ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่น่าจะ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่น่าจะ-, *ไม่น่าจะ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish you'd go home. You ought not to be here through all this.ผมหวังว่าคุณจะกลับบ้านไปซะ คุณไม่น่าจะต้องเผชิญกับเรื่องทั้งหมดนี้ Rebecca (1940)
If the hemorrhaging should start again, which is very improbable,ถัาเลือดไหลอีก, ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้, Suspiria (1977)
Even the British can't be that stupid.อังกฤษไม่น่าจะโง่ขนาดนั้น Gandhi (1982)
It doesn't look that hard.ไม่น่าจะยากเท่าไหร่หรอก Labyrinth (1986)
I'm going crazy. I saw things that couldn't have happened.เหมือนว่าผมจะเป็นบ้าไป ผมเห็นอะไรที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ Mannequin (1987)
- This ain't supposed to happen.ไม่น่าจะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเลย Casualties of War (1989)
You said Colosimo is usually not in the restaurant that early.นายบอกว่าโคโลสิโม่ ไม่น่าจะภัตตาคารเช้าขนาดนั้น. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
If other people are hurt or killed as a result of her behavior, that's not likely to stop her?ถ้าคนอื่นๆถูกทำร้ายหรือถูกฆ่า... ...ด้วยผลของพฤติกรรมของเธอ มันไม่น่าจะหยุดเธอได้ใช่ไหม? Basic Instinct (1992)
-... if it wasn't for the money. -Go back.ผู้ที่ซึ่งเป็นห่วงคนที่ไม่น่าจะห่วง Hero (1992)
This can't be happening.มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะ Junior (1994)
- No, neither do I, so it can't be that.- ฉันก็ไม่ มันเลยไม่น่าจะเกิดขึ้น Junior (1994)
Can't be what?อะไรไม่น่าจะเกิดขึ้น Junior (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่น่าจะ[v. exp.] (mai nā ja ) FR: ne devrait pas
ไม่น่าจะเป็นไปได้[xp] (mai nā ja pen pai dai) EN: unlikely ; improbable   FR: improbable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
improbable[ADJ] ไม่น่าจะเป็นไปได้, See also: ยากที่จะเกิดขึ้น, Syn. impossible, unlikely, Ant. possible, probable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
improbable(อิมพรอบ' อะเบิล) n. ไม่น่าจะเป็นไปได้, ไม่น่าจะเกิดขึ้น., See also: improbably adv. improbableness n., Syn. rare, unlikely
unlikely(อันไลคฺ'ลี) adj.,adv. ไม่น่าเป็นไปได้,ไม่น่าจะเกิดขึ้น,เชื่อไม่ได้,ไม่แน่., See also: unlikelihood,unlikeliness n., Syn. doubtful,improbable,questionable

English-Thai: Nontri Dictionary
unlikely(adv) ไม่น่าจะเป็นไปได้,ไม่แน่,เชื่อไม่ได้

German-Thai: Longdo Dictionary
Lieferung(n) |die, pl. Lieferungen| การขนส่งข้าวของสินค้า เช่น Die Lieferung der Ware dürfte nicht spät sein. การส่งของคาดว่าไม่น่าจะล่าช้า, See also: liefern

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top