ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไฟฟ้ากระแส

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไฟฟ้ากระแส-, *ไฟฟ้ากระแส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟฟ้ากระแส[N] electric current, See also: electricity, electrodynamics, Thai definition: ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนปรากฏเป็นอิสระอยู่บนวัตถุ และเคลื่อนที่เป็นกระแส
ไฟฟ้ากระแสตรง[N] direct current, See also: DC, Syn. ไฟกระแสตรง, Example: เขาทดลองปล่อยไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในขดลวดของอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า, Thai definition: กระแสไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ตามแนวทิศเดียวกันอยู่ตลอดเวลา
ไฟฟ้ากระแสสลับ[N] alternating current, See also: AC, Syn. ไฟกระแสสลับ, Example: สนามแม่เหล็กที่กำเนิดจากไฟฟ้ากระแสสลับ อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้, Thai definition: กระแสไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่โดยสลับแนวทิศอยู่ตลอดเวลา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไฟฟ้ากระแสน. ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนปรากฏเป็นอิสระอยู่บนวัตถุ และเคลื่อนที่เป็นกระแส.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alternating Currentไฟฟ้ากระแสสลับ, กระแสไฟฟ้าสลับ [การแพทย์]
Direct Currentไฟฟ้ากระแสตรง [การแพทย์]
Electrodynamicsไฟฟ้ากระแส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here, there's a nice even flow.ที่นี่ มีไฟฟ้ากระแสตรง Taken (2008)
One, two, three-- Defib?1 2 3 4 กระแสไฟฟ้ากระแสวิ่งเข้าหัวใจไหม I See You (2010)
Edison invented direct current, but it was Nikola Tesla who invented alternating current.เอดิสันสร้างไฟฟ้ากระแสตรง แต่นิโคลา เทสลา สร้างกระแสสลับขึ้นมา The Space Between Us (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟฟ้ากระแส[n. exp.] (faifā krasaē) EN: electric current   FR: courant électrique [m]
ไฟฟ้ากระแสตรง[n. exp.] (faifā krasaē trong) EN: direct current ; D.C.   
ไฟฟ้ากระแสสลับ[n. exp.] (faifā krasaē salap) EN: alternating current ; A.C.   FR: courant alternatif [m]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
交流[こうりゅう, kouryuu] (n) ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC), See also: A. 直流,
直流[ちょくりゅう, chokuryuu] (n) ไฟฟ้ากระแสตรง (DC), See also: A. 交流,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top