ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไขลาน

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไขลาน-, *ไขลาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไขลาน[V] wind up, See also: wind a watch, wind a clock, Syn. หมุนลาน, ไขนาฬิกา, Ant. คลายลาน, Example: เขาต้องไขลานนาฬิกาข้อมือของเขาทุกๆ เช้า, Thai definition: ใช้กำลังดันหรือหมุนเพื่อให้ลานทำงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไขลานก. สั่ง, บอกให้ทำ, เช่น ต้องไขลานกันอยู่เรื่อย ไม่อย่างนั้นไม่ทำ
ไขลานหมดกำลัง, หมดแรง, เช่น พอขึ้นชกยกที่ ๕ นักมวยก็เริ่มไขลานแล้ว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Patented clockwork mechanical man.""มนุษย์จักรกลไขลานReturn to Oz (1985)
If you don't mind, Mr Tok, I'll wind up your action.ถ้าคุณไม่ว่าอะไร คุณต๊อก ฉันจะช่วยไขลานให้คุณเคลื่อนไหวนะ Return to Oz (1985)
If you keep me wound up.ถ้าไขลานผมให้สุดก่อนนะ Return to Oz (1985)
After I'm finished winding you up, go upstairs with him and we'll explain what you have to do.พอฉันไขลานให้ ให้ขึ้นไปข้างบนกับแจ็ค เขาจะอธิบายแผนให้ฟัง Return to Oz (1985)
- You need winding?- อยากให้ไขลานให้ไหม? Return to Oz (1985)
It's too bad they didn't make you so you could wind yourself up.มันแย่เกินไป ที่ไม่ทำให้คุณ แล้วคุณไขลานให้ตัวเองได้ไหม Return to Oz (1985)
I wound up his thought, but I forgot to do his action.ฉันไขลานให้เฉพาะการใช้ความคิด แต่ฉันลืม ไขที่การเครื่อนไหว Return to Oz (1985)
Why don't you go in and wind him up?ทำไมไม่เข้าไป ช่วยไขลานให้เขาล่ะ? Return to Oz (1985)
Pretend that you are winding me up anyway.ข้ออ้างที่จะให้เธอ เข้ามาไขลานให้ผม Return to Oz (1985)
A high-tech cyborg wearing an analog watch. Well, look at that.ว้าว ดูนั่นสิ หุ่นยนต์ไฮเทคใส่นาฬิกาไขลาน Appleseed Ex Machina (2007)
Just like an alarm clock you can't switch off.ทำตัวเหมือนนาฬิกาไขลานที่หยุดไม่ได้ Timebomb (2009)
It's just a wind-up toy.มันเป็นแค่ของเล่นไขลาน I Believe the Children Are Our Future (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไขลาน[v. exp.] (khai lān) EN: wind up ; wind a watch ; wind a clock   FR: remonter ; tendre le ressort
ไขลาน[v. exp.] (khai lān) EN: get s.o. moving   
ไขลาน[v. exp.] (khai lān) EN: grease s.o.'s palm   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overwind[VT] ไขลานมากไป
self-winding[ADJ] ไขลานอัตโนมัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overwind(โอ'เวอใวน์ดฺ) vi. ไขลานเกินใป
self-winding(เซลฟฺ'ไว'ดิง) adj. ไขลานเอง,ไขลานโดยอัตโนมัติ,ไม่ต้องไขลาน
stem(สเทม) n. ลำต้น,ก้าน,ก้านใบ,ก้านดอก,ก้านผลไม้,ลำต้นกล้วย,สิ่งที่คล้ายใบหรือก้านดอก,ส่วนที่ยาวเรียว,เท้า,ขา,ตระกูล,เชื้อสาย,เหล่ากอ,ปุ่มไขลานนาฬิกา,ไส้หลอดอิเล็กทรอนิกส์,ตัวคำศัพท์,เสาหัวเรือ,หัวเรือ,บ้องยาฝิ่น,ถนนใหญ่. vt. เอาก้านออก. vi. กำเนิด,เกิดจาก vt. หยุดยั้ง,ยับยั้ง,สกัด,ระงับ

English-Thai: Nontri Dictionary
turn(vt) ไขลาน,พลิกกลับ,หัน,เปลี่ยน,เบือน,เลี้ยว
wind(vi) คดเคี้ยว,ไขลาน,เลื้อย,ม้วน,กวดขัน,ชักรอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top