ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ให้สัตยาบัน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้สัตยาบัน-, *ให้สัตยาบัน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้สัตยาบันก. ให้การรับรองสิ่งที่ได้กระทำไปแล้ว.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
AII of these nations have ratified Kyoto.ประเทศเหล่านี้ได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาเกียวโตแล้ว An Inconvenient Truth (2006)
There are only two advanced nations in the world that have not ratified Kyoto, and we are one of them.มีเพียงประเทศที่ก้าวหน้า 2 ประเทศในโลก ที่ยังไม่ให้สัตยาบันสนธิสัญญาเกียวโต An Inconvenient Truth (2006)
That's right, but I can't ratify until the council sign off on the stop and go.ที่เหมาะสม แต่ฉันไม่สามารถให้สัตยาบันจนกว่าสภาลงนามออกในการหยุดและไป Locke (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
approve(อะพรูฟว') vt., vi. เห็นด้วย, ยืนยันด้วย, ให้สัตยาบัน, พอใจ. -approver n.
homologatevt. อนุมัติ, ตกลง, ให้สัตยาบัน.
ratification(แรททิฟิเค'เชิน) n. การให้สัตยาบัน, การยืนยัน, การอนุมัติ, See also: ratificationist n., Syn. approval
ratify(แรท'ทิไฟ) vt. ให้สัตยาบัน, ยืนยัน, อนุมัติ, See also: ratifier n., Syn. corroborate, approve
sanction(แซงคฺ'เชิน) n. การลงโทษ, การอนุญาตเป็นทางการ, สิ่งที่สนับสนุนการกระทำ, บทลงโทษ, การให้สัตยาบัน. vt. ลงโทษ, อนุญาต, อนุมัติ, เห็นด้วย, ยอมให้, ให้สัตยาบัน., See also: sanctionable adj. sanctioner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ratify(vt) อนุมัติ, ให้สัตยาบัน, ยืนยัน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top