Search result for

ไข่ขาว

(26 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไข่ขาว-, *ไข่ขาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่ขาว[N] egg white, See also: albumen, Example: นำไข่ขาวผสมในน้ำมันพืชเพื่อใช้เป็นยาเคลือบกระเพาะอาหาร จะช่วยลดการดูดซึมของสารพิษ, Thai definition: ส่วนของไข่สัตว์ที่เป็นเมือกเหนียวหล่อไข่แดงอยู่ เป็นสารโปรตีน ทำหน้าที่ป้องกันส่วนที่เป็นเซลล์ของไข่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไข่ขาวน. ส่วนของไข่สัตว์ เช่น ไข่ของนก ไข่ของสัตว์เลื้อยคลาน มีสีขาวใสอยู่รอบ ๆ ไข่แดง เป็นสารโปรตีนทำหน้าที่ป้องกันส่วนที่เป็นเซลล์ของไข่ เวลาเซลล์ของไข่แบ่งตัวเจริญเป็นตัวอ่อน ไข่ขาวจะเป็นอาหารของตัวอ่อนด้วย
ไข่ขาวกลุ่มของโปรตีน ซึ่งมีนํ้าหนักโมเลกุลประมาณ ๖๕,๐๐๐ ถึง ๗๐,๐๐๐.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egg Whiteไข่ขาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an egg white wrap on a sprouted wheat tortilla, half a grapefruit and a green drink.มีไข่ขาวกับขนมปังหวีต องุ่นและเครื่องดื่มสุขภาพ Grilled Cheesus (2010)
Chicken, egg whites, fish... no salmon... oatmeal, brown rice, but not after 6:00 P.M.ไก่,ไข่ขาว ปลา ไม่เอาแซลมอน ข้าโอ๊ตบดหยาบ,ข้าวกล้อง แต่ไม่ทานหลัง6โมงเย็น The Rocky Horror Glee Show (2010)
It's no big deal. Eat some egg whites.มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร กินไข่ขาวแทนไข่แดง The Psychology of Letting Go (2010)
KURT: Souffle is all about the whites.การทำขนม Souffle นั้นที่สำคัญที่สุดคือ ไข่ขาว Blame It on the Alcohol (2011)
Actually, um, could you make mine an egg white scramble?จริงๆแล้ว คุณทำไข่คนจากไข่ขาวให้เราได้มั้ยคะ Farewell Letter (2011)
♪ Yorkshire pudding?พุดดิ้งไข่ขาว Raging Fae (2011)
I got an egg white omelet, your favorite kind of veggie bacon, and scones in the oven.ผมทำออมเลทไข่ขาว ใส่เบคอนกับผัก แบบที่พี่ชอบ แล้วก็ยังมีขนมปังสโคน ในเตาอบอีกด้วย Sin of Omission (2011)
Ooh, is that an egg white omelet?อู้ว... . นั่นออมเล็ตไข่ขาวเหรอคะ? If These Dolls Could Talk (2012)
And with egg whites.พร้อมกับไข่ขาว Hotel Transylvania (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่ขาว[n. exp.] (khaikhāo) EN: white of an egg ; egg white ; albumen   FR: blanc d'oeuf [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
albumen[N] ไข่ขาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
albumen(แอลบู' เมน) n. ไข่ขาว, โภชนาหารรอบ embryo ในเมล็ดพืช = albumin
angel food cake. angel caขนมเค็กสีขาวที่ทำด้วยไข่ขาวและ cream of tartar
avidin(แอฟ'วิดิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งในไข่ขาวเป็นตัวยับยั้งฤทธิของ biotin ทำให้เกิดการขาดแคลน biotin; vitamin H (Cf. egg-white)
glair(แกลร์) n.,v. (ทาด้วย) ไข่ขาว, See also: glairy adj.
glaire(แกลร์) n.,v. (ทาด้วย) ไข่ขาว, See also: glairy adj.
ofay(โอ'เฟ) n. คนขาว. ไข่ขาว,คนผิวขาว
whip(วิพ) vt.,n. (การ) หวด,ตี,เฆี่ยน,โบย,ลงแส้,ฝึกอย่างเข้มงวด,รวบรวม,ชุมนุม,กระตุ้น,พันด้วยเชือก,เอาชนะอย่างเด็ดขาด,ดึงขึ้นด้วยเชือก,ฟันรอบ,ตีไข่ ,แส้ ,ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมืองในสภา,อาหารหวานที่ทำด้วยครีมหรือไข่ขาว,ลูกรอกโยง vi. พุ่ง,หวดแส้,ตกปลา
white(ไวทฺ) adj. ขาว,หงอก,ขาวบริสุทธิ์,สีเผือก,ผิวขาว,สีเงิน,ขาวหิมะ,มีหิมะ,ไร้สี,โปร่งใส,ว่างเปล่า,สวมเสื้อขาว,โชคดี,ไม่ได้เขียนอะไร,สะอาด,มีเจตนาดี,ซื่อตรง,ยุติธรรม,ไร้เดียงสา, (กาแฟ) ใส่นมหรือครีม n. สีขาว,ความขาว,ผิวขาว,สิ่งที่มีสีขาว,ไข่ขาว,แอลบิวเมน

English-Thai: Nontri Dictionary
albumen(n) ไข่ขาว
white(n) สีขาว,ความซีด,ความบริสุทธิ์,คนผิวขาว,ไข่ขาว

German-Thai: Longdo Dictionary
Eiweiß(n) |das, pl. Eiweiß| ไข่ขาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top