ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ให้สัมภาษณ์

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้สัมภาษณ์-, *ให้สัมภาษณ์*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, the last interview he ever gave was in 1973. Guess what it's about.เขาให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายในปี 1973 ทายซิว่าเรื่องอะไร Field of Dreams (1989)
I don't give interviews, and I'm no longer a public figure.ฉันไม่ให้สัมภาษณ์ และฉันไม่ใช่บุคคลตัวอย่างอีกแล้ว Field of Dreams (1989)
I gave that interview.- ผมให้สัมภาษณ์ Field of Dreams (1989)
After the hearing I was interviewed by a reporter from Urbane magazine.หลังจากศาลพิจารณา... ...ฉันให้สัมภาษณ์กับนักข่าว จากนิตยสาร เออเบน Basic Instinct (1992)
I want an interview.มูลนิธิ ฉันต้องการให้สัมภาษณ์ Contact (1997)
You think that hurt my chances with that interview? You're a priest?คุณคิดว่ามีผลต่อโอกาส ของฉันกับการให้สัมภาษณ์ว่า? Contact (1997)
I'd like to thank you for granting this interview.ก่อนอื่น ผมขอขอบคุณแทนผู้ชม ที่สละเวลามาให้สัมภาษณ์ The Truman Show (1998)
We're at the Vinyard home now... and Lieutenant Vinyard's oldest son Derek... has agreed to talk with us for a moment.ขณะนี้เราอยู่ที่บ้านของ วินยาร์ด... และลูกชายคนโตของร้อยโทวินยาร์ด เดเร็ค... ตกลงที่จะให้สัมภาษณ์ เล็กน้อย American History X (1998)
I'm not really sure where he is, actually.-คือ เขากำลังให้สัมภาษณ์อยู่ -โอเค สัมภาษณ์ Rock Star (2001)
If you'd gotten permission to interview her sooner... we wouldn't have to fake it!ถ้าเราได้รับอนุญาต ให้สัมภาษณ์เธอเร็วกว่านี้... เราก็คงไม่ต้องมาจัดฉากหรอก ! Millennium Actress (2001)
But you cant meet in the developing world you cant walk up in a factory with your notebook and workers come up and interview them.แต่คุณไม่มีทางประชุมคนงานในโลกกำลังพัฒนา คุณไม่สามารถเดินเทิ่ง ๆ ถือสมุดบันทึกเข้าไปในโรงงาน แล้วให้คนงานเดินมาหาและให้สัมภาษณ์ The Corporation (2003)
Stottlemeyer, who's still recovering from his wounds, spoke to reporters today outside of police headquarters.สตอทเทิ้ลเมย์เยอร์ ยังคงรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในวันนี้ ด้านนอกของกองบัญชาการตำรวจ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้สัมภาษณ์[v. exp.] (hai samphāt) EN: give an interview   FR: accorder un entretien ; donner un(e) interview

English-Thai: Longdo Dictionary
interviewee(n) ผู้ถูกสัมภาษณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, A. interviewer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top