Search result for

ไขควง

(24 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไขควง-, *ไขควง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไขควง[N] screw driver, Example: ไม่มีไขควงแล้วผมจะซ่อมจักรยานได้อย่างไร, Count unit: อัน, เล่ม, ด้าม, Thai definition: เหล็กเครื่องมือมีด้าม สำหรับไขตะปูควง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไขควงน. ชื่อเหล็กเครื่องมือมีด้าม ทางปลายแบนหรือเป็นแฉก ๆ สำหรับไขตะปูควง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
screwdriverไขควง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, no, no, wait! The screwdriver! Shit!ไม่นะ ไม่ เฮ้ย เดี๋ยว เอาไขควงออกก่อน บ้า ฉิบ The Final Destination (2009)
Yes, we have lots of screwdrivers.อืม เรามีไขควงเยอะเลย The Story of Lucy and Jessie (2009)
Tara, how freaking long do I have to wait for my 7 and 7, diet and rum, two Scotches and a screwdriver?ทาร่า ฉันต้องรออีกนานมั้ยเนี่ย? สำหรับ โต๊ะ7 และ โต๊ะ7 เบียร์ไดเอต สก๊อต2 และก็ ไขควงNever Let Me Go (2009)
I believe the murder weapon was pointed, like a screwdriver.ผมคิดว่าอาวุธที่ใช้ฆาตกรรมเป็นของที่มีปลายแหลม เช่นไขควง Episode #1.3 (2009)
I believe the weapon was pointed, like a screwdriver.ผมคิดว่าอาวุธที่ใช้ฆาตกรรมเป็นของปลายแหลม เช่นไขควง Episode #1.3 (2009)
Can you hand me that tire iron over there, please?ช่วยหยิบไขควงตรงนั้นให้หน่อยสิ Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
My screwdriver, where is it?ไขควงละ มันอยู่ที่ไหน? The Eleventh Hour (2010)
My screwdriver, yeah.นั่นแหละไขควงของผม มันอยู่ในนี้ The Eleventh Hour (2010)
Russell was arrested two months ago for threatening another dancer with a sharpened screwdriver.รัสเซลเคยถูกจับกุมตัว เมื่อสองเดือนก่อน ที่ไปข่มขู่นักเต้นอีกคน ด้วยไขควงปลายแหลม The Bones That Weren't (2010)
The murder weapon, as described by Cam and Angela, could very well be a sharpened screwdriver tipped with a bone-eating fungus.อาวุธประกอบการฆาตกรรม ที่แคมและเอิงแองเจิลลาอธิบาย อาจเป็นอะไรที่แหลมคม อย่างไขควงก็ได้ ที่ทิ่มเข้าไปในกระดูก พร้อมกับเชื้อรา The Bones That Weren't (2010)
Any evidence on the screwdriver?มีหลักฐานที่ไขควงบ้างไหม? The Bones That Weren't (2010)
I pulled all of this, so I know he used the screwdriver to open beer, scrape dog excrement off he bottom of a shoe, stir coffee...ผมดึงข้อมูลทั้งหมดออกมาได้ แล้วผมก็รู้ว่า เขาได้ใช้ไขควง เปิดขวดเบียร์ ตีหมา งัดส้นรองเท้า คนกาแฟ... The Bones That Weren't (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไขควง[n.] (khaikhūang) EN: screwdriver   FR: tournevis [m]
ไขควง[v.] (khaikhūang) EN: turn a screw/ bolt/nut   FR: visser
ไขควง[n.] (thī khai khūang) EN: screwdriver   FR: tournevis [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
screwdriver[N] ไขควง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
screw(สครู) n. ตะปูควง,ควงตัวผู้,สลักเกลียว,เดือยเกลียว, ตัวหนอน,รูเกลียว,สิ่งที่เป็นเกลียว,ไขควง,การบิด,การหมุน,ม้าแก่,เงินเดือน,ค่าจ้าง,คนขี้เหนียว,เจ้าหน้าที่เรือนจำ,พัสดี,การสังวาส vt. ขันสครู,บีบบังคับ,ขันแน่น,กวดขัน,ไช. vi. หมุนตะปูควง,ยึดติดด้วยตะปูควง,
screwdriver(สครูไดร'เวอะ) n. ไขควง
screwwrench(สครู'เรนชฺ) n. ไขควงสี่แฉก,ประแจเลื่อนเป็นเกลียว

English-Thai: Nontri Dictionary
screw(n) สลักเกลียว,ตะปูควง,ไขควง,ตัวหนอน,การหมุน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tire ironไขควง สีด้านสำหรับไขล้อรถยนต์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top