ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่น่ายินดี

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่น่ายินดี-, *ไม่น่ายินดี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Can you face some unpleasant facts?- คุณรับความจริงที่ไม่น่ายินดีได้มั้ย - ไม่ได้ค่ะ Airplane! (1980)
That unpleasantness is all tidied away in the past, thank you very much.เรื่องไม่น่ายินดีแบบนั้นถูกฝังลงไปใต้ดินแล้ว ขอบใจมาก Atonement (2007)
Unpleasant ones.อันที่ไม่น่ายินดีเท่าไร It Hurts Me Too (2010)
Then there's nothing so glamorous about that, now, is there?ซึ่งก็ไม่น่ายินดีเท่าไหร่ จริงมั้ย? Hick (2011)
A lot's happened since then, Ray, most of it decidedly unpleasant.หลายเรื่องเกิดขึ้นหลังจากนั้น เรย์ ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่น่ายินดีนัก Partial Eclipse of the Heart (2012)
I think he could be hurt, and I was wondering if you had... Wow. You have got some nerve.ผมควบคุมมันไม่ได้ นั้นไม่น่ายินดีเท่าไหร่นะ A Moveable Beast (2014)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gory(กอ'รี) adj. เปื้อนเลือด,คล้ายเลือด,นองเลือด,ไม่น่ายินดี,ไม่ดี., See also: gorily adv.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top