ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไข่ดัน

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไข่ดัน-, *ไข่ดัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่ดัน[N] groin, See also: inguinal glands, Example: พี่ชายต้องรีบมาหาหมอเพราะเจ็บไข่ดันมาก, Count unit: ก้อน, Thai definition: ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใต้ผิวหนังบริเวณขาหนีบ
ไข่ดันหมู[N] pig's kidney, Syn. ไตหมู, Example: คนส่วนใหญ่มักไม่นิยมบริโภคไข่ดันหมูเพราะเกรงว่าจะมีสารพิษตกค้าง, Count unit: ลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไข่ดันน. ต่อมนํ้าเหลืองที่อยู่ใต้ผิวหนังของบริเวณขาหนีบ ซึ่งเป็นแนวต่อระหว่างลำตัวกับต้นขา มีหน้าที่กักและทำลายเชื้อโรคที่อาจผ่านเข้าในร่างกายท่อนบน.
ไข่ดันหมูน. ไตหมู.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่ดัน[n.] (khaidan) EN: inguinal gland   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bubo(บิว'โบ) n. ภาวะต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบโดยเฉพาะที่ไข่ดันหรือรักแร้, See also: buboed adj. bubonic adj.
groin(กรอยน์) n. ขาหนีบ,ต้นขา,ไข่ดัน,มุมแหลมโค้ง vt. ทำให้เป็นมุมแหลมโค้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
groin(n) ขาหนีบ,ต้นขา,ไข่ดัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top