ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ให้ผลดี

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้ผลดี-, *ให้ผลดี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These kind of compliments are always acceptable to the ladies, and which I conceive myself particularly bound to pay.คำชมแบบนี้ เป็นที่พึงพอใจต่อสตรีเสมอ และผมคิดด้วยตัวเองว่า จะต้องให้ผลดีในภายหลัง Pride & Prejudice (2005)
Anything i can do to overburden masuka is to my advantage.อะไรก็ได้ที่จะทำให้มาซูกะงานล้น ก็ยิ่งให้ผลดีกับผม See-Through (2007)
You'd need an oven to approach an effective temperature which means most tissue would've been left intact.ต้องใช้เตา สำหรับอุณหภูมิที่ให้ผลดี ..หมายถึง ชิ้นเนื้อจะเหลือติดกระดูก In the Valley of Elah (2007)
"I have always found that mercy bears richer fruit than strict justice.""ข้าพเจ้ามักจะพบว่า ความเมตตากรุณานั้น มักให้ผลดีกว่า ความเที่ยงตรงที่เข้มงวด" Reckoner (2009)
If sales increase, what are you going to do if they only give the good work to Eun Sung?ถ้ายอดขายเพิ่มขึ้น, พี่จะทำอย่างไร ถ้ามันให้ผลดีกับอึนซองคนเดียวคะ? Shining Inheritance (2009)
T.V. coverage paid off.ทีวีให้ผลดีมาก BeeWare (2011)
The tears were a nice touch.น้ำตามมักจะให้ผลดี P.S. You're an Idiot (2012)
A trip to the prison proved fruitful.การไปเที่ยวในคุก ให้ผลดีมาก Legacy (2012)
I guess that didn't work out too well, did it?ผมเดาว่าเหล้าไม่ได้ให้ผลดีเท่าไหร่ The Method in the Madness (2012)
The clinic gets amazing results.คลีนิกให้ผลดีมาก Two of a Kind (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ผลดี[v. exp.] (hai phon dī) EN: be fruitful ; be bebeficial   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outperform[VT] ให้ผลดีกว่า, See also: ทำสำเร็จกว่า, Syn. beat, exceed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
productive(โพรดัค'ทิฟว) adj. มีอำนาจผลิต,ให้ผลดีหรือมาก,ทำให้เกิดผล,อุดมสมบูรณ์., See also: productivity n., Syn. creative

English-Thai: Nontri Dictionary
fruitful(adj) มีผล,ออกดอกออกผล,มีลูกมาก,มีผลดก,ให้ผลดี
fruitfulness(n) ความอุดมสมบูรณ์,การมีผลดก,การให้ผลดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top