ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ได้รับปริญญา

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ได้รับปริญญา-, *ได้รับปริญญา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got my Masters in Divinity then left the seminary to do secular humanitarian work coordinating Third World churches.ฉันได้รับปริญญาโท ของฉันในพระเจ้า จากนั้นก็ออกธรรมะในการ ทำงานด้านมนุษยธรรมฆราวาส ประสานงานคริสตจักร โลกที่สาม Contact (1997)
Coming from his hometown in Tochigi to the Capital with just his Boston bag received his degree from Tokyo university shaking off various professional temptations single-mindedly pushed forward to a teaching career everybody will speak good of meมาจากบ้านเกิดของเขาในเมืองโตชิกิ ไปเมืองกลวงด้วกระเป๋าบอสตัน ได้รับปริญญาของเขาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว สลัดความเย้ายวนวิชาชีพต่างๆ GTO (1999)
Mr. Jones was earning a degree in engineering from Georgia Tech, a degree in English Literature from Harvard, and a law degree from Emory University here in Georgia, all with distinction....เขาได้รับปริญญาวิศวกรรม... ...จากจอร์เจียเท็ค ปริญญาอังกฤษจากฮาร์วาร์ด... ...และปริญญากฎหมาย... The Legend of Bagger Vance (2000)
Why leave with only one semester left?นี่.. เหลืออีกแค่เทอมเดียว จะได้รับปริญญาแล้ว คิดดูให้ดีสิ Il Mare (2000)
After graduating from Meriwether Lewis High School he continued his education at the University of Texas where he received a degree in aerospace engineering.หลังจบการศึกษา จากโรงมัธยมมาริเว็ทเธอร์ ลูอิส... ...เขาก็ไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยของเท็กซัส... ...ที่ซึ่งเขาได้รับปริญญาทางด้าน วิศวกรรมการบินและอวกาศ The Astronaut Farmer (2006)
Besides, she's got, like, eight diplomas, you might learn something.อีกอย่าง เธอได้รับปริญญา 8 ใบ คุณอาจได้เรียนรู้อะไรบ้าง Hollow Man II (2006)
I nearly have a degree in business from the El Segundo School of Finance.ฉันใกล้จะได้รับปริญญาด้านธุรกิจจากโรงเรียน เอล เซกันโด แผนกการเงิน แล้วไง Chuck Versus the Beefcake (2009)
Turns out the golden child never got his degree.และปรากฏว่านร.ดีเด่นคนนี้ ไม่เคยได้รับปริญญาอะไรเลย We All Deserve to Die (2010)
I have a bachelor of fine arts from the University of Texas with a minor in computer science.ฉันได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เรียนวิชาโทด้าน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ The Boy with the Answer (2010)
- never got his degree.ไม่เคยได้รับปริญญา / ผมลาออกจากรร. A Little Night Music (2010)
And if you take my property out of my office...แต่ฉันได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของกรมตำรวจลิม่า A Very Glee Christmas (2010)
Your mother and I were both getting our Degrees.แม่ของลูกกับพ่อได้รับปริญญา CTRL:A (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graduate with[PHRV] ได้รับปริญญาพร้อมกับหรือด้วย (เกียรตินิยม, คะแนน, รางวัล)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด,ผู้ได้รับปริญญาตรี,อัศวินหนุ่ม,สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster
commence(คะเมนซฺ') ฐcommenced,commencing,commences} vi.,vt. เริ่ม,ริเริ่ม,เริ่มต้น,ได้รับปริญญา, See also: commenceable adj. ดูcommence commencer n. ดูcommence, Syn. begin -Conf. start,begin
graduation(แกรดจุเอ'เชิน) n. การสำเร็จเป็นบัณฑิต,การได้รับปริญญา, Syn. grading,gradation
inception(อินเซพ' เชิน) n. การเริ่ม, การเริ่มแรก, การได้รับปริญญา (โดยเฉพาะปริญญาโทหรือเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์) , พิธีมอบปริญญา
licentiate(ไลเซน'ชิเอท) n. ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในสาขาใดสาขาหนึ่ง,ผู้ได้รับปริญญาโทจากบางมหาวิทยาลัยในยุโรป., See also: licentiateship n. ดูlicentiate licentiation n. ดูlicentiate
postgraduate(โพสทฺแกรจ'จุเอท) adj. หลังได้รับปริญญาแล้ว. n. นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

English-Thai: Nontri Dictionary
bachelor(n) ชายโสด,ปริญญาตรี,ผู้ได้รับปริญญาตรี
graduate(n) ผู้ได้รับปริญญา,ผู้สำเร็จการศึกษา,บัณฑิต
graduate(vi) ได้รับปริญญา,สำเร็จการศึกษา
graduation(n) การได้รับปริญญา,การสำเร็จการศึกษา,พิธีมอบปริญญา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top