ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ได้รับการสดุดี

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ได้รับการสดุดี-, *ได้รับการสดุดี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Although Japan has lost... one day... our people will praise your dedication.ถึงแม้ญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้... วันหนึ่ง... พวกเราจะได้รับการสดุดี ในวีรกรรม Letters from Iwo Jima (2006)
He was a hero on 9/11. That's why he's being honored.เขาเป็นฮีโร่ 9/11 เขาถึงได้รับการสดุดีไง Magnificent Light (2012)
Looked up to Mr. Jason Ryder, who we honor here tonight.นับถือในตัวคุณเจสัน ไรเดอร์เป็น คนที่ได้รับการสดุดีในวันนี้ Magnificent Light (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be mentioned in dispatches[IDM] ได้รับการยกย่อง, See also: ได้รับการสดุดี
cite for[PHRV] ได้รับคำชมเชย (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ได้รับการสดุดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top