ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไข่กบ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไข่กบ-, *ไข่กบ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ไข่กบ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ไข่กบ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไข่กบดู กินสี่ถ้วย.
กินสี่ถ้วยก. กินเลี้ยงในงานมงคล [สี่ถ้วย คือ ขนม ๔ อย่าง อย่างละถ้วย ได้แก่ ไข่กบ (สาคูหรือเมล็ดแมงลัก), นกปล่อย (ลอดช่อง), มะลิลอย (ข้าวตอก), อ้ายตื้อ (ข้าวเหนียว) มีนํ้ากะทิใส่ชามอยู่กลาง].

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I love tadpoles on toast almost as much as I love caviar.ข้าชอบไข่กบปิ้ง มากเท่าๆกับที่ข้าชอบคาร์เวียร์เลย Alice in Wonderland (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spawn[N] สารนุ่มที่มีไข่ปลาหรือกบ (ทางชีววิทยา), See also: ไข่ปลา, ไข่กบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top