ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่จบไม่สิ้น

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่จบไม่สิ้น-, *ไม่จบไม่สิ้น*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like, never-ending for you.เหมือนกินไม่จบไม่สิ้น Juno (2007)
In the best of worlds, all I could bring her was unending grief and the need for constant reassurance that I wouldn't lose my mind.ในโลกนี้ ทุกสิ่งที่ผมนำมาให้เธอได้ ก็คือความเศร้าใจไม่จบไม่สิ้น แถมยังต้องทำให้แน่ใจให้ได้ว่า ผมจะไม่กลายเป็นคนบ้า Numb (2007)
A popular ada disappears. the manhunt would be endless.อัยการคนดัง หายตัวไป การไล่ล่าต้องไม่จบไม่สิ้นแน่ Go Your Own Way (2008)
Ah,this fuckin' paperwork's gonna take forever.เขียนรายงานกันไม่จบไม่สิ้นแน่ Finding Freebo (2008)
- Yeah, it's just the never-ending story.ก็ใช่ แบบไม่จบไม่สิ้นน่ะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
There will be no divorce, and if he tries to file for one, there will be delays, motions and appeals.จะไม่มีการหย่าใดๆทั้งสิ้น แล้วถ้าเขายังขืนดึงดัน ฉันก็จะทำให้มันยืดเยื้อ เรื้อรัง ไม่จบไม่สิ้น You Gotta Get a Gimmick (2010)
How was it?ไม่จบไม่สิ้น แต่พอแล้วแหละ Olivia (2010)
It's just that we've been too busy stuffing ourselves at the trough to notice.ไม่จบไม่สิ้นสักที พวกเราเลยต้องมาติดอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ The Divide (2011)
It just never seems to end for that family.ดูไม่จบไม่สิ้น สำหรับครอบครัวนั้นเลย Birds of a Feather (2012)
I will end up doing him like a crossword, and I will regret it.ฉันคงถ่อกลับไปหาเขาไม่จบไม่สิ้น แล้วฉันก็จะเสียใจ Origins of Vampire Mythology (2012)
It never ends, does it? The maintenance.ไม่จบไม่สิ้นใช่ไหม ที่ต้องดูแลรักษาเรือเนี่ย Swim Deep (2012)
[Exhales heavily] This isn't over, Finch.ไม่จบไม่สิ้นซะที ฟินช์ No Good Deed (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top