ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ได้เปรียบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ได้เปรียบ-, *ได้เปรียบ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
การได้เปรียบหากไม่ปฎิบัติตามจะตัดสิทธิ์นักกีฬา รวมทั้งผลการแข่งขันของทีมนั้น ๆ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้เปรียบ(v) have advantage over, See also: gain an advantage, get/gain/have the upperhand, Syn. เหนือกว่า, เป็นต่อ, ดีกว่า, เหนือชั้นกว่า, Example: นักวิ่งหมายเลขหนึ่งได้เปรียบคู่แข่งคนอื่นเพราะช่วงขาที่ยาวกว่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้เปรียบก. มีสภาพเหนือกว่า.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are in a position of advantage.ขณะที่เรากำลังได้เปรียบ Gandhi (1982)
I have installed programs into specific ghosts in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.ผมจะติดตั้งโปรแกรมลงในจิตตามชนิดของแต่ละจิต ตั้งแต่เล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อหาข้อได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์ ในองค์กรต่างๆและในผู้ที่มีลักษณะเฉพาะ Ghost in the Shell (1995)
It is an advantage.นี่คือจุดที่เราได้เปรียบ The Man in the Iron Mask (1998)
The strongest point is that Alice didn't sign a confession.จุดได้เปรียบของเราตอนนี้คือการที่ อลิซไม่ได้เซ็นใบรับสารภาพ Brokedown Palace (1999)
Top golfers always tried to get a leg up on the competition... by havin' the men they trusted most sneak onto the course at night... and do their own measurements.ยอดนักกอล์ฟมักหาทางได้เปรียบคู่แข่ง... ...โดยให้แคดดี้แอบเข้าไปในสนามยามค่ำ... ...และวัดระยะด้วยตนเอง The Legend of Bagger Vance (2000)
And you would lose your advantage in battle.เเละท่านจะสูญเสีย ความได้เปรียบในการทําศึก The Scorpion King (2002)
I'm not comparing them.ฉันไม่ได้เปรียบเทียบค่ะ Mona Lisa Smile (2003)
To get the edge, you have wisely decided to invite the boss and his wife to a 7:00 dinner.เพื่อชิงความได้เปรียบ เธอจึงเชิญเจ้านาย กับภรรยาเขามาดินเนอร์ ที่บ้านตอน 1 ทุ่ม Mona Lisa Smile (2003)
Incorporating would give you the big advantage of what you want right now limited liability.การจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดจะทำให้คุณได้เปรียบมาก คุณจะได้สิ่งที่อยากได้ นั่นคือ ความรับผิดจำกัด The Corporation (2003)
That's their competitive advantage to be there.มันเป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขันที่จะออกมา ผมรับฟังความวิตกของพวกคุณ (เซอร์ มาร์ค มูดี-สจวต อดีตประธานบรรษัทรอยัลดัทช์เชลล์) The Corporation (2003)
You know, most people say the odds are against me.คุณรู้มั้ย คนส่วนใหญ่บอกว่า ผมไม่ควรได้เปรียบอะไรเลย The Woodsman (2004)
What odds?ได้เปรียบเรื่องอะไร The Woodsman (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้เปรียบ[dāiprīep] (v) EN: have advantage over ; gain an advantage ; get the upperhand ; gain the upperhand ; have the upperhand ; outmatch  FR: avoir l'avantage ; prévaloir
ได้เปรียบ[dāiprīep] (adj) EN: positive  FR: positif

English-Thai: Longdo Dictionary
better off(adj) อยู่ในสภาพที่ดีกว่าหรือได้เปรียบหลังจากที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น The short answer to the question of whether the Iraqis are better off is that it's too early to declare.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bat(vt) ได้เปรียบจากการตีลูก
cash in(phrv) ได้เปรียบ, See also: ได้ประโยชน์จาก, ได้กำไรจาก
expedient(adj) ที่ให้ผลประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, ได้ประโยชน์, Syn. advantageous, helpful, useful
gain by(phrv) ได้ประโยชน์จาก, See also: ได้เปรียบจาก, Syn. lose by
gain from(phrv) ได้ประโยชน์จาก, See also: ได้เปรียบจาก, Syn. lose by
go for(phrv) ได้เปรียบ
get the edge on(idm) ได้เปรียบบางคน, See also: เหนือกว่าคนบางคน
in favour of(idm) ได้เปรียบ (เช่น ในการแข่งขัน), See also: เป็นต่อ
in someone's favour(idm) ได้เปรียบ (เช่น ในการแข่งขัน), See also: เป็นต่อ
odds-on(adj) เป็นต่อ, See also: ได้เปรียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n., vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help, Ant. hindrance, handicap
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง, อิทธิพล, อำนาจ, บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง, มีอำนาจ, ฐานะได้เปรียบ, ก้าวหน้า, มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง, อิทธิพล, อำนาจ, บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง, มีอำนาจ, ฐานะได้เปรียบ, ก้าวหน้า, มีอิทธิพลเหนือ
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์, ได้ผล, มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ, มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า, ข้อได้เปรียบ, ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม, สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม, หญิงงาม, คนงาม, ข้อขำ, การตกแต่งให้สวยงาม, ข้อได้เปรียบ, คนเด่น, สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm, Ant. eyesore
behoof(บิฮูฟ') n. ข้อได้เปรียบ, ผลประโยชน์, Syn. advantage -pl. -hooves
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3, ตัวเลข100ของโรมัน, สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
coign of vantagen. ตำแหน่งที่ได้เปรียบ
deadwood(เดด'วูด) n. สิ่งที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้, คนจู้จี้, ความได้เปรียบกว่า
edge(เอดจฺ) n. ขอบ, ริม, ข้าง, เขตแดน, สัน, ด้านคมของใบมีด, ความคม, เหลี่ยม, เนินเขา, หน้าผา, ข้อได้เปรียบ, ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม, ใส่ขอบให้, เคลื่อนไปทางข้าง, ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด, เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
advantage(n) ผลประโยชน์, คุณ, ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์, ได้เปรียบ
avail(n) ประโยชน์, ผลกำไร, คุณค่า, ข้อได้เปรียบ
behoof(n) ผลประโยชน์, ข้อได้เปรียบ
boot(n) รองเท้าบูท, ข้อได้เปรียบ, ผลประโยชน์
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ, เป็นเบี้ยล่าง, ไม่ได้เปรียบ
expediency(n) ความเหมาะสม, ความสะดวก, ความได้เปรียบ, ความง่าย
expedient(adj) เหมาะสม, สะดวก, ง่าย, ได้เปรียบ, เป็นประโยชน์
forereach(vt) ได้เปรียบ, คืบหน้า, ก้าวหน้า, เดินหน้า
gain(vt) ได้มา, ได้กำไร, ได้เปรียบ, มีชัย

German-Thai: Longdo Dictionary
Mehrerlös(n) |der, pl. Mehrerlöse| กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ, See also: Gewinn A. Verlust, Syn. Profit
Vorteil(n) |der, pl. Vorteile| ข้อดี, ประโยชน์, ข้อได้เปรียบ, See also: A. Nachteil
Blickwinkel(n) |der, pl. Blickwinkel| มุมมอง, ฐานะที่ได้เปรียบกว่า, จุดที่มองได้กว้างขวางมากกว่า เช่น Immer wechselnde Ausstellungen zu den Themen 'Augen' und 'Sehen' lassen das Geschäft immer wieder aus einem anderen BLICKWINKEL erscheinen.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top