ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใส่กรอบ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใส่กรอบ-, *ใส่กรอบ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
TOOK OF HIMSELF AT THE GYM DO NOT NEED TO BE FRAMED.เขาเป็นคนถ่ายเองด้วยตอนอยู่ที่ยิม ไม่ต้องใส่กรอบดีกว่า Family/Affair (2007)
Put it in a frame and hang it on my wall?เอาใส่กรอบแล้วแขวนผนังเหรอ? My Blueberry Nights (2007)
Probably still be in his desk drawer if I hadn't gotten it framed for him.มันคงจะยังอยู่ในลิ้นชัก ถ้าฉันไม่เอามาใส่กรอบให้ The Day the Earth Stood Still (2008)
You should put a picture in that.คุณควรเอารูปใส่กรอบ Confessions of a Shopaholic (2009)
WHAT? FRAMED PHOTOGRAPHS IN HIS HALLWAY.รูปใส่กรอบตรงทางเดิน Zoe's Reprise (2009)
NOTHING ELSE...ไม่มีรูปอื่นๆที่ใส่กรอบไว้เลย Zoe's Reprise (2009)
I should have that framed.ฉันน่าจะเอามันไปใส่กรอบนะ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Janey frames the snapshot.เจนี่เอารูปนั้นไปใส่กรอบ Watchmen (2009)
If you haven't framed them yet.ถ้าพวกคุณยังไม่ได้ใส่กรอบมันนะ The Psychology of Letting Go (2010)
And the prints were gone because I was having them framed.ส่วนรูปที่หายไปก็เพราะฉันจะเอาไปใส่กรอบ Touched by an 'A'-ngel (2011)
Well, that letter that you have framed in your office.จดหมายที่ใส่กรอบ ในห้องทำงานนั่นหนะค่ะ Head Case (2011)
You can have that framed.--แล้วเอาไปใส่กรอบนะ-- Barfi! (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใส่กรอบ[v. exp.] (sai krøp) FR: encadrer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frame in[PHRV] ใส่วงกบ, See also: ใส่กรอบ
frame[VT] ใส่กรอบ, See also: ตีกรอบ, วางกรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frame(เฟรม) n. กรอบ,โครง,ร่าง,ร่างกาย,โครงสร้าง,องค์ประกอบ,ระบบ,สภาพของจิตใจ,รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) ,ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ,สร้าง,ติดตั้ง,ร่าง,กำหนด,คิด,วางแผน,ประพันธ์,ใส่กรอบ,ใส่วงกบ,ใส่ความ,ใส่ร้าย vi. พยายาม,ให้ความหวัง,พาตัวไป. -framable,frameable ad
framing(เฟรม'มิง) n. การสร้าง,การก่อ,การใส่กรอบ,การคิด,การวางแผน, Syn. framed work
sash(แซช) n. ผ้ายาวสะพาย,สายสะพาย,สายคาดเอว,แพรสะพาย,กรอบกระจกหน้าต่างหรือ vt. ใส่กรอบกระจกหน้าต่างหรือประตู,ใส่วงกบหน้าต่างหรือประตู
unmounted(อันเมา'ทิด) adj. ไม่ขี่ม้า,เดินด้วยเท้า, (ภาพ) ไม่ได้ใส่กรอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
encase(vt) ห่อไว้,หุ้มไว้,ใส่หีบ,ใส่กรอบใส่กลัก
frame(vt) ประกอบ,ติดตั้ง,ทำโครงร่าง,วางโครง,ใส่กรอบ,กำหนด,วางแผน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top