคงไปได้ไม่ยั่งยืน.. Gamer (2009)
"Non-sustainable business model."รูปแบบธุรกิจไม่ยั่งยืน Breakage (2009)
#You know they never last No, no ## มันไม่ยั่งยืน ไม่เลย # The Power of Madonna (2010)
And I know that it's not gonna last.ฉันรู้ว่ามันไม่ยั่งยืน Everything Is Illumenated (2010)
Well, life there wasn't sustainable, so we came here to look for a new home, but...ชีวิตที่นั่นมันไม่ยั่งยืน เราจึงมาหาบ้านใหม่ที่นี่ แต่... Inostranka (2011)
Sorrows and joys are temporary things in life.ความทุกข์และความสุขเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนในชีวิต Episode #1.9 (2011)
An "unsustainable pipe dream," he called it.เขาเรียกมันว่า "ความหวังลมๆแล้งๆที่ไม่ยั่งยืนCritical (2012)
The peace cannot last.หากเจ้ายังอ่อนแออยู่ ความสงบสุขนี้จะไม่ยั่งยืน The Death Song of Uther Pendragon (2012)
Political careers don't last forever.อาชีพทางการเมืองไม่ยั่งยืน The Wolverine (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transitory[ADJ] ไม่ยั่งยืน, See also: ชั่วคราว, Syn. temporary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lubricity(ลูบริส'ซิที) n. ความลื่น,ความสามารถหล่อลื่น,ความไม่มั่นคง,ความไม่ยั่งยืน,ความไม่แน่นอน,ความเหลาะแหละ,ความแพศยา,ความมักมากในกาม, Syn. slipperiness
transience(แทรน'เชินซฺ,-เ?ินซฺ) n. ภาวะชั่ว-คราว,สภาพที่ไม่ถาวร,ลักษณะที่ไม่ยั่งยืน., Syn. transiency
transitory(แทรน'ซิทอรี) adj. ไม่ถาวร,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว., See also: transitorily adv. transitoriness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ephemeral(adj) ไม่จีรัง,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ไม่ถาวร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
impermanenceไม่ยั่งยืน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top