ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ให้พลัง

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้พลัง-, *ให้พลัง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What if there were some mistake and the progression went wrong, and something like an amoeba were given power like a human's?ถ้าที่นั่นมีการผิดพลาดบางอย่าง และการพัฒนาที่ผิดทาง และบางสิ่งเหมือนเช่นอมีบา เป็นตัวให้พลังงานเช่นเดียวกับมนุษย์ล่ะ? Akira (1988)
What! ? - He gave you your power, he can take it away!อะไรนะ เขาให้พลังแก เขาก็สามารถกำจัดแกได้ Aladdin (1992)
That necklace gives you the power, Clark.สร้อยนั่นให้พลังแก่นาย Metamorphosis (2001)
Please, my lord, let me summon assistance.ได้โปรดเถอะ,นายท่าน ให้พลังข้า Underworld (2003)
It's healthy, low calมันทั้งดีต่อสุขภาพ, ให้พลังงานต่ำ Rice Rhapsody (2004)
I've cleared your accupoint, in the future, your energy will be able to flow smoothly.ข้าคลายจุดต่างๆให้เจ้า ต่อไป, เจ้าสามารถให้พลังของเจ้าได้อย่างลื่นไหล Episode #1.9 (2006)
And now we fulfill our deepest purpose to balance the forces of dark and light.บัดนี้.. เราเติมเต็มความมุ่งหวังที่ลึกสุด เพื่อให้พลังสมดุลทั้งความมืดและสว่าง The Wicker Man (2006)
zod has taken over his body and given him all the powers of a true kryptonian.ซอดได้ยึดครองร่างของเขา และให้พลังของชาวคริปโตเนียนกับเขา Zod (2006)
God gave me power.พระเจ้าให้พลังกับผม Chapter Two 'Lizards' (2007)
Today I empower you to take control of your life.วันนี้ ผมได้ให้พลังแก่คุณที่จะกำหนดชีวิตของตัวเธอเอง Saw IV (2007)
Giving people abilities,การให้พลังพิเศษแก่ผู้คน Chapter Twelve 'Our Father' (2008)
That leads me to believe I can take these powers away.ที่จะทำให้ผมเชื่อว่า ผมสามารถทำให้พลังนั้นหายไป Chapter One 'The Second Coming' (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revitalise[VT] ให้ชีวิตใหม่, See also: ให้พลังใหม่, Syn. renew, revive
revitalize[VT] ให้ชีวิตใหม่, See also: ให้พลังใหม่, Syn. renew, revive
strengthen[VT] ทำให้แข็งแรง, See also: ให้พลัง, เพิ่มกำลัง, Syn. harden, invigorate, toughen
vitalize[VT] ทำให้มีชีวิต, See also: ให้พลัง, Syn. invigorate, Ant. let down, deaden, kill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
energise(เอน'เนอไจซ) v. กระตุ้นการทำให้,ให้พลังงาน., See also: energiser n. ดูenergize energizer n. ดูenergize, Syn. activate
energize(เอน'เนอไจซ) v. กระตุ้นการทำให้,ให้พลังงาน., See also: energiser n. ดูenergize energizer n. ดูenergize, Syn. activate
revitalise(รีไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตใหม่แก่,ให้พลังใหม่,ให้กำลังใหม่,ทำให้สดชื่นอีก,ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, See also: revitalisation n. revitalization n., Syn. revive
revitalize(รีไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตใหม่แก่,ให้พลังใหม่,ให้กำลังใหม่,ทำให้สดชื่นอีก,ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, See also: revitalisation n. revitalization n., Syn. revive
vitalise(ไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตแก่,ทำให้มีชีวิต,ให้พลัง,ให้กำลัง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: vitalisation n. vitalization n.
vitalize(ไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตแก่,ทำให้มีชีวิต,ให้พลัง,ให้กำลัง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: vitalisation n. vitalization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
energize(vt) ทำให้เกิดกำลัง,ให้พลัง,ทำให้ขะมักเขม้น,กระตุ้น
strengthen(vt) เพิ่มประสิทธิภาพ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ให้พลัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top