Search result for

ไช

(48 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไช-, *ไช*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไชก. เจาะเข้าไป เช่น หนอนไชมะม่วง ใช้สว่านไชไม้, แยงเข้าไปในช่องหรือรู เช่น เอานิ้วไชจมูก.
ไชนะน. ชื่อศาสนาหนึ่งในอินเดีย. (ส.). (ดู เชน).
ไชย, ไชย-(ไช, ไชยะ-) ว. ดีกว่า, เจริญกว่า.
ไชยเภท(ไชยะเพด) น. เด็กที่มีอายุแต่เดือนที่ ๑ ไป.
ไชเท้า, ไช้เท้าน. ผักกาดหัว. (จ.). (ดู กาด ๑).
ไชโป๊, ไช้โป๊น. ผักกาดหัวที่ดองเค็มหรือหวาน แล้วนำไปตากแห้ง.
ไชโยอ. คำที่เปล่งออกมาแสดงความดีใจหรืออำนวยพรเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
china stoneไชนาสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
china clayไชนาเคลย์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cyclopenteneไชโคลเพนทีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Repo man" is playing at the sunshine."Repo Man" มีแสดงที่ซันไชน์น่ะ The Ex-Files (2008)
Yeah. It'll Just Be My Exercise For The Day,ไช่ มันก็แค่อีกประสบการ์ณของวันนี้ The Manhattan Project (2008)
Huzzah! To George O'malley, repeater no more.ไชโย แด่จอร์จ โอมาลลี ไม่ซ้ำชั้นแล้ว Brave New World (2008)
He's got a couple of buddies in Chinatown.เขามีเพื่อนสนิทสองสามคนอยู่ในไชน่าทาวน์ Giving Back (2008)
Yeah.ไช่ Summer Kind of Wonderful (2008)
Bravo. All right.ไชโย.ถูกมั๊ย? Last Man Standing (2008)
Authorization key is Foxtrot,Oscar,Charlie,Bravo.รหัสเพื่อความปลอดภัยคือฟอกซ์ทรอธ,ออสการ์,ชาล์ลี,ไชโย. Last Man Standing (2008)
Can you recall every site where the shootings occurred? Uh, Hell's Kitchen, Murray Hill, Lower East Side, Chinatown.เอ่อ เฮลล์ คิทเช่น, เมอร์เรย์ ฮิลล์, ทางใต้ของฝั่งตะวันออก, ไชน่า ทาวน์ Mayhem (2008)
Now,i have found one such cuadrilla that was in chico at the same time as our unsub.ตอนนี้ฉันเจอควอรัสดิราสในไชโค ในเวลาเดียวกับผู้ต้องสงสัย Catching Out (2008)
- Yeah. Yay me.- ใช่ ไชโย I Had a Dream (2008)
So now we know about the chemical plant in Chinatown you represented three years ago.ตอนนี้เรารู้เรื่องสารเคมีในพืชที่ย่านไชน่าทาวน์ที่คุนนำเสนอเมื่อสามปีก่อน Page Turner (2008)
Lord, I was born a rambling man.เจ้านายของฉันเกิดเป็นคนจ้ำจี้จ้ำไช Selfless (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate   FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ไชฟ์ [n.] (chai) EN: Chive   
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์[n. prop.] (Chaiwat Sinsuwong) EN: Chaiwat Sinsuwong   FR: Chaiwat Sinsuwong
ไชโย[X] (chaiyō) EN: hurrah ; hurray ; bravo   FR: hourra ! ; bravo !

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bravo[INT] ไชโย, Syn. great, well done
hooray[INT] ไชโย (คำอุทานแสดงความยินดี), See also: ฮูเร, Syn. hurrah

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
adipose(แอค' ดิโพส) adj. ซึ่งคล้ายหรือประกอบด้วยไขมัน. -n. ไชสัตว์. -adiposeness, adiposity, adiposis n. (fatty)
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
child(ไชดฺ) n. เด็ก,ทายาท,ผลิตผล,-with child ตั้งครรภ์ มีบุตร, Syn. yougster -pl children
childe(ไชดฺ) n. หนุ่ม (สาว) ในตระกูลสูง
childing(ไชล'ดิง) adj. ตั้งครรภ์,ท้อง
childish(ไชลฺ' ดิช) adj. เหมือนเด็ก,ไม่ประสา,ราวกับทารก., See also: childishness n. -Conf. childlike
childless(ไชลดฺ'เลส) adj. ไร้บุตร,ไม่มีลูก

English-Thai: Nontri Dictionary
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclaim(vi,vt) ร้องไชโย,โห่ร้อง
acclamation(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
bore(n) การไช,การเจาะ,รู,ช่อง,ความน่าเบื่อ,คนพูดมาก
bravo(int) ไชโย
bravo(int) ไชโย,เยี่ยม,ดีมาก,วิเศษ
drill(vt) ฝึกฝน,ไช,เจาะรู,ยิงทะลุ
hole(vt) เจาะรู,ไช,ขุดหลุม
hurray(int) ไชโย
inculcate(vt) อบรม,พร่ำสอน,จ้ำจี้จ้ำไช,ย้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top