ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่ถาวร

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ถาวร-, *ไม่ถาวร*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เผนธรรมไม่ถาวร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fame is a fickle friend, Harry. Celebrity is as celebrity does.ชื่อเสียงมันไม่ถาวรหรอกนะ แฮร์รี่ ความมีชื่อเสียงเกิดจากการกระทำ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Look, this isn't permanent, Johnny.ฟังนะ, นี่มันไม่ถาวร, จอห์นนี่. Fantastic Four (2005)
Yeah, but right now you're a temp.ถูกต้อง,แต่ตอนนี้คุณได้ไม่ถาวรPilot (2009)
LIKE THIS?/อืมม ไม่ถาวรหรอก Valley Girls (2009)
But it's not permanent.แต่มันไม่ถาวรนะ Appointment in Samarra (2010)
(GRAN IN MARNIE'S MIND) It isn't going to last.มันไม่ถาวรหรอก Me and the Devil (2011)
Uh, it will not last.อืมม มันไม่ถาวร Me and the Devil (2011)
If those rings have a shelf life, he's not protected.ถ้าแหวนทั้งสองวงนั้นมีช่วงเวลาที่ไม่ถาวร ชีวิตของเขาก็จะไม่ปลอดภัย Our Town (2012)
We're searching for recent nonresidential real estate transactions made by Yureyovich.เรากำลังหารายการอสังหาริมทรัพย์สำหรับ ผู้อาศัยไม่ถาวรในปัจจุบัน ที่ทำโดยยูเรโยวิช Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ถาวร[adj.] (mai thāwøn) EN: temporary ; ephemeral ; impermanent   FR: temporaire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deciduous(ดิซิด'ดิวอัส) adj. ซึ่งเปลี่ยนใบ,ซึ่งสลัดหรือเปลี่ยนคราบฟัน เขา ใบ,ไม่ถาวร,ชั่วคราว, See also: deciduousness n. ดูdeciduous
ephemeral(อิเฟม'เมอเริล) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร,มีอายุสั้น. -n. สิ่งมีชีวิตที่มีอายุสั้น (เช่นแมลง), See also: ephemerality,ephemeralness n.
fugitive(ฟิว'จิทิฟว) n. ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบหนี. adj. หลบหนี,ลี้ภัย,ชั่วคราว,เปลี่ยนแปลง,ร่อนเร่,ไม่ถาวร., See also: fugitively adv. fugitiveness n., Syn. fleetiing,runaway
impermanent(อิมเพอ' มะเนินทฺ) adj. ไม่ถาวร, ชั่วคราว., See also: impermanance, impermanency n. impermanently adv., Syn. transitory
soap bubblen. ฟองสบู่,สิ่งที่ไม่ปฎิเสธ,สิ่งที่ไม่ถาวร
temporality(เทมพะแรล'ลิที) n. ลักษณะชั่วคราว,ลักษณะที่ไม่ถาวร,ทรัพย์สมบัติทางโลก
temporary(เทม'พะเรอรี่) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร. n. คนที่ทำงานที่ไม่ถาวร., See also: temporarily adv. temporariness n., Syn. transient,brief,short-lived
transience(แทรน'เชินซฺ,-เ?ินซฺ) n. ภาวะชั่ว-คราว,สภาพที่ไม่ถาวร,ลักษณะที่ไม่ยั่งยืน., Syn. transiency
transient(แทรน'เชินทฺ) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร,ชั่วคราว n. สิ่งที่อยู่ชั่วคราว,สภาพชั่วคราว,นอกฤดูกาล., See also: transiently adv. transientness n., Syn. brief,temporary,vagrant
transitory(แทรน'ซิทอรี) adj. ไม่ถาวร,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว., See also: transitorily adv. transitoriness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ephemeral(adj) ไม่จีรัง,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ไม่ถาวร
fugitive(adj) หลบหนี,ลี้ภัย,หนี,ร่อนเร่,ไม่ถาวร,ชั่วคราว
temporarily(adv) เพียงชั่วคราว,อย่างไม่ถาวร
temporary(adj) ชั่วคราว,ชั่วขณะ,ไม่ถาวร,เฉพาะกาล
transitory(adj) ชั่วครู่,ชั่วคราว,ชั่วแล่น,ไม่ถาวร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top