Search result for

ใหญ่มาก

(31 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใหญ่มาก-, *ใหญ่มาก*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because... The tax break wi be huge.เพราะการเลี่ยงภาษีมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะ Chuck in Real Life (2008)
It's huge.มันใหญ่มาก.. Birthmarks (2008)
A single super-sized cyst ruled out a diffuse process like scleroderma or lupus.มีซีสขนาดใหญ่มากปกคลุมกระจายไปทั่วเหมือนsclerodermaหรือลูปัส Birthmarks (2008)
But the ship is so massive, it can take all the fire our cannons can give it.แต่ยานลำใหญ่มาก มันสามารถ ทานอำนาจการยิงของปืนใหญ่เราได้ทั้งหมด Destroy Malevolence (2008)
Oh my God, Terry, that's a big one.โอ้พระเจ้า เทอร์รี่ ตัวใหญ่มาก The Bank Job (2008)
Isn't this radish too big?นี่ไม่ใช่หัวผักกาด มันใหญ่มาก Heartbreak Library (2008)
- It'll be huge man, huge!เอเลี่ยนน่ะจะต้องเป็นคนตัวใหญ่! ใหญ่มากๆ! Bolt (2008)
There I was, running into the cave ahead of everyone... when suddenly, out of nowhere came the biggest... most vicious bear I've ever seen.ตอนนั้นข้าวิ่ง ไปยังถ้ำ วิ่งนำหน้าไป ทันไดนั้น ไม่มีที่ไหนมาก่อน มันใหญ่มาก เป็นหมีที่ดุร้ายมาก ข้าไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน Outlander (2008)
- Dude, this thing is huge!- เพื่อน ก้อนนี้ใหญ่มาก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
He owns a big shipyard company.เขาเป็นเจ้าของบริษัทต่อเรือที่ใหญ่มากEpisode #1.8 (2008)
The card? Oh, yeah.ใช่แล้ว ไฟล์ใหญ่มาก เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ Breaking and Entering (2008)
Yeah, but it's a big story.-ใช่ ใช่ แต่มันเป็นเรื่องใหญ่มาก Marley & Me (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใหญ่มาก[adj.] (yai māk) EN: grand   

English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
massy[ADJ] ใหญ่มาก, See also: หนักมาก
mega[PRF] ใหญ่มาก
prodigious[ADJ] มหึมา, See also: ใหญ่มาก, มโหฬาร, Syn. enormous, huge
whopping[ADJ] ใหญ่มาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. huge, colossal, enormous, Ant. small, tiny

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astronomical(แอสโทรนอม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับดาราศาสตร์,มหาศาล,ใหญ่มาก,มหึมา., Syn. astronomic,gigantic
behemoth(บิฮี'มอธ) n. สัตว์ขนาดใหญ่มาก
bonza(บอน'เซอะ,-ซะ) ใหญ่มาก,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเลิศ
bonzer(บอน'เซอะ,-ซะ) ใหญ่มาก,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเลิศ
brobdingnagianadj. ใหญ่มาก,มหึมา
bustern. ผู้ทำลาย,สิ่งที่ใหญ่มากผิดปกติ,การดื่มจนเมา
capacious(คะเพ'เ?ียส) adj. จุมาก,ใหญ่มาก,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก, See also: capaciousness n. ดู capacious
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง (ในดอส 6.0) ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง (เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้) จานบันทึกชนิดอ่อน (floppy disk) ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
electronic numerical inteมักเรียกด้วยชื่อย่อว่า ENIAC (อ่านว่า อีนีแอ็ก) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นโบราณ (ยุคที่หนึ่ง) มีขนาดใหญ่มาก มีหลอดสูญญากาศเป็นหน่วยความจำถึง 180,000 หลอด สร้างขึ้นราวทศวรรษ 1940ดู first generation computer ประกอบ
fiddle crabปูมีก้ามข้างหนึ่งที่ใหญ่มาก

English-Thai: Nontri Dictionary
sizable(adj) ใหญ่พอดู,ใหญ่มาก
sizeable(adj) ใหญ่พอดู,ใหญ่มาก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
humongous (adj ) ใหญ่มาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top