Search result for

ไซ้

(26 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไซ้-, *ไซ้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไซ้[V] preen, Example: นกตัวหนึ่งผละออกมาจากการต่อสู้ บินขึ้นไปไซ้ขนอยู่บนสายไฟ, Thai definition: กิริยาที่นกหรือเป็ดเอาปากย้ำๆ ขนหรือหาอาหาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไซ้ก. กิริยาที่นกหรือเป็ดเอาปากยํ้า ๆ ขนหรือหาอาหาร, ซุกซอนไปเรื่อย ๆ เช่น เด็กไซ้อกแม่หานมกิน.
ไซ้ดู ไซร้.
ไซ้ท้องก. ทำให้รู้สึกปวดจี๊ด ๆ หลายที่ในท้อง เช่น ยาดำไซ้ท้อง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I broke the slender neck you were so fond of kissing.ฉันหักคอขาวๆของหล่อน.. ที่แกชอบไซ้ไปเสียแล้ว.. The Breath (2009)
Understood. I'm offering to help you with your interrogation skills.ผมยินดีจะช่วยคุณเรื่องทักษะการซักไซ้ Chuck Versus the Beefcake (2009)
I'm gonna guess there's not too many men in her life who have strapped her to a table and pumped her full of a massive amount of psychedelics.ผมเดาว่ามีผู้ชายไม่มากนัก ในชีวิตเธอ คนที่รัดเธอติดกับโต๊ะ แล้วซักไซ้ไล่เีลียงเธอขณะมี อาการประสาทหลอนสุดขีด Momentum Deferred (2009)
What difference does it make when every second you spend questioning me, these bastards are getting further away?หนึ่ง หรือว่าสองนาทีกันแน่? มันจะแตกต่างกันขนาดไหนกันเชียว คุณจะเสียเวลาซักไซ้ฉันทำไม Bad Blood (2010)
Can't you at least... interrogate her?อย่างน้อยก็ช่วยซักไซ้ไล่เรียง We All Deserve to Die (2010)
And I'll dance on your boobies, and I'll jump up and down on your butt.ผมจะซุกไซ้หน้าอกคุณ โยกขึ้นลงที่ก้นคุณ Horrible Bosses (2011)
Maybe I should have been dancing on her boobs, huh?เออโทษที ฉันน่าจะซุกไซ้หน้าอกหล่อนสินะ Horrible Bosses (2011)
I'll dance on your boobies, and jump up and down on your butt.ผมจะซุกไซ้หน้าอกคุณ โยกขึ้นลงที่ก้นคุณ Horrible Bosses (2011)
Is that why you were subtly interrogating me?นั่นคือเหตุผลที่เธอแอบซักไซ้ถาม เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของฉันใช่มั้ย? Asian Population Studies (2011)
Oh, okay, if you say so. - Okay. - Okay, good-bye.โอเคค่ะ ว่าไงก็ว่ากัน คุณไปซักไซ้หล่อนทำไม? Competitive Wine Tasting (2011)
No matter how much I ask they won't say the location of Lady Kỳ Lanไม่ว่าข้าจะซักไซ้ไล่เรียงอย่างไร พวกมันก็ไม่ยอมบอกเรื่องของฉิหลาน The Lost Bladesman (2011)
I haven't had a drink in five days, so stop judging and start pouring.ผมไม่ได้ดื่มมา 5 วันแล้ว เลิกซักไซ้ แล้วก็รินมา Shut Up and Eat Your Bologna (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไซ้[v.] (sai) EN: search for (food) with the bill or snout ; rake   FR: chercher de la nourriture avec le bec ou le groin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catechize(แคท'ทะไคซ) vt. สอนแบบถามตอบ ซักไซ้ไล่เลียง, See also: catechizer n. ดูcatechize
interrogate(อินเทอ'ระเกท) vt.,vi. สอบถาม,ซักถาม,ซักไซ้., See also: interrogatingly adv.
interrogation(อินเทอระเก'เชิน) n. การสอบถาม,การซักถาม,การซักไซ้,เครื่องหมายคำถาม., Syn. inquiry
interrogator(อินเทอระเก'เทอะ) n. ผู้สอบถาม,ผู้ซักถาม,ผู้ซักไซ้,เครื่องส่งสัญญาณวิทยุเพื่อให้ตอบทันที'
pump(พัมพฺ) n. เครื่องสูบ,เครื่องสูบลม,โรงสูบ,การสูบ,การชักขึ้นชักลง -v. สูบ,ใช้เครื่องสูบ,ชักขึ้นชักลง,สูบลม,สูบน้ำ,อัดออกซิเจนเข้าในปอด,ซักไซ้ไล่เลียง,สอบถาม,ล้วงเอาความลับ., See also: pumper n., Syn. interrogate,probe
quiz(ควิซ) vt.,n. (การ) ทดสอบ,สอบ,สอบถามอย่างใกล้ชิด,ซักไซ้,ซักถาม,เล่นตลก,หลอกลวง., See also: quizer n., Syn. examine,questioning

English-Thai: Nontri Dictionary
heckle(vt) ถามยั่ว,ซักถาม,ซักไซ้ไล่เลียง,ขัดคอ
interrogate(vt) ถาม,ซักไซ้,สอบถาม
preen(vt) ไซ้ขน,แต่งตัวอย่างพิถีพิถัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top