Search result for

ไก้

(32 entries)
(0.093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไก้-, *ไก้*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไก่น. ชื่อสัตว์ปีกจำพวกนก มีหลายวงศ์ บินได้ในระยะสั้น หากินตามพื้นดิน ตกไข่ก่อนแล้วจึงฟักออกเป็นตัว ตัวผู้หงอนใหญ่และเดือยยาว ตัวเมียหงอนเล็กไม่มีเดือย เช่น ไก่ป่า ไก่ต๊อก ไก่ฟ้า
ไก่ผู้หญิงหากิน
ไก่ผู้หญิงที่ถูกล่อลวงมาเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ.
ไก้น. กระจง. (ดู กระจง).
ไก๊ ๑น. ปีกุน.
ไก๋ ๑ว. ไถลทำเป็นไม่รู้.
ไก๊ ๒ดู ตะเคียนเผือก.
ไก๋ ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด T ernstroemia gymnanthera (Wight et Arn.) Bedd . ในวงศ์ Theaceae ขึ้นตามป่าโปร่งและป่าเขาสูง ดอกคล้ายสารภีป่า ผลสีแดง เปลือกมีนํ้าเมือกเหนียว ๆ ใช้ผสมปูนโบก, ไก๋แดง ก็เรียก.
ไก่กระทงน. เรียกไก่อ่อนอายุประมาณ ๓ เดือน.
ไก่กอมน. ชื่อไม้ต้นขนาดกลาง ๒ ชนิด ในสกุล Ehretiaวงศ์ Ehretiaceae คือ ชนิด E. acuminata R. Br. ขอบใบจักถี่ ผลกลมเล็ก กินได้และชนิด E. timorensis Decne. ดอกเล็กมาก สีขาว ออกเป็นช่อแยกแขนง มีกลิ่นหอม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're here in a chicken coop- you need all the help you can get.นายอยู่ในเล้าไก้นี่ / ถ้ามีความช่วยเหลือนายก็ควรรับไว้ Boxed In (2008)
You are not alone in this universe.ไม่ไก้มีแต่พวกเจ้า ในจักรวาลนี้. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Closest one's in Washington.ที่ไก้สุด อยู่วอร์ชิงตัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
If anything's troubling you, come back anytime.ถ้านายมีปัญหาอะไร กลับมาที่นี่ไก้เสมอ Gokusen: The Movie (2009)
I can't tell you what to do.ผมไม่สามารถบอกลุงไก้ว่าต้องทำยังไง Pilot (2009)
All right, which one of you bollockses thinks my chicken's dry?ไหน คุณคนไหนคิดว่าไก้ผมแห้ง Leap Year (2010)
I can't believe you bought a turkey.ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกซื้อไก้งวง Meet the Grandparents (2010)
- Does anyone here need a drink? - Patrón!มีใครในที่นี้อยาไก้เครื่องดื่มบ้าง / ฉานนนคาาาา No Strings Attached (2011)
You know how hormone-injected chickens are --นายก็รู่นี่ว่าไก้ฉีดฮอร์โมนน่ะ Taking Account (2011)
- you just want more chicken.-คุณต้องการไก้มากขึ้น I Kissed a Girl (2011)
Of course we remember.แน่นอนเราจำไก้ Mirror Mirror (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่[n.] (kai) EN: chicken ; hen ; cock   FR: poulet [m] ; poule [f] ; coq [m]
ไก่[n.] (kai) EN: prostitute   FR: prostituée [f]
ไก๋[v.] (kai) EN: feign ignorance   
ไก่กระทง[n. exp.] (kai krathong) EN: young chicken ; chick ; pullet   
ไก่งวง[n.] (kai ngūang) EN: turkey   FR: dinde [f] ; dindon [m]
ไก่จุก[n. exp.] (kai juk) EN: Crested Wood-Partridge ; Crested Partridge   FR: Rouloul couronné [m] ; Roulroul [m]
ไก่ชน[n.] (kaichon) EN: fighting cock   
ไก๊ด์ไลน์[n.] (kailai) EN: guidelline   
ไก่ต๊อก[n. exp.] (kai tǿk) EN: Guinea fowl   FR: pintade [f]
ไก่ตอน[n.] (kai tøn) EN: capon   FR: chapon [m]

French-Thai: Longdo Dictionary
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top