ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไทรทอง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไทรทอง-, *ไทรทอง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ไทรทอง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ไทรทอง*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไทรทอง[N] banyan, See also: kind of banyan tree

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไทรทองดู กร่าง .
กร่าง ๒(กฺร่าง) น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Ficus altissima Blume ในวงศ์ Moraceae เปลือกเรียบสีเทา ใบกว้างหนารูปไข่ ปลายมน ไม่มีขน ผลกลม เมื่อสุกสีส้มออกแดง, ลุง ฮ่างหลวง หรือ ไทรทอง ก็เรียก.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top