ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ให้สัญญา

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้สัญญา-, *ให้สัญญา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้สัญญา[V] promise, See also: give one's word to do, vow, pledge, Syn. สัญญา, ให้คำปฏิญาณ, ให้คำมั่น, Example: รัฐบาลให้สัญญากับสหรัฐว่าจะแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง
ให้สัญญา[V] promise, See also: give one's word to do, vow, pledge, Syn. สัญญา, ให้คำปฏิญาณ, ให้คำมั่น, Example: รัฐบาลให้สัญญากับสหรัฐว่าจะแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง
ให้สัญญา[V] signal, See also: give a signal, Syn. ส่งสัญญาณ, บอกสัญญาณ, Example: ทันทีที่ผมให้สัญญาณ คุณก็เริ่มแสดงได้เลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวอให้สัญญาณเสียงดังเช่นนั้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sound assembly!ให้สัญญาน The Great Dictator (1940)
Bugler, sound the advance.ให้สัญญาณโจมตี Beneath the Planet of the Apes (1970)
What is that thing doing?มันให้สัญญาณอะไร Jaws (1975)
Since we have promised Cheng Ying's parents, We should take good care of her.ตั้งแต่เราให้สัญญาต่อพ่อแม่ของเที้ยเอ็ง, เราต้องดูแลนางเป็นอย่างดี. Return of the Condor Heroes (1983)
Goodbye, Mr Spalding!เเล้วก็ให้สัญญาณ กําหนดเขต Big (1988)
You have my word.ผมให้สัญญาCinema Paradiso (1988)
Word of Honor!ให้สัญญาเลยอ่ะ ! Cinema Paradiso (1988)
It doesn't reveal the location of the Grail, I'm afraid, but the knight promised that two markers, that had been left behind, would.มันไม่ได้เปิดเผย สถานที่ซ่อนของจอกศักดิ์สิทธิ์, ผมคิดว่าอย่างนั้น, แต่ว่า อัศวินได้ให้สัญญา Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
His Dona Ana, his centerfold,... was she... waiting all eternity on the beach for him to return, as they'd promised each other?ดอนน่า แอนนาของเขา นางแบบเปลือยของเขา กำลังคอยชั่วนิรันดร์บนชายหาด รอเขากลับอย่างที่พวกเขา ได้ให้สัญญากันไว้หรือไม่ Don Juan DeMarco (1994)
I wasn't to say a word! And I promised them so faithfully.ฉันต้องไม่พูดอะไรเลย เพราะฉันให้สัญญากับพวกเขาแล้วว่าจะซื่อสัตย์ Episode #1.6 (1995)
- But don't promise too much. After all...he's a terrorist.อย่าให้สัญญากับเขามากนัก ยังไงเขาก็คือผู้ก่อการร้าย The Jackal (1997)
Why do they always insist on announcing dinner... like a damn cavalry charge?เป่าแตรเรียกกินอาหาร ยังกะให้สัญญาณทหารม้าบุก Titanic (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้สัญญา[v. exp.] (hai sanyā) EN: promise   FR: donner sa parole
ให้สัญญา[v. exp.] (hai sanyān) EN: signal ; give a signal   FR: donner le signal

English-Thai: Longdo Dictionary
promise(vi vt n) ให้สัญญา, คำสัญญา
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bind over[PHRV] ให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตาม (ทางกฎหมาย), See also: สัญญาที่จะปฏิบัติตาม
cue in[PHRV] ให้สัญญา
flag[VT] โบกธง, See also: ให้สัญญาณด้วยธง, Syn. signal, wave
foretoken[VT] ให้สัญญาณเตือนล่วงหน้า (ทางวรรณคดี)
give under[PHRV] ให้สัญญาเพราะ, See also: ให้เพราะ
gesticulate[VT] แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, ทำโบกไม้โบกมือ, Syn. gesture, motion, signalize
gesticulate[VI] แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, ทำโบกไม้โบกมือ, Syn. gesture, motion, signalize
gesture[VI] แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, แสดงอิริยาบถ
get the green light[IDM] ให้สัญญาณบอกให้เริ่มต้น, See also: ให้เริ่มต้น
promise someone the moon[IDM] ให้สัญญาในสิ่งที่มากเกินไป, See also: ให้สัญญาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beckon(เบค'เคิน) {beckoned,beckoning,beckons} vt.,n. (การ) ให้สัญญาณด้วยศีรษะหรือมือ., See also: beckoner n., Syn. gesture
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
blinker(บลิง'เคอะ) n. ผู้กะพริบตา,เครื่องปิดตาม้า,ผู้ปิดตาม้า,แว่นตา,ไฟกะพริบให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวรถ,ตะเกียงสัญญาณ,ตา vt. สวมที่ปิดตาม้า,กลบเกลื่อน
buzzer(บัซ'เซอะ) n. สิ่งที่ทำเสียงหึ่ง,คนที่พึมพำ,เครื่องไฟฟ้าที่ให้สัญญาณเรียก
flag(แฟลก) {flagged,flagging,flags} n. ธง,ธงเรือ,ธงบัญชาการ,ทางกว้าง,ป้ายชื่อหนังสือแผ่นหินสำหรับปูพื้น. vt. ประดับด้วยธง,ให้สัญญาณด้วยธง,ตีธง,โบกธง., See also: flagger n., Syn. banner ตัวบ่งชี้เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้เป็นตัวชี้ถึงสถานะใด สถานะหนึ่ง ในโปรแกรมที่เขียนขึ้น เช่น จริง (true) , ไม่จริง (false)
flare(แฟลร์) {flared,flaring,flares} vi.,vt. (การ) ลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกระทันหัน,ส่องแสงสว่างแวววับ,เดือดดาล,เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างกะทันหัน,กางออก,บานออก,แผ่ออก,ผายออก,แสดงออกอย่างโอ้อวด,ให้สัญญาณด้วยแสงสว่างที่วอบแวบ., Syn. burn
fugle(ฟิว'เกิล) vi. ให้สัญญาณ,นำ,สาธิต
gesticulationn. การแสดงลักษณะท่าทาง,การชี้มือชี้ไม้,การให้สัญญาณ., See also: gesticulative,gesticulatory adj.
gesture(เจส'เชอะ) vi.,vt.,n. (การ) แสดงอากัปกิริยาแสดงลักษณะท่าทางชี้มือชี้ไม้,ให้สัญญาณ, See also: gestural adj. gesturer n., Syn. action,sign,indication,signal,motion
lightship(ไลทฺ'ชิพ) n. เรือทอดสมอที่ให้สัญญาณไฟเพื่อช่วยการเรือของเรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
beacon(vt) ให้สัญญาณ,เตือน,นำทาง,เป็นสัญญาณให้
beck(n) การให้สัญญาณ,การเรียก,การกวักมือ,การผงกศีรษะ
covenant(vi) ให้คำมั่น,ให้สัญญา,ทำสัญญา,ทำข้อตกลง
gesticulate(vi) โบกไม้โบกมือ,ออกท่าทาง,แสดงท่าทาง,ให้สัญญา
gesture(n) กิริยาท่าทาง,อากัปกิริยา,ท่าทาง,การให้สัญญา
gesture(vi) ส่งสัญญาณ,ให้สัญญาณ,โบกไม้โบกมือ,ชี้ไม้ชี้มือ,ออกท่าทาง
motion(vt) โบกไม้โบกมือ,กวักมือ,ให้สัญญาณเคลื่อนที่
pledge(vt) ให้สัญญา,ให้คำมั่น,ดื่มอวยพร,วางมัดจำ
promissory(adj) ซึ่งให้สัญญาไว้,ซึ่งแสดงท่าที่ว่า,ซึ่งให้คำมั่น
semaphore(n) ไฟสัญญาณ,สัญญาณ,โคมสัญญาณ,การให้สัญญา

German-Thai: Longdo Dictionary
melden(vt) |meldete, hat gemeldet| ติดต่อ, ให้สัญญาณ, รายงาน, แจ้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top