ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใส่กุญแจ

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใส่กุญแจ-, *ใส่กุญแจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใส่กุญแจ[V] lock, See also: bolt, fasten, hook, Syn. ลั่นกุญแจ, Example: เจ้าของห้องต้องใส่กุญแจทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The chain in those handcuffs is high-tensile steel.ห่วงโซ่ใส่กุญแจมือเหล่านั้น เป็นเหล็กแรงดึงสูง Mad Max (1979)
-You want to put the cuffs on?คุณอยากจะลองใส่กุญแจมือ บน? บุรุษ? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Get the cuffs on him.ใส่กุญแจมือเขา Basic Instinct (1992)
Put the keys back in the letter box, Gerry.ใส่กุญแจกลับ ในกล่องจดหมาย, Gerry In the Name of the Father (1993)
Just the right people you are to walk around without causing a forced retirement.ถ้ามีคนเห็นนายเดินไม่ใส่กุญแจมือน่ะ ฉันโดนเกษียณก่อนเวลาแน่ The Jackal (1997)
Never leave a suspect who's not cuffed.ไม่เคยออกจากผู้ต้องสงสัยที่ไม่ได้ถูกใส่กุญแจมือ Showtime (2002)
We could use our discretion and let you go with a warning, or we could cuff you and put you in the back of the car.เราอาจจะเ้ข้าใจ และปล่อยคุณไปพร้อมกับหมายเตือน หรือเราอาจจะจับคุณใส่กุญแจมือ เอาไว้หลังรถตำรวจ Crash (2004)
Well, maybe you would've been satisfied with just being arrested.งั้นคงพอใจที่จะแค่ โดนจับใส่กุญแจมือซินะ Crash (2004)
The next thing they show is some stupid redneck in handcuffs who looks absolutely stunned that this is happening to him.ต่อมาเราก็จะเห็น กรรมกรโง่ๆ โดนใส่กุญแจมือ เขาดูตกใจมาก ที่เรื่องนี้เกิดขี้นกับเขา Crash (2004)
Why aren't you handcuffing me?ทำไมคุณไม่ใส่กุญแจมือฉันล่ะ Sweet 18 (2004)
I'm handcuffing him, okay?ฉันจะใส่กุญแจมือเขาเอาไว้ โอเคไหม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Yeah, I'm handcuffing him.ใช่แล้ว ฉันจะใส่กุญแจมือเขาเอาไว้ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใส่กุญแจ [v.] (sai kunjaē) EN: lock ; bolt ; fasten ; hook   FR: fermer à clé ; verrouiller ; mettre le cadenas
ใส่กุญแจมือ[v. exp.] (sai kunjaēmeū) FR: menotter ; emmenotter (vx)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cuff[VT] ใส่กุญแจมือ, Syn. handcuff, manacle
handcuff[VT] ใส่กุญแจมือ, Syn. confine, manacle, restrain, Ant. free, loose, unchain
key[VT] ใส่กุญแจ
lock up[PHRV] ใส่กุญแจ
lock[VT] ใส่กุญแจ, Syn. fasten, Ant. unlock
lock[VI] ใส่กุญแจ
manacle[VT] ใส่กุญแจมือ, See also: ใส่ตรวน, ตีตรวน, Syn. fetter, chain, handcuff
padlock[VT] ใส่กุญแจ, Syn. lock
shackle[VT] ใส่กุญแจมือ, See also: ใส่โซ่ตรวน, กีดขวาง, Syn. fetter, chain, hobble
shackle with[PHRV] ล่ามด้วย, See also: ใส่กุญแจ, พันธนาการด้วย, ผูกหรือมัดด้วย, ใส่ตรวนกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cuff(คัฟ) n. ข้อมือเสื้อ,ส่วนที่พับขึ้นของขา,กุญแจมือ vt. ใส่ข้อมือเสื้อ,พับข้อมือเสื้อ,พับขากางเกง,ใส่กุญแจมือ,ต่อย,ชก,ตบ
handcuff(แฮนดฺ'คัฟ) n. กุญแจมือ. vt. ใส่กุญแจมือ
hasp(ฮาสพฺ) n. บานพับสำหรับใส่กุญแจ. vt. ใส่บานพับ, Syn. clasp
locker(ลอค'เคอะ) n. ตู้,ลิ้นชัก,ห้องเล็ก,ห้องเย็น,ผู้ใส่กุญแจ,อุปกรณ์ใส่กุญแจ, Syn. cabinet
manacle(แมน'นะเคิล) n. ตรวน,กุญแจมือ,สิ่งขัดขวาง,สิ่งควบคู่. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่ตรวน,ขัดขวาง,ยับยั้ง, Syn. handcuff,checks,restrain
shackle(แชค'เคิล) n. กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน,ห่วงกุญแจ,ห่วง,เครื่องพันธนาการ,การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,สายโซ่สมอเรือ,สายยู,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่โซ่ตรวน,กีดขวาง,ผูกมัด., See also: shackler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cuff(vt) พับแขนเสื้อ,ใส่กุญแจมือ,ชก,ต่อย
latch(vi) ลงกลอน,ลั่นกุญแจ,ใส่กลอน,ใส่กุญแจ
lock(vt) ใส่กุญแจขังไว้,เก็บไว้,ติด,เชื่อมต่อ
manacle(vt) ใส่ตรวน,ใส่กุญแจมือ,ล่ามโซ่,เหนี่ยวรั้ง
padlock(vt) ใส่กุญแจ
shackle(vt) ล่ามโซ่,ใส่กุญแจมือ,กีดขวาง,ผูกมัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top