ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใส่ใจ

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใส่ใจ-, *ใส่ใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใส่ใจ[V] attend, See also: pay attention, give heed, Syn. ตั้งใจ, เอาใจจดจ่อ, สนใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใส่ใจก. ใส่ไว้ในใจ, จดจำ, เช่น จำใส่ใจไว้ให้ดีนะ, เอาใจจดจ่อ เช่น นักเรียนควรใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนให้มาก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your сares fade awayคุณใส่ใจจางหายไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, well, don't go by me. I can see by the way you dress you don't care a hoot how you look.อย่าถือกันนะ เเต่ฉันดูก็รู้ ว่าคุณไม่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่ Rebecca (1940)
He needn't have bothered.เขาไม่จำคือต้องได้ใส่ใจ ดีมากของเขาแค่คือไม่ได้ Help! (1965)
I want to straighten everything out. I don't want my father bothered again.ผมต้องการที่จะตรงทุกอย่างออก ฉันไม่ต้องการพ่อของฉันใส่ใจอีกครั้ง The Godfather (1972)
-He doesn't care about religion.เพราะว่าท่านไม่ใส่ใจศาสนา Oh, God! (1977)
-God doesn't care about religion?พระเจ้าไม่ใส่ใจศาสนาเหรอ Oh, God! (1977)
Pay attention. I mean we may only get one crack at this.ใส่ใจ ผมหมายความว่าเราอาจจะมีเพียงแต่หนึ่งโอกาส First Blood (1982)
Frankly, Scarlet, I don't give a damn.จริงๆ แล้วคุณสการ์เล็ต ผมไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ำ Clue (1985)
Don't pay attention to those fools, Lardass. I mean, Davie.อย่าใส่ใจกับพวกโง่นั่นเลย ไอ้ตูดหมู ฉันหมายถึง เดวี่ Stand by Me (1986)
Not one of us mentioned Ray Brower, but we were all thinking about him.พวกเราไม่มีใครใส่ใจ เรย์ บราวเวอร์เลย แต่พวกเราก็คิดแต่เรื่อง เขาตลอด Stand by Me (1986)
I didn't care for it myself.โดยส่วนตัวแล้ว ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักหรอกครับ Mannequin (1987)
They won't appreciate an emotional appeal.เขาคงจะไม่ใใส่ใจอะไรเรื่องอารมณ์ของศิลปะหรอก Mannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใส่ใจ[v.] (saijai) EN: attend ; pay attention ; give heed   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attentive[ADJ] ใส่ใจ, See also: เป็นห่วงเป็นใย, Syn. observant, mindful, intent
look to[PHRV] เอาใจใส่, See also: ใส่ใจ, ระมัดระวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น,ระดับความเข้มข้น,ความตั้งอกตั้งใจ,ภาวะที่เข้มข้น,สิ่งที่เข้มข้น,การรวมพล,ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence,mass ###A. scattering
devote(ดิโวท') vt. อุทิศ,สละ,ใส่ใจ, Syn. dedicate
devoted(ดีโว'ทิด) adj. มีใจจดใจจ่อ,ใส่ใจ,อุทิศ, See also: devotedness n., Syn. destine
devotion(ดิโว'เชิน) n. การอุทิศตัว,การใส่ใจ,การหมกมุ่นในทาง,การบูชา., Syn. ardour
immerge(อิเมิร์จฺ') vi. จุ่มลง,ใส่ลงในของเหลว,แช่,ใส่ใจ., See also: immergence n., Syn. plunge
memorize(เมม'มะไรซ) vt. จำ,จำใส่ใจ,ท่องจำ., See also: memorizable adj. memorization n. memorizer n.
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้
minded(ไม'ดิด) adj. ใส่ใจ,โน้มเอียง,มีใจเอนเอียง, Syn. inclined,
mindful(ไมดฺ'ฟูล) adj. สนใจ,ใส่ใจ., See also: mindfully adv. mindfulness n., Syn. careful
uncommon(อันคอม'เมิน) adj. ไม่ปกติ,ผิดจากธรรมดา,หายาก,พิเศษ,น่าใส่ใจ,เด่น

English-Thai: Nontri Dictionary
devoted(adj) จงรักภักดี,ใส่ใจ,อุทิศ,เอาใจใส่
minded(adj) กระเดียด,โน้มเอียง,โอนเอียง,ใส่ใจ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
払う[はらう, harau] Thai: ใส่ใจ

French-Thai: Longdo Dictionary
tenir à qqn(phrase) ให้ความสำคัญ รักใคร่ ใส่ใจ ในบุคคล(หรือสิ่งของ) นั้นๆ (เป็นสำนวน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top