Search result for

ไม่ติด

(33 entries)
(0.2274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ติด-, *ไม่ติด*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
achromaticไม่ติดสี, -ย้อมไม่ติด, ไม่มีสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
noninfectiousไม่ติดเชื้อ, ไม่แพร่เชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which light is out, kid?นี่ ไฟอันไหนที่ว่าไม่ติดน่ะ Scandal Makers (2008)
This phone is turned off right now. How is it that her phone is off all day?ขณะนี้ไม่สามารถติดต่อได้ ทำไมโทรไม่ติดทั้งวันเลยนะ? Beethoven Virus (2008)
Why aren't we all sick?ทำไมเราไม่ติดเชื้อล่ะ Day of the Dead (2008)
You're not even close!แก.. เทียบไม่ติดหรอก! Episode #1.7 (2008)
So can we make a deal right now that we're even, and just wipe the slate clean and no guilt and no responsibility?ดังนั้น ถ้าเราผ่านงานนี้ไปได้ ไม่ติดหนี้ใครอีก และสะสางให้เกลี้ยง พ้นผิด และไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอีก Breaking and Entering (2008)
Because that's just gonna be embarrassing for all of us.เพราะนั่นจะทำให้เรามองหน้ากันไม่ติด Body of Lies (2008)
I've been trying. I can't get through. Jack, go into my room.ฉันลองแล้ว แต่โทรฯไม่ติด แจ๊ค ไปที่ห้องฉัน 24: Redemption (2008)
Yeah? I see you don't have a visitor's badge. That's why I ask.ผมเห็นคุณไม่ติดบัตรผู้มาเยือน ผมก็เลยถามดูน่ะ Pineapple Express (2008)
Why was he the only one not infected?ทำไมเขาถึงเป็นคนเดียวที่ไม่ติดเชื่อโรคด้วยละ Death Note: L Change the World (2008)
I met a boy who doesn't seem to be affected by the virus.ผมเจอเด็กคนหนึ่ง ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ติดเชื้อไวรัส Death Note: L Change the World (2008)
- How do you stay in contact with others?- คุณติดต่อคนอื่นยังไงครับ - ฉันไม่ติดต่อใคร The Happening (2008)
- Mr. Nottingham, sir?ทีวีมันเปิดไม่ติดน่ะ Bedtime Stories (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ติดสินบน[adj.] (mai tit sinbon) EN: incorruptible ; unbribable   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broken[ADJ] ไม่ติดต่อ, Syn. discontinuous, Ant. continuous
cash aside[PHRV] เลิกติดต่อกับ, See also: ไม่ติดต่อ, Syn. cast away, cast off, fling aside, throw aside, toss aside

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
acromatin(แอคโคร' มาทิน) n. l่วนของนิวเคลียสของเซลล์ที่ไม่ติดสีย้อมได้ง่าย
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
asternal(เอสะเทอ'นัล) adj. ไม่ติดกับกระดูกสันอก, ไม่ไปทางกระดูกสันอก (not with the sternum)
autoinfection(ออโทอินเฟค'เชิน) n. การใส่เชื้อโรคจากส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีกส่วนที่ยังไม่ติดเชื้อ. -autonoculability n.
blackboxกล่องไม่ติดไฟของเครื่องบิน/ใช้บันทึกการปฏิบัติการบินตลอดเวลา, Syn. flight recorder
green(กรีน) adj. สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ประกอบด้วยผัก,ยังไม่สุก,ยังไม่โตเต็มที่,อ่อนหัด,ไร้ประสบการณ์,ใหม่,สด,เร็ว ๆ นี้,ขีด,ซึ่งถูกฆ่าใหม่ ๆ ,ไม่ติดไฟ. n. สีเขียว,วัตถุสีเขียว,ทุ่งหญ้าสีเขียว,ใบไม้สด ๆ ,กิ่งไม้และใบไม้ที่ใช้เป็นอาหาร., Syn. li
metastasis(มะแทส'ทะซิส) n. การย้ายของโรคหรือเชื้อหรือเซลล์จากส่วนหนึ่งหรืออวัยวะหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งหรืออวัยวะหนึ่งที่ไม่ติดต่อกันโดยตรง., See also: metastatic adj. pl. metastases
misfire(มิสไฟ'เออะ) vi.,n. (การ) ไม่ติดไฟ, (เครื่อง) ไม่ติด,ไม่เกิดผล,ไม่ระเบิด, Syn. miscarry,fail

English-Thai: Nontri Dictionary
boycott(vt) คว่ำบาตร,ไม่ติดต่อด้วย,ห้ามติดต่อ
desultory(adj) ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่ติดต่อกัน,ข้ามๆไป
incoherence(n) ความไม่ติดต่อกัน,ความไม่เกาะกัน,ความร่วน
incoherent(adj) ไม่ติดต่อกัน,ไม่ต่อเนื่องกัน,ไม่เกาะกัน,ซึ่งร่วนซุย
incombustible(adj) ไม่ไหม้ไฟ,ไม่ติดไฟ,ไม่เผาไหม้

German-Thai: Longdo Dictionary
sich bei jmdm. meldenติดต่อ เช่น Er hat sich bei mir noch nie gemeldet seit er umgezogen ist. เขาไม่ติดต่อผมเลย ตั้งแต่เขาย้ายบ้านไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top