ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่ถนัด

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ถนัด-, *ไม่ถนัด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He has many excellent qualities, but thinking is not one of them.เขามีความสามารถดีๆหลายอย่างๆ แต่เขาไม่ถนัด เรื่องใช้ความคิด Return to Oz (1985)
I'm not good at that stuff.ฉันไม่ถนัดเรื่องแบบนั้น แต่ฉันคิดว่า... Cool Runnings (1993)
What are you coming over here for? I can't cook with a dog near me.แกมาตรงนี้ทำไม เกะกะฉันทำกับข้าวไม่ถนัด As Good as It Gets (1997)
I can't get the angle with this cast.ใส่เฝือกแล้วขยับข้อมือไม่ถนัด As Good as It Gets (1997)
- I can't focus!-ฉันเลงไม่ถนัดResident Evil (2002)
Yes, perhaps I'm not the best judge.ผมไม่ถนัดงานวิจารณ์ Around the World in 80 Days (2004)
His shooting's not really up to his tennis, poor thing.-อย่าไปแหย่เขาน่า เขาไม่ถนัดยิงปืน เหมือนการเล่นเนนิสหรอก Match Point (2005)
Just get busy.ตอนนี้ทำอะไรไม่ถนัด Apocalypto (2006)
I Don't Think I Heard You Right.-ฉันว่าฉันได้ิยินไม่ถนัด Something's Coming (2007)
Well, as you can see from everything that happened with Bryce I'm not so good at relationships.ฉันไม่ถนัดเรื่องการมีสัมพันธ์กับใคร ก็อย่างที่เห็น ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับไบรซ์ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Demons are not my field. I do not like it at all.ฉันไม่ถนัดเรื่องปีศาจ ฉันไม่ชอบเรื่องนี้ Paranormal Activity (2007)
The Pinkerton's hurt, Potter's no good, that railroad man's dead weight, and that other bastard--พวก พิงเกอร์ตัน ก็บาดเจ็บ พอตเตอร์ ก็ไม่ถนัด คนรถไฟนั่นก็ตัวถ่วง แล้วไอ้สารเลวพวกนั้น 3:10 to Yuma (2007)

German-Thai: Longdo Dictionary
unterbelichtet(adj slang) ไม่ถนัด หรือ ไม่เก่ง ตัวอย่างการใช้คำ In Mathe bin ich unterbelichtet. = ผมไม่ถนัดวิชาเลข

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top