Search result for

ได้กำไร

(33 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ได้กำไร-, *ได้กำไร*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope to make a good sale on this trip so I can buy you new equipmentsออกเดินทางเที่ยวนี้ หากข้าค้าขายได้กำไรดี ข้าอาจมีเงินซื้อเครื่องเขียนดีๆให้เจ้า Portrait of a Beauty (2008)
For too long we've scraped out profits from pills and injections.นานมาแล้วที่เราได้กำไรอันน้อยนิด จากโครงการต่างๆ Superhero Movie (2008)
I need at least double!คุณได้กำไรเห็นๆ Gomorrah (2008)
There he is!เป็นสถาณที่ที่ทำเรื่องผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย ได้กำไรดีที่สุดในโลก Gomorrah (2008)
Now, what firms like Comintex thrive on is an endemic lack of public understanding.ที่นี่ บริษัทอย่างคอมินเท็ก ที่ได้กำไรอย่างทุจริจและปกปิดสาธาณชน Confessions of a Shopaholic (2009)
Because if I'm right and tolken was involved, then someone in my department may be trying to stonewall my investigation.เมียของชายคนนึงถูกฆ่า เพื่อปกป้องการลงทุนของคุณ แล้วบริษัทที่คุณค้าขายด้วยก็วางยาคนเป็นพัน\ เพื่อให้คุณได้กำไร Trust Me (2009)
To screw a government that was giving you benefits that would only pay for a county facility overlooking the Belt Parkway, and to sell it so that you and she could disappear and be hidden forever.เพือที่จะ.. ทำลาย รัฐบาล มันจะได้กำไรที่จะจ่ายให้ Cowboys and Indians (2009)
For a tidy little profit. Let him have the fun.ได้กำไรมานิดนึง เด็กนั่นคงสนุก Hairography (2009)
My friend Eduardo made $300,000 betting oil futures one summer and Eduardo won't come close to getting in.ตอนซัมเมอร์ เอดูอาร์โอ เพื่อนผมได้กำไร จากการลงทุนในน้ำมันมาสามแสนเหรียญ แต่ยังไม่ใกล้เคียงว่าจะได้เข้าชมรมเลย The Social Network (2010)
Aye. Aye, Father, I earn.ใช่ ใช่ หลวงพ่อ ลูกได้กำไร Home (2010)
I didn't turn a profit last quarter by taking product off the shelves willy-nilly.ฉันไม่ได้กำไรในไตรมาสก่อน The Pants Alternative (2010)
We went 1300/0 over the $4 mil profit goal.ได้กำไรเกินเป้า 30 เปอร์เซนต์ ของ 4 ล้านเหรียญที่ตั้งไว้ Ghost (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้กำไร[v. exp.] (dāi kamrai) EN: profit   FR: faire du profit
ได้กำไรงาม[v. exp.] (dāi kamrai ngām) EN: be quite profitable   
ได้กำไรจาก[v. exp.] (dāi kamrai jāk) EN: derive profit from   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earn[VT] ได้กำไร
realise[VT] ได้กำไร, See also: ขายได้กำไร, มีรายได้
realize[VT] ได้กำไร, See also: ขายได้กำไร, มีรายได้
sack up[PHRV] ได้กำไร, See also: ได้ผลประโยชน์
sit pretty[PHRV] ได้เปรียบ, See also: ได้กำไร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful)
earn(เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา, See also: earner n.
gross(โกรส) adj. โดยไม่มีการลด,ไม่เหมาะสม,หยาบ,หยาบคาย,ใหญ่,จำนวนมาก ๆ ,ทั้งหมด,เหมา,อ้วนมาก,หนา,แน่น,หนัก. n. 12 โหล,หนึ่งกุรุส,จำนวนมาก,จำนวนส่วนใหญ่,รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หัก,ร่างกาย. vt. ได้กำไรทั้งหมด
realise(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.
realize(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.
sock(ซอค) n. ถุงเท้าสั้น,รองเท้าของผู้เล่น ละครสมัยกรีกและโรมันโบราณ,หัสละคร vt. สวมถุงเท้า,ฝากเงิน,ได้กำไร,ต' (ต่อย,ทุบ,ขว้าง,โยน) อย่างแรง n.. การต' (ต่อย,ทุบ,ขว้าง,โยน) อย่างแรง,กำลัง
unfruitful(อันฟรุท'ฟูล) adj. ไม่ได้ผล,ไม่ได้กำไร,ไม่มีบุตร,ไม่ได้ผล
unprofitable(อันพรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ไม่ได้กำไร,ไม่ได้ประโยชน

English-Thai: Nontri Dictionary
benefit(vi) ได้รับผลดี,ได้รับประโยชน์,ได้กำไร
earn(vt) ได้รับ,หาเลี้ยงชีพ,หาได้,ได้กำไร
gain(vt) ได้มา,ได้กำไร,ได้เปรียบ,มีชัย
profiteer(n) ผู้ค้ากำไร,ผู้ได้กำไร,ผู้ถือโอกาส

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top